KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 20:52
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 124.464.519.742 77.699.674.920 30.185.562.962 35.000.228.658
Satışların Maliyeti
16 -124.396.586.604 -77.655.159.240 -30.156.416.187 -34.984.343.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.933.138 44.515.680 29.146.775 15.884.832
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
16 218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511
BRÜT KAR (ZARAR)
286.665.785 161.960.286 112.262.641 62.649.343
Genel Yönetim Giderleri
17 -85.263.427 -64.853.356 -32.347.908 -22.887.240
Pazarlama Giderleri
17 -28.965.221 -14.545.330 -12.133.249 -4.996.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 73.469.918 78.237.206 21.057.995 14.046.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -63.279.298 -54.537.767 -14.945.692 -15.291.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
182.627.757 106.261.039 73.893.787 33.520.414
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.627.757 106.261.039 73.893.787 33.520.414
Finansman Giderleri
20 -8.297.674 -33.330.501 -1.360.811 -4.829.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
174.330.083 72.930.538 72.532.976 28.691.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.683.034 -16.323.557 -16.294.334 -6.179.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-40.357.313 -15.938.226 -17.668.311 -6.454.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.674.279 -385.331 1.373.977 274.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.315 331 1.298 421
Ana Ortaklık Payları
135.643.734 56.606.650 56.237.344 22.511.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-299.835.750 20.164.231
Dönem Karı (Zararı)
135.647.049 56.606.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.762.544 13.729.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 - 10 1.632.424 1.326.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.693.312 5.292.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.568.474 5.839.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.124.838 -547.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.736.606 -8.294.960
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-509.620 -917.132
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-509.620 -917.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.683.034 16.323.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-374.440.624 -27.548.692
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-29.283.727 -21.561.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-495.712.522 97.052.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.207.703 -67.176.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-494.504.819 164.229.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.084.149 -8.199.326
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
291.138 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.375.287 -8.199.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.835.516 38.133.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.437.223 257.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
142.398.293 37.875.310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.804.258 -132.973.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-212.031.031 42.788.017
Ödenen Temettüler
-50.000.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.511.021 -5.620.251
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.075.815 -16.789.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
782.117 -213.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.831.149 -2.417.350
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.510.085 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.321.064 -2.417.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.254.830 8.146.341
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.976.348 -33.330.501
Alınan Faiz
33.231.178 41.476.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-230.412.069 25.893.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-230.412.069 25.893.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
348.631.365 186.270.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 118.219.296 212.164.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 118.229.546 349.110.273
Finansal Yatırımlar
4 77.237.169 47.953.442
Ticari Alacaklar
6 921.106.349 425.393.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 4.595.565 3.387.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
916.510.784 422.005.965
Diğer Alacaklar
7 49.776.521 31.132.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 29.500 320.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.747.021 30.811.560
Peşin Ödenmiş Giderler
1.704.127 2.192.742
Diğer Dönen Varlıklar
169.809 28.267
ARA TOPLAM
1.168.223.521 855.810.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.168.223.521 855.810.749
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.426.045 1.840.038
Maddi Duran Varlıklar
9 5.909.810 7.258.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.340.943 3.634.282
Peşin Ödenmiş Giderler
1.108.496 251.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.230.505 3.556.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.015.799 16.540.260
TOPLAM VARLIKLAR
1.188.239.320 872.351.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 358.709.477 347.564.185
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.335.439 3.291.540
Banka Kredileri
37.014.839 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
320.600 3.291.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
321.374.038 344.272.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
144.489 464.677
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 238.348.041
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
321.229.549 105.459.927
Ticari Borçlar
6 373.444.199 229.608.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.542.332 1.105.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
370.901.867 228.503.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
964.749 822.766
Diğer Borçlar
7 12.560.567 5.200.324
Türev Araçlar
142.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16.897.845 5.816.559
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.316.438 20.121.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.582.110 9.969.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.734.328 10.152.345
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.886.980 3.626.052
ARA TOPLAM
793.122.717 612.903.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
793.122.717 612.903.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 48.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 48.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 48.213
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.998.579 4.448.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.998.579 4.448.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.998.579 4.497.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
798.121.296 617.400.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
390.108.386 254.944.450
Ödenmiş Sermaye
15 100.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-597.249 -597.249
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-597.249 -597.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 26.466.562 21.135.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 123.998.472 101.592.481
Net Dönem Karı veya Zararı
135.643.734 78.216.878
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.638 6.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
390.118.024 254.950.773
TOPLAM KAYNAKLAR
1.188.239.320 872.351.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369
Transferler
1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.606.650 56.606.650 331 56.606.981
Dönem Karı (Zararı)
56.606.650 56.606.650 331 56.606.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -225.567 1.282.878 21.135.473 101.592.481 56.606.650 233.705.904 5.446 233.711.350
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773
Transferler
5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049
Dönem Karı (Zararı)
135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kar Payları
-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 26.466.562 123.998.472 135.643.734 390.108.386 9.638 390.118.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.315 331 1.298 421
Ana Ortaklık Payları
135.643.734 56.606.650 56.237.344 22.511.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884108


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.