***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2019 - 19:12

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 208.731.819 279.149.939
Satışların Maliyeti
17 -206.860.639 -276.133.394
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.871.180 3.016.545
BRÜT KAR (ZARAR)
1.871.180 3.016.545
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.276.586 -1.118.031
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 20.578 22.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.260 -6.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
607.912 1.902.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
607.912 1.902.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
607.912 1.902.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
607.912 1.902.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
607.912 1.902.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
607.912 1.902.878
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 20 0,03040000 0,09510000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -19.720 200.010 1.156.843 881.205 22.762.007 22.762.007
Transferler
15 43.015 838.190 -881.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.546 1.902.878 1.893.332 1.893.332
Kar Payları
15 -170.000 -170.000 -170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339
Transferler
15 95.329 1.807.549 -1.902.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -14.762 607.912 593.150 593.150
Kar Payları
15 -400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-435.766 1.225.464
Dönem Karı (Zararı)
607.912 1.902.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.518 -91.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 51.268 50.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.156 29.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.156 29.581
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.906 -171.847
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -23.906 -171.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.080.196 -585.677
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.701.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.302.339 -1.278.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.302.339 -1.278.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-308 351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -308 351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.081 336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 15.081 336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 14 16.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-711.352 692.484
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -711.352 692.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-435.766 1.225.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.057 3.731.801
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3.740.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.057 -8.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -4.057 -8.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 -170.000
Ödenen Temettüler
15 -400.000 -170.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-839.823 4.787.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -839.823 4.787.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.233.570 2.446.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.393.747 7.233.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
607.912 1.902.878
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.762 -9.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.762 -9.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.762 -9.546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
593.150 1.893.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
593.150 1.893.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.624.625 7.431.199
Finansal Yatırımlar
7 18.157.623 16.465.764
Ticari Alacaklar
0 1.302.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.302.339
Diğer Alacaklar
1.195 887
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.195 887
Peşin Ödenmiş Giderler
1.188 160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.188 160
ARA TOPLAM
24.784.631 25.200.349
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.784.631 25.200.349
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 87.080 133.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 708 1.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.788 134.999
TOPLAM VARLIKLAR
24.872.419 25.335.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
20.667 5.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.667 5.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.677 9.080
Diğer Borçlar
10.142 721.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.142 721.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.317 19.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 34.317 19.640
ARA TOPLAM
75.803 755.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.803 755.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
118.127 94.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 118.127 94.209
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.127 94.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.930 850.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.678.489 24.485.339
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.028 -29.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.028 -29.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -44.028 -29.266
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 338.354 243.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.232.582 1.825.033
Net Dönem Karı veya Zararı
607.912 1.902.878
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.678.489 24.485.339
TOPLAM KAYNAKLAR
24.872.419 25.335.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739426


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.142 Değişim: 0,20% Hacim : 5.514 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.821 24.04.2019 Yüksek 96.537
Açılış: 95.821
5,8797 Değişim: 0,87%
Düşük 5,8227 24.04.2019 Yüksek 5,8922
Açılış: 5,8291
6,5614 Değişim: 0,20%
Düşük 6,5389 24.04.2019 Yüksek 6,5990
Açılış: 6,5484
241,22 Değişim: 1,14%
Düşük 238,28 24.04.2019 Yüksek 241,76
Açılış: 238,49

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.