KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:33
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 279.149.939 323.849.141
Satışların Maliyeti
17 -276.133.394 -321.797.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.016.545 2.051.651
BRÜT KAR (ZARAR)
3.016.545 2.051.651
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.118.031 -1.182.804
Pazarlama Giderleri
18 -11.800 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 22.784 37.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.620 -24.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.902.878 881.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.902.878 881.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.902.878 881.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.878 881.205
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.878 881.205
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.902.878 881.205
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 19 0,09510000 0,04410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -23.101 193.049 1.034.361 169.443 21.917.421 21.917.421
Transferler
15 6.961 162.482 -169.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 3.381 0 881.205 884.586 884.586
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
15 -40.000 -40.000 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -19.720 200.010 1.156.843 881.205 22.762.007 22.762.007
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -19.720 200.010 1.156.843 881.205 22.762.007 22.762.007
Transferler
15 43.015 838.190 -881.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.546 1.902.878 1.893.332 1.893.332
Kar Payları
-170.000 -170.000 -170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.423.093 434.505
Dönem Karı (Zararı)
1.902.878 881.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.892 90.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 16 50.529 41.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.581 29.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 14 29.581 29.620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 25.782 19.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-585.677 -536.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.278.848 100.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
351 -23.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 351 -23.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 336 -633.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 13 692.484 20.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.423.093 434.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.731.801 236.820
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 3.740.002 366.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -8.201 -130.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.000 -40.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-170.000 -40.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.984.894 631.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 4.984.894 631.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.446.305 1.814.980
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.431.199 2.446.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.878 881.205
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.546 3.381
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 -9.546 3.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.546 3.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.893.332 884.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.893.332 884.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.431.199 2.446.305
Finansal Yatırımlar
7 16.465.764 20.231.548
Ticari Alacaklar
1.302.339 23.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.302.339 23.491
Diğer Alacaklar
887 982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 887 982
Peşin Ödenmiş Giderler
10 160 416
ARA TOPLAM
25.200.349 22.702.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.200.349 22.702.742
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 133.937 175.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.062 1.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.999 177.327
TOPLAM VARLIKLAR
25.335.348 22.880.069
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.586 5.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.586 5.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.080 8.545
Diğer Borçlar
9 721.494 31.271
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.640 17.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.640 17.914
ARA TOPLAM
755.800 62.980
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
755.800 62.980
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
94.209 55.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 94.209 55.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.209 55.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
850.009 118.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.485.339 22.762.007
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -29.266 -19.720
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 243.025 200.010
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.825.033 1.156.843
Net Dönem Karı veya Zararı
1.902.878 881.205
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.485.339 22.762.007
TOPLAM KAYNAKLAR
25.335.348 22.880.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664856


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 1,28% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8701 Değişim: -0,02%
Düşük 7,8665 27.11.2020 Yüksek 7,8749
Açılış: 7,8717
9,3840 Değişim: -0,04%
Düşük 9,3750 27.11.2020 Yüksek 9,3910
Açılış: 9,388
458,02 Değişim: -0,01%
Düşük 457,88 27.11.2020 Yüksek 458,37
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.