KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:12
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 37.102.682 1.645.680.195 24.009.300 1.120.373.931
Satışların Maliyeti
17 -32.887.962 -1.639.615.450 -19.114.681 -1.116.305.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.214.720 6.064.745 4.894.619 4.068.266
BRÜT KAR (ZARAR)
4.214.720 6.064.745 4.894.619 4.068.266
Genel Yönetim Giderleri
18 -728.631 -755.652 -331.985 -304.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.063 9.064 5.586 4.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -4.608 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.496.152 5.313.549 4.568.220 3.768.145
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 204 4.530 -33 -219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 21 0,17480000 0,26590000 0,22840000 0,18840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.427.461 11.317.654
Dönem Karı (Zararı)
3.496.356 5.318.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.747 29.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11- 12- 18 6.261 25.920
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.023 -12.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.023 -12.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.031 15.816
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -43.031 15.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.042.148 5.970.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.556.063 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.556.063 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
9 505.444 5.977.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.060 -351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -25.060 -351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -12.070 -9.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.541 1.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.541 1.664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 14.694 3.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.366 -1.917
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 29.366 -1.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.427.461 11.317.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.247 -3.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -1.247 -3.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-846.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
754.000 0
Ödenen Temettüler
-1.600.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
580.214 11.314.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 580.214 11.314.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.617.403 6.624.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.197.617 17.938.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.214.067 21.617.403
Finansal Yatırımlar
8.995.062 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.995.062 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 8.995.062 9.473.925
Ticari Alacaklar
8 2.556.063 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.556.063
Diğer Alacaklar
9 34.161 9.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 34.161 9.101
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.485 3.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.485 3.415
ARA TOPLAM
33.814.838 31.103.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.814.838 31.103.844
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 8.234 13.071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 177 354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.411 13.425
TOPLAM VARLIKLAR
33.823.249 31.117.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 29.292 27.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 29.292 27.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.335 10.934
Diğer Borçlar
9 41.723 12.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 41.723 12.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 85.239 70.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 46.931 32.638
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
167.589 121.988
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.589 121.988
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 135.839 120.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.839 120.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
303.428 242.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.519.821 30.874.897
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -1.246.000 -2.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-68.405 -62.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.405 -62.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -68.405 -62.973
Diğer Yedekler
15 2.032.402 2.869.739
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 8.761.799 1.189.109
Net Dönem Karı veya Zararı
3.496.356 8.335.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.519.821 30.874.897
TOPLAM KAYNAKLAR
33.823.249 31.117.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489
Transferler
15 607.912 -607.912 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -8.828 -8.828 -8.828
Dönem Karı (Zararı)
5.318.079 5.318.079 5.318.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -52.856 338.354 3.840.494 5.318.079 29.987.740 29.987.740
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Transferler
15 -837.337 9.172.690 -8.335.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -5.432 -5.432 -5.432
Dönem Karı (Zararı)
3.496.356 3.496.356 3.496.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 754.000 754.000 754.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -1.246.000 543.669 -68.405 2.032.402 8.761.799 3.496.356 33.519.821 33.519.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.496.356 5.318.079 4.568.187 3.767.926
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.432 -8.828 1.513 6.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -5.432 -8.828 1.513 6.192
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.432 -8.828 1.513 6.192
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.490.924 5.309.251 4.569.700 3.774.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.490.924 5.309.251 4.569.700 3.774.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: -1,14% Hacim : 12.732 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3358 Değişim: 0,57%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3531
Açılış: 8,2883
9,7377 Değişim: 0,59%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6809
502,29 Değişim: 0,99%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 503,63
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.