KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

18.02.2019 - 18:15
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.000.000 -194.262 358.830 2.158.311 4.697.867 20.020.746 20.020.746
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
232.026 4.465.841 -4.697.867 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.097.425 4.097.425 4.097.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.080 -76.080 -76.080
Sermaye Arttırımı
5.000.000 11.496.200 16.496.200 16.496.200
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
227.342 3.870.083 -4.097.425 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
12.236.429 12.236.429 12.236.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.675 -177.675 -177.675
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.011.887 3.340.904
Dönem Karı (Zararı)
12.236.429 4.097.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.236.429 4.097.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.747.500 2.928.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.007.890 1.377.702
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
362.048 102.180
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 362.048 102.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
197.521 479.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 169.092 153.735
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 28.429 325.952
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
674.296 1.001.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 454.737 987.265
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -98.918 -39.652
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 318.477 53.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -892.033 -32.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -10.097.222 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.693.740 -3.545.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.704.136 -1.483.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.704.136 -1.483.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.427 -254.641
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 86.427 -254.641
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -430.507 316.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
856.945 -475.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 856.945 -475.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 355.099 -624.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
625.175 136.146
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 625.175 136.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.904.737 -1.161.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.581.297 15.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.323.440 -1.176.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.182.669 3.480.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -170.782 -139.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.481.864 -12.368.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.481.864 -12.368.787
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.002.218 -2.124.592
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -17.479.646 -10.244.195
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.730.241 10.209.052
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.275.504 -5.299.883
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.275.504 -5.299.883
Ödenen Faiz
24 -454.737 -987.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.799.782 1.181.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.799.782 1.181.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.295.265 2.114.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.095.047 3.295.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.095.046 3.295.265
Ticari Alacaklar
8.498.367 4.474.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.498.367 4.474.756
Diğer Alacaklar
166.962 264.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 166.962 264.484
Stoklar
10 687.865 257.358
Peşin Ödenmiş Giderler
162.974 602.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 162.974 602.825
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 20.789 9.781
Diğer Dönen Varlıklar
17.464 34.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 17.464 34.457
ARA TOPLAM
15.649.467 8.938.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.649.467 8.938.926
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
39.380 28.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.380 28.285
Maddi Duran Varlıklar
4.651.329 3.367.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.651.329 3.367.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.208.765 35.019.021
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 49.208.765 35.019.021
Peşin Ödenmiş Giderler
0 38.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 38.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.345.686 2.579.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.245.160 41.032.516
TOPLAM VARLIKLAR
72.894.627 49.971.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
254.899 3.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
254.899 3.249
Banka Kredileri
7 254.899 3.249
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.476.120 2.081.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.476.120 2.081.337
Banka Kredileri
7 1.476.120 2.081.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 130.097 30.956
Ticari Borçlar
2.031.577 1.273.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.031.577 1.273.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.983.953 1.628.854
Diğer Borçlar
910.942 184.413
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 94.645 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 816.297 184.413
Ertelenmiş Gelirler
7.993.086 30.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 7.993.086 30.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
900.234 762.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 350.469 241.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 549.765 521.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
97.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 97.103
ARA TOPLAM
15.778.011 5.995.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.778.011 5.995.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.858 1.067.936
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.858 1.067.936
Banka Kredileri
7 46.858 1.067.936
Diğer Borçlar
0 101.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 101.354
Ertelenmiş Gelirler
2.263.889 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 2.263.889 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
675.428 558.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 675.428 558.242
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.533.396 1.709.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.519.571 3.437.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.297.582 9.433.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.597.045 40.538.291
Ödenmiş Sermaye
19 18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.496.200 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-448.017 -270.342
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-448.017 -270.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -448.017 -270.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 818.198 590.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.494.235 6.624.152
Net Dönem Karı veya Zararı
12.236.429 4.097.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.597.045 40.538.291
TOPLAM KAYNAKLAR
72.894.627 49.971.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 35.714.280 23.675.488
Satışların Maliyeti
20 -20.129.581 -14.550.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.584.699 9.125.331
BRÜT KAR (ZARAR)
15.584.699 9.125.331
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.721.448 -4.134.432
Pazarlama Giderleri
21 -882.094 -861.031
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -15.971 -263.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.658.337 1.589.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -826.229 -599.812
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.797.294 4.855.736
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 196.580 316.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.993.874 5.172.694
Finansman Giderleri
24 -649.478 -1.107.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.344.396 4.065.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
892.033 32.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 892.033 32.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.236.429 4.097.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.236.429 4.097.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.236.429 4.097.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-177.675 -69.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -227.788 -86.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.113 17.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 50.113 17.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-177.675 -69.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.058.754 4.028.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.058.754 4.028.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740604


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.