***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2018 - 18:21

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.379.374 -467.859 5.424.407 996.102 14.185.202 52.517.226 0 52.517.226
Transferler
491.950 13.693.252 -14.185.202 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.122 485.092 527.214 0 527.214
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.379.374 -425.737 5.916.357 14.689.354 485.092 53.044.440 0 53.044.440
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -629.700 5.916.358 8.439.353 7.377.769 59.733.154 0 59.733.154
Transferler
1.072.998 6.304.771 -7.377.769 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.932 -1.205.980 -1.179.048 0 -1.179.048
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -602.768 6.989.356 14.744.124 -1.205.980 58.554.106 0 58.554.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.962.603 20.065.132
Dönem Karı (Zararı)
-1.205.980 485.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
723.266 -859.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 84.403 80.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
247.804 81.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-237.183 -732.311
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-237.183 -732.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 708.482 -350.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-134.603 62.378
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
54.363 -775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
768.460 22.898.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.042 -1.784.804
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3 -71.522 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-873.911 14.406.844
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.231.926 -5.898.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,18 -3.883.480 -2.445.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 37.309 -31.427
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 7.633.262 20.368.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
220.770 -1.716.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
234.805 -1.116.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.035 -599.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
285.746 22.523.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.442 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.217.907 -2.458.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
518.637 840.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.247 -234.194
Alınan Faiz
15 541.884 1.074.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.478 1.922.033
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
990.133 2.684.357
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-461.954 -420.025
Ödenen Faiz
15 -304.701 -342.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.220.488 22.827.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.220.488 22.827.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.933.054 1.245.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 712.566 24.073.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.147.210 5.933.054 1.245.916
Ticari Alacaklar
15.761.080 19.886.073 17.357.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 3.499.880 3.498.700 410.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.261.200 16.387.373 16.946.884
Diğer Alacaklar
8.437.036 7.580.118 25.735.256
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 8.422.494 7.560.583 25.725.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.542 19.535 9.814
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.740.695 17.036.355 28.704.942
Diğer Dönen Varlıklar
2.155.215 2.390.020 6.174
ARA TOPLAM
50.241.236 52.825.620 73.050.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.241.236 52.825.620 73.050.141
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19.538.247 20.250.802 15.306.260
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 264.896 264.896 261.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.273.351 19.985.906 15.044.364
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
4 19.273.351 19.985.906 15.044.364
Diğer Alacaklar
31.141 19.141 905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.141 19.141 905
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.910.000 1.910.000 740.000
Maddi Duran Varlıklar
4.365.212 4.430.566 4.485.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.629 293 2.277
Peşin Ödenmiş Giderler
10 635.529 614.856 883.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.528.808 3.400.938 293.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.011.566 30.626.596 21.712.569
TOPLAM VARLIKLAR
80.252.802 83.452.216 94.762.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 441.204 479.804 171.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.455.949 2.465.816 1.249.679
Ticari Borçlar
3.855.813 7.763.079 6.515.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.855.813 7.763.079 6.515.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
378.170 340.861 278.757
Diğer Borçlar
1.884.491 2.143.006 3.551.496
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.272.966 1.176.773 992.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 611.525 966.233 2.559.196
Ertelenmiş Gelirler
10 8.437.811 804.549 25.253.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 6.217.907 2.458.809
Kısa Vadeli Karşılıklar
315.674 152.324 137.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
315.674 152.324 137.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.035 5.541
ARA TOPLAM
18.769.112 20.381.381 39.621.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.769.112 20.381.381 39.621.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.914.305 2.337.659 1.085.773
Diğer Borçlar
600.036 600.036 942.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 600.036 600.036 942.914
Ertelenmiş Gelirler
1.743 1.743 311.664
Uzun Vadeli Karşılıklar
413.500 398.243 283.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
413.500 398.243 283.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.929.584 3.337.681 2.624.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.698.696 23.719.062 42.245.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.554.106 59.733.154 52.517.226
Ödenmiş Sermaye
11 31.250.000 31.250.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.379.374 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-602.768 -629.700 -467.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-602.768 -629.700 -467.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-602.768 -629.700 -467.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.989.356 5.916.358 5.424.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.744.124 8.439.353 996.102
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.205.980 7.377.769 14.185.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.554.106 59.733.154 52.517.226
TOPLAM KAYNAKLAR
80.252.802 83.452.216 94.762.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 4.693.368 3.784.171
Satışların Maliyeti
12 -3.038.333 -3.665.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.655.035 118.382
BRÜT KAR (ZARAR)
1.655.035 118.382
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.357.592 -1.144.190
Pazarlama Giderleri
-166.368 -110.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 380.676 815.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -413.494 -254.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-901.743 -575.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
77.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-708.482 350.527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.610.225 -147.897
Finansman Gelirleri
15 576.006 1.132.590
Finansman Giderleri
15 -306.364 -437.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.340.583 547.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
134.603 -62.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
134.603 -62.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.205.980 485.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.205.980 485.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.205.980 485.092
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.932 42.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.665 52.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.733 -10.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.932 42.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.179.048 527.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.179.048 527.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683877


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.