KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:11

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.000.000 -194.262 358.830 2.158.311 4.697.867 20.020.746 20.020.746
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.496.200 16.496.200
Transferler
5.000.000 11.496.200 232.026 4.465.841 -4.697.867
Dönem Karı (Zararı)
4.229.880 4.229.880 4.229.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.166 -69.166 -69.166
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -263.428 590.856 6.624.152 4.229.880 40.677.660 40.677.660
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 4.002.538 -4.229.880
Dönem Karı (Zararı)
2.096.072 2.096.072 2.096.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.427 -133.427 -133.427
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -403.769 818.198 10.626.690 1.963.617 42.500.936 42.500.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.211.745 1.043.374
Dönem Karı (Zararı)
2.096.072 4.229.880
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.096.072 4.229.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.538.113 1.581.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.860.660 610.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
194.680 96.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 211.986 50.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -17.306 45.912
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
240.192 827.380
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 339.900 822.409
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -143.789 -37.525
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 44.081 42.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.242.581 47.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.610.814 -4.633.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.156 -2.832.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -351.156 -2.832.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.775 -329.648
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -219.775 -329.648
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -581.220 499.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.187.216 -163.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.187.216 -163.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 877.822 -853.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.959 31.456
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 67.959 31.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.629.968 -986.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-370.966 57.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.000.934 -1.043.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.244.999 1.177.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -33.254 -134.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.641.547 -9.752.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.641.547 -9.752.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.416.905 -1.475.040
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -13.224.642 -8.277.798
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.341.835 10.595.263
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.001.935 -5.078.528
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.001.935 -5.078.528
Ödenen Faiz
24 -339.900 -822.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.771.637 1.885.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.771.637 1.885.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.295.265 2.114.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.523.628 3.999.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.523.628 3.295.265
Ticari Alacaklar
4.781.831 4.474.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.781.831 4.474.756
Diğer Alacaklar
473.617 264.484
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 330.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 142.671 264.484
Stoklar
10 838.578 257.358
Peşin Ödenmiş Giderler
158.949 602.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 158.949 602.825
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 18.721 9.781
Diğer Dönen Varlıklar
837.825 34.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 837.825 34.457
ARA TOPLAM
8.633.149 8.938.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.633.149 8.938.926
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
38.927 28.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.927 28.285
Maddi Duran Varlıklar
4.275.399 3.367.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.275.399 3.367.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.891.608 35.019.021
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 45.891.608 35.019.021
Peşin Ödenmiş Giderler
40.773 38.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.773 38.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.741.426 2.579.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.988.133 41.032.516
TOPLAM VARLIKLAR
60.621.282 49.971.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.249
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.249
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.907.910 2.081.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.907.910 2.081.337
Banka Kredileri
7 1.907.910 2.081.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 215.553 30.956
Ticari Borçlar
2.316.977 1.273.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.316.977 1.273.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.506.676 1.628.854
Diğer Borçlar
256.623 184.413
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 31.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 225.623 184.413
Ertelenmiş Gelirler
7.031.573 30.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 7.031.573 30.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
896.329 762.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 392.299 241.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 504.030 521.336
ARA TOPLAM
15.131.641 5.995.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.131.641 5.995.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.080 1.067.936
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.080 1.067.936
Banka Kredileri
7 58.080 1.067.936
Diğer Borçlar
97.103 101.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 97.103 101.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
757.292 558.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 757.292 558.242
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.076.230 1.709.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.988.705 3.437.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.120.346 9.433.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.500.936 40.538.291
Ödenmiş Sermaye
19 18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.496.200 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-403.769 -270.342
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-403.769 -270.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -403.769 -270.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 818.198 590.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.494.235 6.624.152
Net Dönem Karı veya Zararı
2.096.072 4.097.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.500.936 40.538.291
TOPLAM KAYNAKLAR
60.621.282 49.971.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 19.464.498 18.509.825 6.889.933 6.789.648
Satışların Maliyeti
20 -12.309.487 -10.364.222 -4.299.781 -3.971.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.155.011 8.145.603 2.590.152 2.818.287
BRÜT KAR (ZARAR)
7.155.011 8.145.603 2.590.152 2.818.287
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.846.132 -2.882.329 -2.219.788 -1.098.230
Pazarlama Giderleri
21 -489.093 -654.154 -249.922 -163.582
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -15.971 -249.069 0 -228.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.973.625 917.357 560.913 303.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -142.272 -200.261 -20.332 -71.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.635.168 5.077.147 661.023 1.560.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 148.812 118.297 87.955 46.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.783.980 5.195.444 748.978 1.606.916
Finansman Giderleri
24 -445.327 -918.442 -135.001 -176.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.338.653 4.277.002 613.977 1.430.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.242.581 -47.122 -252.363 -13.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.242.581 -47.122 -252.363 -13.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.096.072 4.229.880 361.614 1.417.341
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.096.072 4.229.880 361.614 1.417.341
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.096.072 4.229.880 361.614 1.417.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-133.427 -69.166 -283.129 -71.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -171.060 -86.458 -358.188 -89.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.633 17.292 75.059 17.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 37.633 17.292 75.059 17.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.427 -69.166 -283.129 -71.697
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.962.645 4.160.714 78.485 1.345.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.962.645 4.160.714 78.485 1.345.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718949


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7426 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 20.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 20.09.2019 Yüksek 6,3354
Açılış: 6,3197
279,79 Değişim: 1,52%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.