KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:12
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 43.483.731
Transferler
12 1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.929 15.104.200 15.064.271 15.064.271
Kar Payları
12 -18.366.119 -18.366.119 -18.366.119
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -433.310 8.903.623 2.329.507 15.104.200 40.181.883 40.181.883
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229
Transferler
12 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.601 16.360.935 16.106.334 16.106.334
Kar Payları
12 -27.707.413 -27.707.413 -27.707.413
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -964.945 11.602.980 2.924.317 16.360.935 44.201.150 44.201.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.261.273 -4.367.511
Dönem Karı (Zararı)
16.360.935 15.104.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.733.600 3.347.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 887.537 440.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
859.896 630.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 281.846 261.058
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 29.100
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
578.050 340.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-205.649 -1.843.999
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-212.400 -1.843.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.751 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.642.658 4.190.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -450.842 -70.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.058.062 -19.003.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.286 -74.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.286 -74.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.403 -16.098.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.811.299 -287.189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
117.372 -144.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.070.524 -1.794.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-149.541 -1.421.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-920.983 -372.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
85.708 -5.741
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-235.630 -599.091
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.036.473 -552.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -53.748 -7.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.721.452 -3.807.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.401 1.746.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.101.541 70.664
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.101.541 70.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.281.586 -168.028
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.281.586 -168.028
Alınan Faiz
80.644 1.843.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.783.592 -18.366.119
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-201.184 0
Ödenen Temettüler
12 -27.707.413 -18.366.119
Ödenen Faiz
17 -6.751 0
Alınan Faiz
17 131.756 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.621.720 -20.986.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.621.720 -20.986.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.730.399 24.830.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.108.679 3.843.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.108.679 34.730.399
Ticari Alacaklar
7.861.729 7.751.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.861.729 7.751.442
Diğer Alacaklar
0 86.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 86.874
Stoklar
5 6.977.185 5.165.886
Peşin Ödenmiş Giderler
230.676 348.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 17.229
Diğer Dönen Varlıklar
11 686.915 566.637
ARA TOPLAM
38.865.184 48.666.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.865.184 48.666.515
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.708 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.877.269 1.589.527
Maddi Duran Varlıklar
7 10.385.306 10.299.100
Kullanım Hakkı Varlıkları
126.396 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 726.771 378.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.130.450 12.281.757
TOPLAM VARLIKLAR
51.995.634 60.948.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.300 0
Ticari Borçlar
1.780.970 2.851.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.642.843 1.792.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 138.127 1.059.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 345.281 259.573
Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.331.434 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
883.012 205.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.189 46.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 761.823 158.952
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 80.154 388.048
ARA TOPLAM
5.560.151 3.704.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.560.151 3.704.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.196 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.913.137 1.441.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.913.137 1.441.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.234.333 1.441.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.794.484 5.146.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.201.150 55.802.229
Ödenmiş Sermaye
12 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
12 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-964.945 -710.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-964.945 -710.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-964.945 -710.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 11.602.980 8.903.623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.924.317 2.329.507
Net Dönem Karı veya Zararı
16.360.935 31.001.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.201.150 55.802.229
TOPLAM KAYNAKLAR
51.995.634 60.948.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 56.999.966 42.871.559 30.371.701 22.421.212
Satışların Maliyeti
13 -40.518.655 -30.949.133 -21.421.349 -16.208.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.481.311 11.922.426 8.950.352 6.213.018
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
16.481.311 11.922.426 8.950.352 6.213.018
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.631.489 -1.619.248 -1.085.600 -817.335
Pazarlama Giderleri
14 -967.812 -676.857 -528.278 -331.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.204.827 3.467.113 1.164.848 1.689.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -922.855 -522.199 -258.780 -239.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.163.982 12.571.235 8.242.542 6.513.763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 2.728.577 3.282.082 1.303.770 2.597.826
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -358.233 0 -355.875 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.534.326 15.853.317 9.190.437 9.111.589
Finansman Gelirleri
17 2.973.455 3.863.308 1.178.972 437.327
Finansman Giderleri
17 -504.188 -421.509 -255.373 -56.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.003.593 19.295.116 10.114.036 9.492.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.642.658 -4.190.916 -2.267.275 -2.022.535
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.927.357 -4.339.181 -2.331.434 -2.013.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 284.699 148.265 64.159 -9.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.360.935 15.104.200 7.846.761 7.470.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.360.935 15.104.200 7.846.761 7.470.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.360.935 15.104.200 7.846.761 7.470.028
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,01100000 0,01100000 0,00500000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-254.601 -39.929 49.484 502.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-318.251 -49.911 61.855 628.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.650 9.982 -12.371 -125.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 63.650 9.982 -12.371 -125.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-254.601 -39.929 49.484 502.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.106.334 15.064.271 7.896.245 7.972.530
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.106.334 15.064.271 7.896.245 7.972.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9390 Değişim: 1,62%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3903 Değişim: 1,36%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
486,17 Değişim: 0,55%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.