KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 - 18:12

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 407.027.358 289.302.403 151.877.009 105.532.899
Satışların Maliyeti
29 -319.826.565 -232.317.695 -115.678.021 -84.746.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.200.793 56.984.708 36.198.988 20.785.999
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
87.200.793 56.984.708 36.198.988 20.785.999
Genel Yönetim Giderleri
30 -3.956.755 -3.675.877 -1.551.678 -1.233.566
Pazarlama Giderleri
30 -16.669.479 -10.694.332 -6.994.205 -3.656.441
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.295.660 543.762 149.586 348.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -5.741 -51.779 -2.178 -1.892
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.864.478 43.106.482 27.800.513 16.242.143
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.864.478 43.106.482 27.800.513 16.242.143
Finansman Gelirleri
33 146.741.393 34.876.329 106.906.766 8.981.247
Finansman Giderleri
33 -143.512.510 -29.061.995 -107.958.462 -6.746.888
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.093.361 48.920.816 26.748.817 18.476.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.118.365 -8.259.290 -6.710.059 -2.923.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -15.830.431 -8.458.937 -7.009.926 -2.949.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 712.066 199.647 299.867 26.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.974.996 40.661.526 20.038.758 15.553.113
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.974.996 40.661.526 20.038.758 15.553.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.974.996 40.661.526 20.038.758 15.553.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 8.464.311 66.380.399 36.360.835 188.889.848 188.889.848
Transferler
36.360.835 -36.360.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.480 40.661.526 40.519.046 40.519.046
Dönem Karı (Zararı)
40.661.526 40.661.526 40.661.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.480 -142.480 -142.480
Kar Payları
-13.000.000 -13.000.000 -13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -780.683 8.464.311 89.741.234 40.661.526 216.408.894 216.408.894
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 9.738.188 88.527.700 54.601.808 229.490.647 229.490.647
Transferler
1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-354.810 55.974.996 55.620.186 55.620.186
Dönem Karı (Zararı)
55.974.996 55.974.996 55.974.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-354.810 -354.810 -354.810
Kar Payları
-20.000.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.124.847 11.012.065 121.855.631 55.974.996 265.110.833 265.110.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.310.089 16.995.830
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
366.799.179 270.431.481
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 365.694.384 270.215.318
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 1.104.795 216.163
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-309.022.041 -250.994.314
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -309.019.212 -250.990.206
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -2.829 -4.108
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
57.777.138 19.437.167
Ödenen Faiz
33 -137.093.325 -28.780.790
Alınan Faiz
33 149.344.020 35.240.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -12.102.033 -8.359.742
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.384.289 -541.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.099.399 -1.316.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 251.660 187.597
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
251.660 187.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -2.351.059 -1.504.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.351.059 -1.504.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.308.098 -17.439.849
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 24.308.098 -1.575.670
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
24.308.098 -1.575.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -2.864.179
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.864.179
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -13.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.518.788 -1.760.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.518.788 -1.760.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.092.235 71.662.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.611.023 69.901.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
55.974.996 40.661.526 20.038.758 15.553.113
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-354.810 -142.480 -159.138 -20.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -454.884 -178.100 -204.022 -26.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.074 35.620 44.884 5.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 100.074 35.620 44.884 5.220
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-354.810 -142.480 -159.138 -20.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.620.186 40.519.046 19.879.620 15.532.234
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.620.186 40.519.046 19.879.620 15.532.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.611.023 76.092.235
Ticari Alacaklar
8 141.357.135 102.626.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 23.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
141.357.135 102.603.137
Diğer Alacaklar
9 1.993.797 961.154
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.993.797 961.154
Türev Araçlar
17 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 151.834.600 99.377.911
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.891.605 3.618.081
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.891.605 3.618.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 9.156.206 8.630.473
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.357.543 1.659.871
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.357.543 1.659.871
ARA TOPLAM
464.201.909 292.966.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
464.201.909 292.966.513
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 68.705.796 68.801.786
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
24.321.191 24.798.077
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.313.949 24.257.969
Taşıtlar
796.591 959.741
Mobilya ve Demirbaşlar
632.074 331.524
Yapılmakta Olan Yatırımlar
222.884 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
133.032 168.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.149.823 75.245.813
TOPLAM VARLIKLAR
539.351.732 368.212.326
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.006.000 5.668.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 36.006.000 5.668.050
Banka Kredileri
36.006.000 5.668.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 606.889 444.941
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
606.889 444.941
Ticari Borçlar
8 182.475.454 103.023.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
125.658 45.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
182.349.796 102.977.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 584.286 682.841
Diğer Borçlar
9 47.007 55.299
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.358 31.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.649 23.552
Türev Araçlar
17 0 11.021
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 11.021
Ertelenmiş Gelirler
18 27.770.437 6.404.038
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
27.770.437 6.404.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 15.830.431 11.576.300
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 340.156 340.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
340.156 340.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 475.551 406.267
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
475.551 406.267
ARA TOPLAM
264.136.211 128.612.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.136.211 128.612.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0
Ertelenmiş Gelirler
22.362 62.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22.362 62.618
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.736.364 2.888.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.736.364 2.888.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.345.962 7.158.102
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.104.688 10.109.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
274.240.899 138.721.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.110.833 229.490.647
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.682.533 43.037.343
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 42.682.533 43.037.343
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.124.847 -770.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 8.057.020 6.083.155
Yasal Yedekler
8.057.020 6.083.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 124.810.676 92.182.733
Net Dönem Karı veya Zararı
55.974.996 54.601.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.110.833 229.490.647
TOPLAM KAYNAKLAR
539.351.732 368.212.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717743


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6662 Değişim: 1,55%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2811 Değişim: 1,48%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,51 Değişim: 0,36%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.