KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:48

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.076.482 -718.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.307.524 2.322.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.231.722 -589.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
999.320 1.014.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.456.515 5.932.213
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.230.395 -477.110
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.225.440 6.469.507
Finansman Gelirleri
26 954.410 14.598
Finansman Giderleri
27 -4.160.928 -3.490.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-981.078 2.993.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
592.006 638.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 592.006 638.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-389.072 3.631.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
-389.072 3.631.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-389.072 3.631.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -115 692.434 60.375.516 -70.126.391 50.994.428 50.994.428
Transferler
-70.126.391 70.126.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.176 3.631.861 3.629.685 3.629.685
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -2.291 692.434 -9.750.875 3.631.861 54.624.113 54.624.113
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -2.291 692.434 -9.750.875 3.631.861 54.624.113 54.624.113
Transferler
3.631.861 -3.631.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.676 -8.268.923 -389.072 -8.661.671 -8.661.671
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-954.855 5.757.702
Dönem Karı (Zararı)
-389.072 3.631.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.332.590 5.346.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 18 0 25.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 21 -141.674 -8.309
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.268.923 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.268.923 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 18 7.670.931 5.978.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
310.834 310.834
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.360.097 5.668.122
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -592.924 -649.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
766.807 -3.220.184
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 37.199 -37.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.970 20.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 613.507 -9.556.957
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -73.662 83.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 187.793 6.269.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-954.855 5.757.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.273 -231.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 18 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 -30.273 -231.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
957.268 -5.592.772
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 957.268 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -5.592.772
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.860 -66.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -27.860 -66.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.690 143.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.830 77.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-389.072 3.631.861
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.272.599 -2.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.595 -2.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.268.004 543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 919 543
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-8.268.923 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.272.599 -2.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.661.671 3.629.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.661.671 3.629.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.830 77.690
Finansal Yatırımlar
8 43.581 80.780
Ticari Alacaklar
1.799 3.769
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.799 3.769
Diğer Alacaklar
8.215.502 9.015.057
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 8.183.773 9.015.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.729 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.723 9.258
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 549 335
Diğer Dönen Varlıklar
14 826.760 640.391
ARA TOPLAM
9.146.744 9.827.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.146.744 9.827.280
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45.976.185 53.336.282
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 45.816.472 53.176.569
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
7.593 7.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.593 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 11.445.593 11.756.427
Maddi Duran Varlıklar
17 310.364 279.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.040 1.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.234.947 1.323.396
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.975.722 66.704.829
TOPLAM VARLIKLAR
69.122.466 76.532.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 747.188 2.329.902
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 159.355 10.195.677
Ticari Borçlar
33.870 107.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.233 103.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.358 12.877
Diğer Borçlar
8.902.790 8.752.915
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 8.897.791 8.747.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.999 4.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.206 168.021
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 24.206 168.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 177.437 132.000
ARA TOPLAM
10.050.204 21.698.924
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.050.204 21.698.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 12.576.304 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.531 21.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 27.531 21.714
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 505.985 187.358
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.109.820 209.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.160.024 21.907.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.962.442 54.624.113
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.967 -2.291
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -5.967 -2.291
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -14.387.937 -9.750.875
Net Dönem Karı veya Zararı
-389.072 3.631.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.962.442 54.624.113
TOPLAM KAYNAKLAR
69.122.466 76.532.109



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664891


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.