***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 20:31

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 39.371.136 449.994 -423.091 14.010.096 471.192 138.467.269 13.364.354 223.785.513 107.290.684 331.076.197
Transferler
267.277 13.097.077 -13.364.354
Dönem Karı (Zararı)
-11.586.207 -11.586.207 -4.069.273 -15.655.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
243.395 243.395 115.370 358.765
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 39.371.136 693.389 -423.091 14.277.373 151.564.346 -11.586.207 212.442.701 103.336.781 315.779.482
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 111.588.708 825.932 -423.091 14.277.373 471.192 165.505.665 -20.426.140 289.894.202 148.888.280 438.782.482
Transferler
22.254 -20.448.394 20.426.140 0
Dönem Karı (Zararı)
243.292 243.292 -2.437.620 -2.194.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.073 92.073 59.189 151.262
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.960.439 18.960.439 15.752.045 34.712.484
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 111.588.708 918.005 -423.091 14.299.627 471.192 164.017.710 243.292 309.190.006 162.261.894 471.451.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.405.983 50.681.527
Dönem Karı (Zararı)
-2.194.328 -15.655.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.194.328 -15.655.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.695.265 31.708.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 10.441.554 10.018.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-339.417 15.081.607
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-339.417 1.636.334
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.333.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
674.216 2.979.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.094.833 961.255
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-420.617 338.920
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.679.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.769.727 14.957.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.742.918 -770.671
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.512.645 15.728.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.542.631 -8.553.921
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.542.631 -8.553.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.308.184 -2.775.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.580.894 34.889.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.766.234 -11.893.603
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.519.930 -3.518.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.286.164 -8.375.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.273.532 37.430.883
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.463.983 38.895.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.809.549 -1.465.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.651.888 -2.734.857
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.893.123 -10.091.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.438.343 36.415.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.605.910 581.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.832.433 35.833.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
797.877 978.724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.776.999 -9.111.972
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
303.301 -2.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.473.698 -9.109.874
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-14.160.694 -1.428.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.365.112 -4.675.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.365.112 -3.609.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.066.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-95.079.957 50.941.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -409.689 -76.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
83.663 -184.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.353.144 -57.144.710
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
34.712.484
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11.165.045 -50.001.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.639 304.357
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.639 304.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.795.024 -7.448.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.081.683 -6.467.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-713.341 -980.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.789.610 5.697.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.559.337 20.655.523
Kredilerden Nakit Girişleri
72.559.337 20.655.523
Ödenen Faiz
-11.512.645 -15.728.614
Alınan Faiz
1.742.918 770.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.736.771 -765.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.736.771 -765.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 997.864 2.208.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.734.635 1.442.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.734.635
Finansal Yatırımlar
6 52.790
Ticari Alacaklar
163.369.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.468.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 160.901.925
Diğer Alacaklar
151.628.734
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 140.194.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.434.578
Stoklar
10 183.767.321
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.617.077
Diğer Dönen Varlıklar
14.100.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 14.100.945
ARA TOPLAM
524.271.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
524.271.461
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.201.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.201.146
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 146.544.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.896.479
Maddi Duran Varlıklar
14 262.781.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.479.782
Şerefiye
17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.822.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 656.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.560.027
TOPLAM VARLIKLAR
974.831.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 246.322.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.322.003
Banka Kredileri
7 246.322.003
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.930.755
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.930.755
Banka Kredileri
7 4.930.755
Ticari Borçlar
179.524.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 11.388.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 168.135.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.205.520
Diğer Borçlar
12.704.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 303.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.401.038
Ertelenmiş Gelirler
11 1.614.509
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.713.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.713.845
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.187.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 9.187.198
ARA TOPLAM
460.202.948
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
460.202.948
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.319.904
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.319.904
Banka Kredileri
7 20.319.904
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
6.201.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.201.146
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.494.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.494.558
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 13.161.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.176.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.379.588
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
309.190.006
Ödenmiş Sermaye
19 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
918.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
918.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
918.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
111.165.617
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
111.588.708
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-423.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.299.627
Diğer Yedekler
471.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
164.017.710
Net Dönem Karı veya Zararı
243.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.261.894
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
471.451.900
TOPLAM KAYNAKLAR
974.831.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 333.401.651
Satışların Maliyeti
20 -270.564.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.837.453
BRÜT KAR (ZARAR)
62.837.453
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.606.847
Pazarlama Giderleri
21 -20.459.118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -7.448.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.404.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.440.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.287.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
227.040
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 7.542.631
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.056.701
Finansman Gelirleri
1.742.918
Finansman Giderleri
-38.302.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22 -3.502.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 1.308.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.308.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.194.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.194.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.437.620
Ana Ortaklık Payları
243.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.664
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-42.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.043.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.378.431
Ana Ortaklık Payları
335.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705335


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.187 Değişim: 0,24% Hacim : 4.687 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 95.821 24.04.2019 Yüksek 96.537
Açılış: 95.821
5,8695 Değişim: 0,69%
Düşük 5,8227 24.04.2019 Yüksek 5,8922
Açılış: 5,8291
6,5762 Değişim: 0,42%
Düşük 6,5389 24.04.2019 Yüksek 6,5990
Açılış: 6,5484
240,59 Değişim: 0,88%
Düşük 238,28 24.04.2019 Yüksek 241,03
Açılış: 238,49

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.