KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.09.2019 - 20:03
KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 -423.091 111.588.708 825.932 14.277.373 471.192 165.505.665 -20.426.140 289.894.202 148.888.280 438.782.482
Transferler
22.254 -20.448.394 20.426.140
Dönem Karı (Zararı)
243.292 243.292 -2.437.620 -2.194.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.073 92.073 59.189 151.262
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.960.439 18.960.439 15.752.045 34.712.484
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 -423.091 111.588.708 918.005 14.299.627 471.192 164.017.710 243.292 309.190.006 162.261.894 471.451.900
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 -423.091 105.161.862 -393.743 8.802.670 471.192 175.671.728 -21.721.244 285.643.937 156.364.002 442.007.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-201.233 -201.233 -129.364 -330.597
Transferler
-21.721.244 21.721.244
Dönem Karı (Zararı)
-63.722.616 -63.722.616 -7.074.232 -70.796.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
175.516 -258.000 -82.484 -268.098 -350.582
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 -247.575 105.161.862 -651.743 8.802.670 471.192 153.749.251 -63.722.616 221.637.604 148.892.308 370.529.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.827.672
Dönem Karı (Zararı)
-70.796.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.823.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.704.611
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
444.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
314.956
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
129.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.719.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
996.512
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.716.129
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.009.040
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.068.693
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
61.077.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
22.243.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.858.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.417.782
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.210.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.093.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.987.431
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.069.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.918.214
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.715.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.121.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
937.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.990.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.052.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.109.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
526.873
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
158.364
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
368.509
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-406.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.391.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-432.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.875
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.115.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.111.759
Alınan Temettüler
14.056.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.985.539
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.146.282
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.703
Ödenen Faiz
-61.077.733
Alınan Faiz
1.068.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.726.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.726.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.746.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.020.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.020.527 5.746.990
Finansal Yatırımlar
6 70.607 64.788
Ticari Alacaklar
213.981.646 155.407.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.893.537 6.775.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 207.088.109 148.632.152
Diğer Alacaklar
182.017.535 168.030.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 173.914.872 166.845.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.102.663 1.184.449
Stoklar
10 159.752.596 186.597.147
Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.310.623 6.560.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.875 0
Diğer Dönen Varlıklar
9.867.452 21.714.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 9.867.452 21.714.736
ARA TOPLAM
588.024.861 544.122.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
588.024.861 544.122.366
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 4.677.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.677.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 117.944.029 154.069.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 11.643.262 11.643.262
Maddi Duran Varlıklar
14 260.002.781 260.947.978
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.3 3.923.318 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.151.590 27.970.019
Şerefiye
17.657.350 17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 6.494.240 10.312.669
Peşin Ödenmiş Giderler
13.874 2.038.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.097.890 1.506.254
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
418.776.744 462.852.757
TOPLAM VARLIKLAR
1.006.801.605 1.006.975.123
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
461.298.008 385.277.251
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.848 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 72.848 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
461.225.160 385.277.251
Banka Kredileri
7 204.479.744 165.184.100
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 256.745.416 220.093.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.221.276 5.591.317
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.221.276 5.591.317
Banka Kredileri
7 6.221.276 5.591.317
Ticari Borçlar
121.034.405 120.096.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 10.516.183 3.525.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 110.518.222 116.570.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.201.122 4.310.678
Diğer Borçlar
12.191.466 11.617.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 158.364 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.033.102 11.617.556
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 10.077.531 10.483.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.816.820 9.486.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.586.550 1.540.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.230.270 7.946.399
ARA TOPLAM
620.840.628 546.863.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
620.840.628 546.863.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.232.166 6.634.388
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.029.364
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 4.029.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.202.802 6.634.388
Banka Kredileri
7 4.202.802 6.634.388
Diğer Borçlar
47.037
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.842.284 3.645.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.842.284 3.645.034
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.356.615 7.777.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.431.065 18.103.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
636.271.693 564.967.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.637.604 285.643.937
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.262.544 104.345.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.802.670 8.802.670
Yasal Yedekler
8.802.670 8.802.670
Diğer Yedekler
471.192 471.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.749.251 175.671.728
Net Dönem Karı veya Zararı
-63.722.616 -21.721.244
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
148.892.308 156.364.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
370.529.912 442.007.939
TOPLAM KAYNAKLAR
1.006.801.605 1.006.975.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
195.478.504 333.401.651
Satışların Maliyeti
-163.934.432 -270.564.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.544.072 62.837.453
BRÜT KAR (ZARAR)
31.544.072 62.837.453
Genel Yönetim Giderleri
-13.062.132 -13.606.847
Pazarlama Giderleri
-16.643.623 -20.459.118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.544.868 -7.448.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.358.400 11.404.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.709.016 -7.440.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.057.167 25.287.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 227.040
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-22.243.885 7.542.631
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.301.052 33.056.701
Finansman Gelirleri
10.723.195 1.742.918
Finansman Giderleri
-61.077.942 -38.302.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-75.655.799 -3.502.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.858.951 1.308.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.858.951 1.308.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.796.848 -2.194.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.796.848 -2.194.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.074.232 -2.437.620
Ana Ortaklık Payları
-63.722.616 243.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-350.582 151.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-679.581 193.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
225.021 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.021 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
103.978 -42.664
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
103.978 -42.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-350.582 151.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.147.430 -2.043.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.342.330 -2.378.431
Ana Ortaklık Payları
-63.805.100 335.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785229


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.