KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

20.01.2020 - 21:48
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -289.018.419 -853.506.814 3.070.692 -850.436.122
Transferler
-289.018.419 289.018.419
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-944.300 -56.947.566 -57.891.866 2.172.559 -55.719.307
Dönem Karı (Zararı)
-56.947.566 -56.947.566 2.220.629 -54.726.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-944.300 -944.300 -48.070 -992.370
Sermaye Arttırımı
70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.391.638 38.654.892 -834.864.349 -56.947.566 -555.387.817 5.243.251 -550.144.566
Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.667 26.628.648 26.493.981 1.889.942 28.383.923
Dönem Karı (Zararı)
26.628.648 26.628.648 1.917.078 28.545.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.667 -134.667 -27.136 -161.803
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.373.286 38.654.892 -989.096.599 26.628.648 -626.025.501 5.717.686 -620.307.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.429.621 -321.650.531
Dönem Karı (Zararı)
31.728.802 -50.793.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.728.802 -50.793.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-60.179.960 -53.741.092
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.892.945 19.930.684
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
157.302 143.059
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
143.059
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
157.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.572.671 -6.080.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.787 675.832
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.552.884 -6.756.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.633.217 -29.699.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.865.725 -164.581.445
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
110.498.942 134.882.308
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-56.316.055 126.635.683
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-451.079 -14.747.484
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.598.090 -149.806.564
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.740 -15.756
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-101.568.350 -149.790.808
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-70.871 -116.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
237.579.312 -214.156.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.828.772 -108.589.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.474.510 -3.174.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.303.282 -105.415.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.158.828 -221.595.970
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.148.510 -382.144.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-989.682 160.548.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.332.257 -8.122.380
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-51.695.532 -19.320.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.759.422 65.958.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
822.962 -80.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.936.460 66.038.538
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.071.738 -386.173
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
203.547 73.141
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.275.285 -459.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.931.817 77.900.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.169.104 787.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
222.100.921 77.113.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.128.154 -318.690.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-353.155 -664.976
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.345.378 -2.294.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.728.889 105.022.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.031.528 182.447.401
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.534 36.212
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.992.994 182.411.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -97.302.639 -77.425.368
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.227.072 -1.831.221
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.075.567 -75.594.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.025.799 353.914.582
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 356.010.863
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.037.906 250.590.378
Kredilerden Nakit Girişleri
72.880.750 246.196.652
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
36.157.156 4.393.726
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.637.291 -164.683.693
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.637.291 -144.622.270
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -20.061.423
Ödenen Faiz
-85.976.760 -91.406.206
Alınan Faiz
5.550.346 3.403.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.132.711 137.286.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.132.711 137.286.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.079.556 25.936.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 70.212.267 163.222.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 77.554.342 7.948.189
Ticari Alacaklar
140.517.750 177.596.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 15.630.966 12.156.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.886.784 165.439.929
Diğer Alacaklar
1.580.697.806 1.573.539.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 1.580.463.687 1.573.296.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
234.119 242.556
Stoklar
36.114.280 30.939.325
Peşin Ödenmiş Giderler
9 61.240.469 38.136.772
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
60.213.229 37.109.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 751.067
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.101.914 6.568.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.101.914 6.568.105
ARA TOPLAM
1.900.226.561 1.835.479.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.900.226.561 1.835.479.217
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.652.500 425.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.652.500 425.000
Diğer Alacaklar
2.127.177 1.129.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.127.177 1.129.058
Maddi Duran Varlıklar
20.921.286 22.253.833
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.562.428 2.882.953
Taşıtlar
125.063 150.364
Mobilya ve Demirbaşlar
5.454.868 5.770.811
Özel Maliyetler
6.156.873 6.827.651
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.635.295
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
172.294.880 101.986.077
Lisanslar
7 170.540.627 99.835.565
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.754.253 2.150.512
Peşin Ödenmiş Giderler
9 46.971.891 18.380.056
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 13.439.700 13.953.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.532.191 4.426.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 3.368 731.782
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.606.397 144.905.806
TOPLAM VARLIKLAR
2.169.832.958 1.980.385.023
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.794.801 157.759.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 178.794.801 157.759.539
Banka Kredileri
178.794.801 157.759.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
821.745.374 807.265.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
821.745.374 807.265.165
Banka Kredileri
6 797.929.571 795.189.959
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.120.387
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.695.416 12.075.206
Ticari Borçlar
222.575.807 191.816.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 939.343 116.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
221.636.464 191.700.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
232.483.593 174.915.056
Diğer Borçlar
3.187.141 4.258.879
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 385.202 181.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.801.939 4.077.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 188.825.231 44.752.805
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
188.825.231 44.752.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 314.482
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.884 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.884 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 67.381.849 57.019.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.381.849 57.019.183
ARA TOPLAM
1.717.971.162 1.437.897.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.717.971.162 1.437.897.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
852.258.014 957.360.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
852.258.014 957.360.598
Banka Kredileri
6 543.009.429 695.956.142
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.685.758
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 297.562.827 261.404.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.596.826 36.499.359
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 137.415.954 150.558.856
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
137.415.954 150.558.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.333.946 4.475.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.333.946 4.475.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 41.564.871 42.285.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
41.564.871 42.285.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.072.169.611 1.191.179.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.790.140.773 2.629.076.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-626.025.501 -652.519.482
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.373.286 -2.238.619
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.373.286 -2.238.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.373.286 -2.238.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-989.096.599 -783.100.406
Net Dönem Karı veya Zararı
26.628.648 -205.996.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.717.686 3.827.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-620.307.815 -648.691.738
TOPLAM KAYNAKLAR
2.169.832.958 1.980.385.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
377.885.445 504.023.816 180.616.279 175.454.627
Satışların Maliyeti
-288.260.929 -380.411.438 -192.236.765 -230.493.052
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.624.516 123.612.378 -11.620.486 -55.038.425
BRÜT KAR (ZARAR)
89.624.516 123.612.378 -11.620.486 -55.038.425
Genel Yönetim Giderleri
-15.158.408 -35.541.982 -6.826.168 -6.082.138
Pazarlama Giderleri
-23.138.803 -21.786.515 -11.138.797 -10.670.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 11.295.648 136.414.398 3.930.006 118.839.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.744.965 -154.036.743 -13.598.347 -144.082.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.877.988 48.661.536 -39.253.792 -97.034.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.740 36.211 29.740 33.528
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-20.455 -20.455
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.907.728 48.677.292 -39.224.052 -97.021.362
Finansman Gelirleri
100.494.870 163.826.648 13.893.432 82.020.095
Finansman Giderleri
-113.673.796 -263.297.315 -27.486.214 303.795.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.728.802 -50.793.375 -52.816.834 288.794.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.183.076 -3.933.562 -1.285.459 -993.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.410.927 -3.917.231 -779.576 -967.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -772.149 -16.331 -505.883 -25.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.545.726 -54.726.937 -54.102.293 287.801.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.545.726 -54.726.937 -54.102.293 287.801.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.917.078 2.220.629 762.718 209.958
Ana Ortaklık Payları
26.628.648 -56.947.566 -54.865.011 287.591.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,27000000 -1,26000000 -0,55000000 10,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-161.803 -992.370 -236.563 -852.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-205.538 -1.061.041 -282.888 -885.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.735 68.671 46.325 33.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43.735 68.671 46.325 33.590
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.803 -992.370 -236.563 -852.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.383.923 -55.719.307 -54.338.856 286.949.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.889.942 2.172.559 733.975 186.445
Ana Ortaklık Payları
26.493.981 -57.891.866 -55.072.831 286.762.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813640


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.332 Değişim: 0,51% Hacim : 18.692 Mio.TL Son veri saati : 15:56
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.335
7,8951 Değişim: -0,72%
Düşük 7,8461 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4046 Değişim: -0,81%
Düşük 9,3511 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
460,34 Değişim: -0,35%
Düşük 457,67 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.