KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:16

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 125.296.319 141.329.316 52.040.720 61.150.397
Satışların Maliyeti
17 -124.506.694 -139.434.658 -52.163.765 -60.485.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
789.625 1.894.658 -123.045 665.259
BRÜT KAR (ZARAR)
789.625 1.894.658 -123.045 665.259
Genel Yönetim Giderleri
18 -482.307 -468.295 -238.663 -223.152
Pazarlama Giderleri
18 0 -11.800 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.329 12.876 3.232 3.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.705 0 -1.662 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
308.942 1.427.439 -360.138 445.496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
308.942 1.427.439 -360.138 445.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
308.942 1.427.439 -360.138 445.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
308.942 1.427.439 -360.138 445.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
308.942 1.427.439 -360.138 445.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
308.942 1.427.439 -360.138 445.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp 0,01540000 0,07140000 -0,01800000 0,02230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -12.353 315.780 2.481.950 789.257 23.605.005 23.605.005
Transferler
15 789.257 -789.257 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -1.268 0 0 1.427.439 1.426.171 1.426.171
Kar Payları
15 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -13.621 315.780 3.271.207 1.427.439 25.031.176 25.031.176
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Transferler
15 0 1.891.037 -1.891.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -2.274 0 308.942 306.668 306.668
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -21.892 364.358 4.958.666 308.942 25.640.445 25.640.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.505.190 2.056.205
Dönem Karı (Zararı)
308.942 1.427.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.861 67.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-17 2.917 3.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 -7.386 5.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.386 5.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 71.330 59.230
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
71.330 59.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.880.993 561.261
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -4.262.902 584.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 860.500 -1.911.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 20.262 -1.760
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.262 -1.760
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.661 -24.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.656 466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.601 5.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13-14 -510.449 1.909.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.505.190 2.056.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.514
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 0 -8.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.505.190 2.047.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -3.505.190 2.047.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.876.797 2.286.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.371.607 4.334.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
308.942 1.427.439 -360.138 445.496
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.274 -1.268 -9.650 -1.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.274 -1.268 -9.650 -1.268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
306.668 1.426.171 -369.788 444.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
306.668 1.426.171 -369.788 444.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.371.607 7.876.797
Finansal Yatırımlar
7 21.337.874 17.146.302
Ticari Alacaklar
0 860.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 860.500
Diğer Alacaklar
5.497 25.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.497 25.760
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.972 310
ARA TOPLAM
25.722.950 25.909.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.722.950 25.909.669
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 18.338 20.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 344 639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.682 21.599
TOPLAM VARLIKLAR
25.741.632 25.931.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
21.367 5.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 21.367 5.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.962 5.749
Diğer Borçlar
9 6.684 517.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.168 5.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.168 5.780
ARA TOPLAM
43.181 534.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.181 534.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
58.006 63.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 58.006 63.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.006 63.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.187 597.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.640.445 25.333.777
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.892 -19.618
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -21.892 -19.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 364.358 364.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.958.666 3.067.629
Net Dönem Karı veya Zararı
308.942 1.891.037
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.640.445 25.333.777
TOPLAM KAYNAKLAR
25.741.632 25.931.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700851


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8934 Değişim: -0,57%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,5039 Değişim: -0,55%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
280,58 Değişim: -1,39%
Düşük 279,84 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.