KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:16

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 267.707.279 327.230.008
Satışların Maliyeti
17 -264.791.800 -325.390.201
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.915.479 1.839.807
BRÜT KAR (ZARAR)
2.915.479 1.839.807
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.024.534 -1.046.702
Pazarlama Giderleri
18 -11.800 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 17.227 16.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.335 -20.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.891.037 789.257
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.891.037 789.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.891.037 789.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.891.037 789.257
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.891.037 789.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.891.037 789.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 20 0,09460000 0,03950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -13.274 315.780 2.332.849 189.101 22.854.827 22.854.827
Transferler
15 189.101 -189.101 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 921 0 0 789.257 790.178 790.178
Kar Payları
15 -40.000 0 -40.000 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -12.353 315.780 2.481.950 789.257 23.605.005 23.605.005
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -12.353 315.780 2.481.950 789.257 23.605.005 23.605.005
Transferler
48.578 740.679 -789.257 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.265 1.891.037 1.883.772 1.883.772
Kar Payları
-155.000 -155.000 -155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.568.223 90.645
Dönem Karı (Zararı)
1.891.037 789.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.383 34.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-17 5.987 2.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 9.586 12.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.586 12.986
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 32.810 18.962
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32.810 18.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-371.197 -732.811
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -860.500 203.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 -24.353 -820
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.353 -820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 461 -911.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13-14 513.195 -24.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.568.223 90.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.176.836 572.738
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 4.185.350 592.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -8.514 -19.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.000 -40.000
Ödenen Temettüler
-155.000 -40.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.590.059 623.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 5.590.059 623.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.286.738 1.663.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.876.797 2.286.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.891.037 789.257
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.265 921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.265 921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.883.772 790.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.883.772 790.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.876.797 2.286.738
Finansal Yatırımlar
7 17.146.302 21.364.462
Ticari Alacaklar
860.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 860.500
Diğer Alacaklar
25.760 581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.760 581
Peşin Ödenmiş Giderler
10 310 1.136
ARA TOPLAM
25.909.669 23.652.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.909.669 23.652.917
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 20.960 17.405
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 639 1.667
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.599 19.072
TOPLAM VARLIKLAR
25.931.268 23.671.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.711 5.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.711 5.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.749 5.143
Diğer Borçlar
9 517.134 5.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.780 4.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.780 4.682
ARA TOPLAM
534.374 20.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.374 20.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
63.117 46.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 63.117 46.266
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.117 46.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
597.491 66.984
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.333.777 23.605.005
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.618 -12.353
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -19.618 -12.353
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 364.358 315.780
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.067.629 2.481.950
Net Dönem Karı veya Zararı
1.891.037 789.257
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.333.777 23.605.005
TOPLAM KAYNAKLAR
25.931.268 23.671.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664800


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7979 Değişim: 0,10%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4710 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,85 Değişim: 0,09%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.