KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 20:56
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -392.763.675 -153.082.255 -564.007.022 1.819.024 -562.187.998
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-10.725.200 -10.725.200 -10.725.200
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -392.763.675 -163.807.455 -574.732.222 1.819.024 -572.913.198
Transferler
-153.082.255 153.082.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-481.373 -278.293.219 -278.774.592 1.251.668 -277.522.924
Dönem Karı (Zararı)
-278.293.219 -278.293.219 1.273.644 -277.019.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-481.373 -481.373 -21.976 -503.349
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -289.018.419 -853.506.814 3.070.692 -850.436.122
Cari Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922
Diğer Düzeltmeler
51.763.943 51.763.943 51.763.943
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -494.081.987 -278.293.219 -791.017.671 3.070.692 -787.946.979
Transferler
-289.018.419 -289.018.419
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-791.281 -205.996.193 -206.787.474 757.052 -206.030.422
Dönem Karı (Zararı)
-205.996.193 -205.996.193 827.498 -205.168.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-598.281.221 -601.820.545
Dönem Karı (Zararı)
-203.974.949 -286.164.494
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-203.974 Düzeltmeler
14 1.357.085 576.968
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.283.209 -5.093.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-112.099.028 -75.020.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -385.964.711 -200.193.957
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 273.865.683 125.173.813
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
39.620.839 -5.099.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.834.969 -58.146.646
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -44.161 -5.546
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-149.790.808 -58.141.100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-183.984 -53.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.813.870 -226.579.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.881.565 -31.781.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.719.773 -5.708.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-114.161.792 -26.072.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.468.595 -384.392.303
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-267.873.623 -585.649.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-594.972 201.257.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.855.113 159.490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.615.801 98.304.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.796.273 16.296.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.724 90.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.770.549 16.206.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.836.948 -1.672.739
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
159.018 -906
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.677.930 -1.671.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.142.381 76.506.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.356.377 2.527.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
59.498.758 73.979.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-594.802.811 -601.110.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.004.253 -587.189
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -2.474.157 -122.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
57.324.430 -4.547.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.490.684 77.416.906
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.735 16.237
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.410.949 77.400.669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.166.254 -81.964.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.397.929 -9.613.227
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -118.768.325 -72.351.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
524.647.899 617.364.788
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 356.010.863 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.010.863 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
642.472.900 1.117.413.633
Kredilerden Nakit Girişleri
593.823.963 859.375.442
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
48.648.937 258.038.191
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-265.778.950 -402.908.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.605.591 -168.690.496
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-50.173.359 -234.218.397
Ödenen Faiz
-221.729.800 -97.328.412
Alınan Faiz
13.672.886 188.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.308.892 10.996.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.308.892 10.996.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.388.448 6.391.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.079.556 17.388.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2019 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.948.189 22.479.726
Ticari Alacaklar
5 177.596.385 59.358.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 12.156.456 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
425.000 0
Diğer Alacaklar
6 1.129.058 283.345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.129.058 283.345
Maddi Duran Varlıklar
10 22.253.833 20.838.064
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.882.953 25.040
Taşıtlar
150.364 215.887
Mobilya ve Demirbaşlar
5.770.811 6.090.143
Özel Maliyetler
6.827.651 7.884.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 101.986.077 72.541.082
Lisanslar
99.835.565 71.213.452
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.150.512 1.327.630
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.380.056 20.851.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 13.953.320 15.297.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.426.736 5.553.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 731.782 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.905.806 114.513.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.980.385.023 1.199.422.161
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 157.759.539 116.044.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
157.759.539 116.044.956
Banka Kredileri
157.759.539 116.044.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 807.265.165 329.689.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
807.265.165 329.689.651
Banka Kredileri
795.189.959 296.640.433
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.075.206 33.049.218
Ticari Borçlar
5 191.816.385 84.272.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 116.381 90.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
191.700.004 84.181.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 174.915.056 146.846.709
Diğer Borçlar
6 4.258.879 2.421.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 181.655 22.637
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.077.224 2.399.294
Ertelenmiş Gelirler
8 44.752.805 59.569.988
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23 0 2.054.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
44.752.805 57.515.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 110.000 2.459.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 2.459.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 57.019.183 41.436.719
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.019.183 41.436.719
ARA TOPLAM
1.437.897.012 782.741.448
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.437.897.012 782.741.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 957.360.598 1.047.820.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
957.360.598 1.047.820.862
Banka Kredileri
695.956.142 817.941.202
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.404.456 229.879.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 36.499.359 27.856.970
Ertelenmiş Gelirler
8 150.558.856 160.893.981
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
150.558.856 160.893.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.475.257 9.080.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.475.257 3.147.159
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 5.933.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 932.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 42.285.679 20.531.555
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
42.285.679 20.531.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 113.539 31.395
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-861.727 -503.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-206.030.422 -288.248.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
757.052 1.251.668
Ana Ortaklık Payları
-206.787.474 -289.499.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782209


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.