KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2019 - 20:19
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -388.680.266 -148.261.869 -555.103.227 1.819.024 -553.284.203
Diğer Düzeltmeler
-4.083.409 -4.820.386 -8.903.795 0 -8.903.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -392.763.675 -153.082.255 -564.007.022 1.819.024 -562.187.998
Transferler
-153.082.255 153.082.255 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.383 -104.963.214 -105.248.597 2.358.961 -102.889.636
Dönem Karı (Zararı)
-104.963.214 -104.963.214 2.358.961 -102.604.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.383 -285.383 -285.383
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.251.348 38.654.892 -545.845.930 -104.963.214 -669.255.619 4.177.985 -665.077.634
Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922
Diğer Düzeltmeler
51.763.943 51.763.943 51.763.943
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -494.081.987 -278.293.219 -791.017.671 3.070.692 -787.946.979
Transferler
-278.293.219 278.293.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.533 -104.144.089 -104.953.622 1.846.326 -103.107.296
Dönem Karı (Zararı)
-104.144.089 -104.144.089 1.905.283 -102.238.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.533 -809.533 -58.957 -868.490
Sermaye Arttırımı
70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.256.871 38.654.892 -772.375.206 -104.144.089 -539.960.430 4.917.018 -535.043.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-440.670.560 -475.924.192
Dönem Karı (Zararı)
-98.797.204 -100.883.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-98.797.204 -100.883.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-113.410.943 -75.634.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.585.014 38.324.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
108.799 397.941
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
108.799 369.951
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.736.588 -12.327.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.836 337.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.756.424 -12.664.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.525.597 -42.932.497
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-239.143.803 -122.813.706
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
209.618.206 79.881.209
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
35.107.358 -951.365
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.806.748 -58.145.649
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.940 -4.549
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-149.790.808 -58.141.100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-143.181 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-225.297.921 -299.260.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.889.216 -46.468.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.683.176 -6.068.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.206.040 -40.400.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.395.301 -361.549.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-530.861.415 -434.953.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
230.466.114 73.404.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.132.003 221.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.832.792 77.446.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.758.412 13.102.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.268 1.042.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
93.774.680 12.059.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
593.272 -2.538.577
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
109.003 31.154
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
484.269 -2.569.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.599.707 20.526.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.098.748 379.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
87.698.455 20.146.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-437.506.068 -475.778.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-708.613 -261.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -2.455.879 116.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
58.410.880 -3.180.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.449.565 77.415.913
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.616 15.240
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.410.949 77.400.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -124.038.685 -80.596.789
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.909.848 -8.285.439
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.128.837 -72.311.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
368.926.422 483.204.232
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.010.863 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.010.863 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.283.343 816.134.389
Kredilerden Nakit Girişleri
386.961.992 657.669.440
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
29.321.351 158.464.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.727.496 -316.593.307
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.554.137 -101.642.981
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-50.173.359 -214.950.326
Ödenen Faiz
-173.111.890 -67.006.829
Alınan Faiz
8.471.602 50.669.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.333.258 4.099.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.333.258 4.099.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.936.824 6.391.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.603.566 10.491.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2019 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.421.280 28.959.534
Ticari Alacaklar
134.499.226 52.878.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 10.119.859 7.436.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.379.367 45.441.705
Diğer Alacaklar
1.464.331.428 933.624.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.463.992.785 933.131.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
338.643 493.297
Stoklar
27.063.294 17.931.291
Peşin Ödenmiş Giderler
9 51.751.903 48.281.403
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.824.547 9.149.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.927.356 39.131.956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 151.728 1.021.433
Diğer Dönen Varlıklar
4.310.476 2.211.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.310.476 2.211.728
ARA TOPLAM
1.697.529.335 1.084.908.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.697.529.335 1.084.908.444
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
425.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
425.000 0
Diğer Alacaklar
644.086 283.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
644.086 283.345
Maddi Duran Varlıklar
7 23.078.936 20.838.064
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.043.215 25.040
Taşıtlar
163.015 215.887
Mobilya ve Demirbaşlar
5.955.271 6.090.143
Özel Maliyetler
7.295.381 7.884.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 125.111.064 72.541.082
Lisanslar
123.311.315 71.213.452
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.799.749 1.327.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.213.518 20.851.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.210.130 15.297.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.003.388 5.553.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.472.604 114.513.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.877.001.939 1.199.422.161
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 104.323.112 116.044.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.323.112 116.044.956
Banka Kredileri
104.323.112 116.044.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 367.841.008 329.689.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
367.841.008 329.689.651
Banka Kredileri
354.955.951 296.640.433
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.885.057 33.049.218
Ticari Borçlar
166.056.775 73.546.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 74.389 90.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
165.982.386 73.456.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
99.721.088 146.846.709
Diğer Borçlar
3.015.203 2.421.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 131.640 22.637
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.883.563 2.399.294
Ertelenmiş Gelirler
9 100.716.133 59.569.988
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 0 2.054.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
100.716.133 57.515.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.636.785 2.459.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.636.785 2.459.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.146.508 41.436.719
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.146.508 41.436.719
ARA TOPLAM
892.456.612 772.016.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
892.456.612 772.016.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.235.453.512 1.047.820.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.235.453.512 1.047.820.862
Banka Kredileri
993.376.642 817.941.202
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
242.076.870 229.879.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.123.305 27.856.970
Ertelenmiş Gelirler
9 180.233.329 160.893.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
180.233.329 160.893.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.411.095 9.080.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.411.095 3.147.159
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 5.933.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 964.329 932.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
56.403.169 20.531.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
56.403.169 20.531.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.519.588.739 1.267.116.835
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.412.045.351 2.039.133.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-539.960.430 -842.781.614
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 28.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 131.659.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.256.871 -1.447.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.256.871 -1.447.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.256.871 -1.447.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-772.375.206 -545.845.930
Net Dönem Karı veya Zararı
-104.144.089 -278.293.219
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.917.018 3.070.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-535.043.412 -839.710.922
TOPLAM KAYNAKLAR
1.877.001.939 1.199.422.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2017 - 28.02.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
684.483.024 435.590.922 180.459.208 127.519.185
Satışların Maliyeti
-575.634.306 -438.052.468 -195.222.868 -151.678.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.848.718 -2.461.546 -14.763.660 -24.159.600
BRÜT KAR (ZARAR)
108.848.718 -2.461.546 -14.763.660 -24.159.600
Genel Yönetim Giderleri
-44.300.558 -23.527.341 -8.758.576 -7.552.062
Pazarlama Giderleri
-32.209.121 -27.886.711 -10.422.606 -6.814.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 123.993.091 34.625.447 -12.421.307 3.581.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -138.552.962 -36.217.119 15.483.781 -8.801.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.779.168 -55.467.270 -30.882.368 -43.745.505
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
38.615 6.081 2.404 26
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22.675 -1.532 -2.220 -1.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.795.108 -55.462.721 -30.882.184 -43.747.011
Finansman Gelirleri
239.174.169 122.878.319 75.347.521 36.398.100
Finansman Giderleri
-355.766.481 -168.299.105 -92.469.166 357.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-98.797.204 -100.883.507 -48.003.829 -6.991.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.441.602 -1.720.746 491.960 -560.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -3.325.584 0 591.647 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -116.018 -1.720.746 -99.687 -560.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.238.806 -102.604.253 -47.511.869 -7.551.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.238.806 -102.604.253 -47.511.869 -7.551.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.905.283 2.358.961 -315.346 1.891.973
Ana Ortaklık Payları
-104.144.089 -104.963.214 -47.196.523 -9.443.926
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 12 -2,31000000 -3,71000000 -1,67000000 -0,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-868.490 -285.383 123.880 -147.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-952.713 -356.729 108.328 -196.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.223 71.346 15.552 48.953
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
84.223 71.346 15.552 48.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-868.490 -285.383 123.880 -147.584
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-103.107.296 -102.889.636 -47.387.989 -7.699.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.846.326 2.358.961 -326.233 1.907.648
Ana Ortaklık Payları
-104.953.622 -105.248.597 -47.061.756 -9.607.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754711


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.683 Değişim: 1,10% Hacim : 4.817 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 106.357 01.06.2020 Yüksek 107.113
Açılış: 106.481
6,8160 Değişim: -0,06%
Düşük 6,7931 01.06.2020 Yüksek 6,8197
Açılış: 6,8197
7,5873 Değişim: 0,28%
Düşük 7,5388 01.06.2020 Yüksek 7,6048
Açılış: 7,566
381,34 Değişim: 0,56%
Düşük 378,10 01.06.2020 Yüksek 382,30
Açılış: 379,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.