KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:42

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 862.205 967.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
862.205 967.941
BRÜT KAR (ZARAR)
862.205 967.941
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.675.463 -2.646.677
Pazarlama Giderleri
15 -17.443 -68.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -8.651 -13.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.839.352 -1.747.268
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.839.352 -1.747.268
Finansman Gelirleri
17 610.078 404.690
Finansman Giderleri
17 -16.765 -16.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.246.039 -1.359.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.246.039 -1.359.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.246.039 -1.359.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.246.039 -1.359.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -88.679 15.089 -426.975 -697.525 2.801.910 2.801.910
Transferler
-697.525 697.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.359.072 -1.440.508 -1.440.508
Dönem Karı (Zararı)
-1.359.072 -1.359.072 -1.359.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.436 -81.436 -81.436
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402
Transferler
-1.359.072 1.359.072 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.893 -1.246.039 -1.244.146 -1.244.146
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.039 -1.246.039 -1.246.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.893 1.893 1.893
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.117.619 -2.610.760
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.039 -1.359.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-575.162 -408.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 14.381 18.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.941 -36.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.941 -36.776
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-606.338 -390.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -606.338 -390.192
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
854 -3
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-217.823 360.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.256 74.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.256 74.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189 -10
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189 -10
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.685 22.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.500 54.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.500 54.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.091 28.497
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.984 180.225
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-208.984 180.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.039.024 -1.407.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -118.425 -221.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14.825 39.752
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 1.025.005 -1.021.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 8
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.606.338 2.390.192
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.000.000 2.000.000
Alınan Faiz
16-17 606.338 390.192
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
488.719 -220.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
488.719 -220.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.719.589 2.940.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.208.308 2.719.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.246.039 -1.359.072
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.893 -81.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.893 -81.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.893 -81.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.244.146 -1.440.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.244.146 -1.440.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.210.487 3.746.773
Finansal Yatırımlar
5 97.887 98.741
Ticari Alacaklar
6 64.390 106.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 51.498 78.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.892 28.608
Diğer Alacaklar
7 1.515 1.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.515 1.326
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.822 11.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 14.825
ARA TOPLAM
3.384.101 3.979.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.384.101 3.979.818
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 80 80
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
80 80
Maddi Duran Varlıklar
8 1.302 1.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 54.534 68.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.916 70.297
TOPLAM VARLIKLAR
3.440.017 4.050.115
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 53.054 64.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.463 18.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.591 46.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 60.878 101.969
Diğer Borçlar
7 40.458 249.442
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 36.271 243.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.187 6.260
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 64.192 89.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
64.192 89.485
ARA TOPLAM
218.582 505.450
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.582 505.450
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 104.179 183.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
104.179 183.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.179 183.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
322.761 688.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 3.117.256 3.361.402
Ödenmiş Sermaye
7.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-168.222 -170.115
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.222 -170.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.222 -170.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.483.572 -1.124.500
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.246.039 -1.359.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.117.256 3.361.402
TOPLAM KAYNAKLAR
3.440.017 4.050.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746907


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.251 Değişim: 0,23% Hacim : 1.139 Mio.TL Son veri saati : 10:32
Düşük 96.008 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7284 Değişim: 0,04%
Düşük 5,7118 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3581 Değişim: -0,11%
Düşük 6,3398 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,13 Değişim: -0,53%
Düşük 275,51 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.