KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.11.2018 - 17:36

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 2.713.259 1.085.227
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.321.526 950.726
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
48.632 19.066
Bankalardan Alınan Gelirler
415 168
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
219.435 72.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
184.366 61.979
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
35.069 10.707
Finansal Kiralama Gelirleri
100.316 34.614
Diğer Kar Payı Gelirleri
22.935 7.967
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.388.523 -564.896
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-781.477 -295.440
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-176.326 -82.254
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-66.197 -44.244
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-287.795 -110.408
Diğer Kar Payı Giderleri
-76.728 -32.550
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.324.736 520.331
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
92.579 31.075
Alınan Ücret ve Komisyonlar
223.891 79.394
Gayri Nakdi Kredilerden
74.989 24.179
Diğer
9 148.902 55.215
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-131.312 -48.319
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
9 -131.312 -48.319
PERSONEL GİDERLERİ (-)
6 -337.061 -111.052
TEMETTÜ GELİRLERİ
177 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 90.737 59.678
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.138 1.709
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
696.501 569.569
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-610.902 -511.600
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 526.541 125.743
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.697.709 625.775
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5 -921.624 -358.487
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -371.285 -124.969
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
404.800 142.319
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
404.800 142.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -89.255 -30.787
Cari Vergi Karşılığı
-117.253 -56.881
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-49.698 -21.792
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
77.696 47.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
315.545 111.532
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 315.545 111.532
Grubun Karı (Zararı)
315.545 111.532
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
201.441
Alınan Kar Payları
2.537.214
Ödenen Kar Payları
-1.259.097
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
223.891
Elde Edilen Diğer Kazançlar
48.660
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
287.746
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-521.076
Ödenen Vergiler
-119.446
Diğer
-996.451
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
599.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-261.992
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.953.951
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-334.614
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
120.306
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
7.028.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
15.270
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
986.297
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
801.019
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
869.304
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-110.129
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.309
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-403.686
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.130.810
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
250.000
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.586.817
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.198.330
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.785.200
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
53
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.408.137
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.491.643
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 6.098.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
315.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-147.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-147.186
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-203.210
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
19.734
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -51 375.372 4.039.568 0 4.039.568
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -99.087 375.372 3.940.532 0 3.940.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -162.578 15.392 0 0 315.545 168.359 0 168.359
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.507 0 0 0 0 0 0 55 12 -12 2.562 0 2.562
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.507 121.823 -13.619 0 0 -198.003 5.788 1.376.487 -99.075 315.545 4.111.453 0 4.111.453


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.867.059 11.815.710 14.682.769
Nakit ve Nakit Benzerleri
626.614 9.586.023 10.212.637
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 625.438 7.285.118 7.910.556
Bankalar
2 1.176 2.300.905 2.302.081
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 1.232 1.925 3.157
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.232 1.925 3.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.425.149 2.218.363 3.643.512
Devlet Borçlanma Senetleri
1.420.237 2.217.700 3.637.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 663 5.575
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 410.056 0 410.056
Devlet Borçlanma Senetleri
410.056 0 410.056
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
9 409.728 9.399 419.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
409.728 9.399 419.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.720 0 -5.720
KREDİLER (Net)
12 25.707.026 7.450.224 33.157.250
Krediler
24.365.836 7.419.760 31.785.596
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
24.362.420 7.419.760 31.782.180
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.416 0 3.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.220.344 30.464 1.250.808
Finansal Kiralama Alacakları
1.450.387 35.460 1.485.847
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-230.043 -4.996 -235.039
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.675.631 0 1.675.631
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.554.785 0 -1.554.785
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-138.730 0 -138.730
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-245.915 0 -245.915
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.170.140 0 -1.170.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18 390.886 0 390.886
Satış Amaçlı
390.886 0 390.886
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
13 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
14 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
15 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
876.519 0 876.519
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
67.437 0 67.437
Şerefiye
0 0 0
Diğer
67.437 0 67.437
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
16 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 184.413 0 184.413
DİĞER AKTİFLER
19 505.623 161.439 667.062
VARLIKLAR TOPLAMI
30.598.963 19.427.373 50.026.336
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 11.719.474 17.478.166 29.197.640
ALINAN KREDİLER
2 803.609 4.940.102 5.743.711
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.254.638 0 1.254.638
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 1.049.383 4.808.678 5.858.061
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 112.177 414.749 526.926
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
112.177 1.199 113.376
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 413.550 413.550
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
8 195.306 78.675 273.981
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
97.056 0 97.056
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
98.250 78.675 176.925
CARİ VERGİ BORCU
9 120.499 0 120.499
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 0 1.538.288 1.538.288
Krediler
0 1.538.288 1.538.288
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 823.156 577.983 1.401.139
ÖZKAYNAKLAR
14 4.211.387 -99.934 4.111.453
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.507 0 2.507
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.507 0 2.507
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
108.204 0 108.204
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-92.281 -99.934 -192.215
Kar Yedekleri
1.376.487 0 1.376.487
Yasal Yedekler
150.820 0 150.820
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.223.506 0 1.223.506
Diğer Kar Yedekleri
2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
216.470 0 216.470
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-99.075 0 -99.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
315.545 0 315.545
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.289.629 29.736.707 50.026.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.244.960 18.395.462 28.640.422
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.362.299 4.425.308 8.787.607
Teminat Mektupları
4.339.529 3.709.148 8.048.677
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
142.850 0 142.850
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.196.679 3.709.148 7.905.827
Banka Kredileri
21.250 132.219 153.469
İthalat Kabul Kredileri
3.100 132.219 135.319
Diğer Banka Kabulleri
18.150 0 18.150
Akreditifler
1.520 583.941 585.461
Belgeli Akreditifler
1.520 583.941 585.461
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.105.440 1.753.363 3.858.803
Cayılamaz Taahhütler
2.105.440 1.753.363 3.858.803
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
575.340 1.753.363 2.328.703
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
401 0 401
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
737.108 0 737.108
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.017 0 17.017
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
763.390 0 763.390
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.726 0 1.726
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.458 0 10.458
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.777.221 12.216.791 15.994.012
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
214.000 4.343.615 4.557.615
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
214.000 513.948 727.948
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 3.829.667 3.829.667
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.563.221 7.873.176 11.436.397
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.563.221 7.873.176 11.436.397
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
244.016 5.426.061 5.670.077
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.319.205 2.447.115 5.766.320
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
454.660.234 89.052.777 543.713.011
EMANET KIYMETLER
5.270.705 3.301.543 8.572.248
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.845.139 387.103 3.232.242
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.051.934 151.286 1.203.220
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 167.642 167.642
Emanet Kıymet Alanlar
1.373.632 2.595.512 3.969.144
REHİNLİ KIYMETLER
449.389.529 85.664.135 535.053.664
Menkul Kıymetler
20.804 0 20.804
Teminat Senetleri
159.233.007 16.569.214 175.802.221
Emtia
5.195.784 1.213.387 6.409.171
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
72.998.983 1.417.517 74.416.500
Diğer Rehinli Kıymetler
211.832.784 66.464.017 278.296.801
Rehinli Kıymet Alanlar
108.167 0 108.167
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 87.099 87.099
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
464.905.194 107.448.239 572.353.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717715


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.