***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2018 - 18:32

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 21.971.825 3.960.552 82.413.489 82.413.489
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 21.971.825 3.960.552 82.413.489 82.413.489
Transferler
3.960.552 -3.960.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.431 1.392.359 1.395.790 1.395.790
Dönem Karı (Zararı)
1.392.359 1.392.359 1.392.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.431 3.431 3.431
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Transferler
41 1.392.359 -1.392.359 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -3.431 -132.795 -136.226 -136.226
Dönem Karı (Zararı)
41 -132.795 -132.795 -132.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -3.431 -3.431 -3.431
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 27.324.736 -132.795 83.673.053 83.673.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.308 263.632
Dönem Karı (Zararı)
-132.795 1.392.359
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -132.795 1.392.359
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-35.329 -1.660.503
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 6.772 140.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.180 -294.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 10.180 -294.627
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-89 -450.317
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -57.450 -463.399
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 57.361 13.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.197.897
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 -1.197.897
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -52.192 141.982
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
180.432 531.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.870.050 4.350.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.538.077 5.045.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 668.027 -695.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.949 521.741
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 528.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.949 -6.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.251.968 -1.392.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.973 -330.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -115.879 104.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -48.094 -434.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 82.244 72.637
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.559.201 -3.278.956
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.559.201 -3.292.487
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 13.531
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -593.714 566.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.193 22.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -14.025 -49.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -78.168 72.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.308 263.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -25.545
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -25.545
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -25.545
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -296.236
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -296.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.308 -58.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.308 -58.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 436.992 495.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 449.300 436.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 449.300 436.992
Ticari Alacaklar
10.725.806 6.855.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.553.604 6.015.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 172.202 840.229
Diğer Alacaklar
360.711 367.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 342.182 342.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.529 25.478
Peşin Ödenmiş Giderler
5.406 2.257.374
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 2.177.412
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.406 79.962
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 222 210
Diğer Dönen Varlıklar
29 68.706 54.693
ARA TOPLAM
11.610.151 9.972.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.610.151 9.972.685
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
76.272.789 76.272.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.272.789 76.272.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 76.272.789 76.272.789
Maddi Duran Varlıklar
14 68.624 71.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 198.596 202.701
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 18.983 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.558.992 76.546.781
TOPLAM VARLIKLAR
88.169.143 86.519.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 0 0
Ticari Borçlar
87.306 251.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 -11.742 104.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 99.048 147.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 377.885 295.641
Diğer Borçlar
2.610.981 51.780
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.582.381 23.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 28.600 28.600
Ertelenmiş Gelirler
0 593.714
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 556.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 0 37.003
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.311.680 1.306.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 32.069 26.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.279.611 1.279.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 54.021 132.189
ARA TOPLAM
4.441.873 2.630.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.441.873 2.630.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.217 45.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 54.217 45.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 34.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.217 79.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.496.090 2.710.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.673.053 83.809.279
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.674 -48.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.674 -48.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -51.674 -48.243
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Yasal Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.324.736 25.932.377
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -132.795 1.392.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.673.053 83.809.279
TOPLAM KAYNAKLAR
88.169.143 86.519.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 346.885 1.494.423
Satışların Maliyeti
31 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
346.885 1.494.423
BRÜT KAR (ZARAR)
346.885 1.494.423
Genel Yönetim Giderleri
33 -512.888 -2.326.855
Pazarlama Giderleri
33 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 409.096 9.038.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -422.605 -7.085.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-179.512 1.119.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-179.512 1.119.882
Finansman Gelirleri
37 57.518 1.126.645
Finansman Giderleri
37 -62.993 -714.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-184.987 1.532.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
52.192 -139.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 52.192 -139.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-132.795 1.392.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
-132.795 1.392.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0
Ana Ortaklık Payları
30 -132.795 1.392.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.431 3.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -3.431 3.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.431 3.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-136.226 1.395.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-136.226 1.395.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680598


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.