KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2019 - 16:55
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Transferler
41 1.392.359 -1.392.359
Dönem Karı (Zararı)
41 674.089 674.089 674.089
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 27.324.736 674.089 84.483.368 84.483.368
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
41 -9.489.302 9.489.302 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41 -20.581.012 -20.581.013 -20.581.013
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -20.581.012 53.743.135 53.743.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.641 33.772
Dönem Karı (Zararı)
-20.581.013 674.089
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -20.581.013 674.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.766.972 112.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 12.551 67.744
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34 0 28.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 28.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -454.051 34.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 24.192 34.015
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -478.243 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 -93.207 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -93.207 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 24.506.656 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 24.506.656 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -204.977 -18.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.291.600 -752.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -2.380.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -918.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -1.462.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.298.806 -63.368
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.200.679 334.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -98.127 -397.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.279 2.193.923
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -29.949 -93.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 52.507 -104.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -82.456 10.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -64.728 -73.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 86.349 193.891
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 95.575 102.905
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -9.226 90.986
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.015 -571.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 17.798 42.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -29.847 -22.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 47.645 65.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.641 33.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.350 -20
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
144.350 -20
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.709 33.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.709 33.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 526.309 436.992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 565.018 470.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 565.018 526.309
Diğer Alacaklar
9 12.832.664 9.440.651
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.606.740 9.312.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 225.924 127.797
Peşin Ödenmiş Giderler
12 25.344 22.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 25.344 22.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 48
Diğer Dönen Varlıklar
29 123.079 93.232
ARA TOPLAM
13.546.105 10.082.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.546.105 10.082.305
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 41.786.212 66.292.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 41.786.212 66.292.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 41.786.212 66.292.868
Diğer Alacaklar
9 24.741 24.741
Maddi Duran Varlıklar
14 55.778 63.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 88.705 93.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 195.308 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.150.744 66.474.642
TOPLAM VARLIKLAR
55.696.849 76.556.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 154.835 184.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 52.507 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 102.328 184.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 118.094 182.822
Diğer Borçlar
9 301.828 215.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 249.224 153.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 52.604 61.830
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.268 17.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.268 17.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 144.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 824.694 1.302.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 23.326 22.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 801.368 1.279.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 313.770 266.124
ARA TOPLAM
1.875.839 2.168.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.875.839 2.168.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 77.875 54.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 77.875 54.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 9.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.875 64.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.953.714 2.232.799
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.743.135 74.324.148
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -44.072 -44.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -44.072 -44.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -44.072 -44.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Yasal Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 17.835.434 27.324.736
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -20.581.013 -9.489.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.743.135 74.324.148
TOPLAM KAYNAKLAR
55.696.849 76.556.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 727.564 709.481 344.381 362.596
Satışların Maliyeti
31 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
727.564 709.481 344.381 362.596
BRÜT KAR (ZARAR)
727.564 709.481 344.381 362.596
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.071.549 -1.114.169 -511.218 -601.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.293.893 77.003 -9.123.433 -332.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -21.755.632 -57.875 -21.586.219 364.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.805.724 -385.560 -30.876.489 -206.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 508.038 31.025 0 31.025
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.297.686 -354.535 -30.876.489 -175.023
Finansman Gelirleri
37 456.551 1.360.702 -786.591 1.303.184
Finansman Giderleri
37 -800.354 -350.542 -637.539 -287.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNC -20.641.489 655.625 -32.300.619 840.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.476 18.464 57.551 -33.728
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -144.550 0 -144.550 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 205.026 18.464 202.101 -33.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.581.013 674.089 -32.243.068 806.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.581.013 674.089 -32.243.068 806.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.581.013 674.089 -32.243.068 806.884
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.581.013 674.089 -32.243.068 806.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.581.013 674.089 -32.243.068 806.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782311


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9786 Değişim: 0,14%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9863
Açılış: 7,9671
9,4407 Değişim: -0,09%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
487,00 Değişim: -0,04%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.