KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 19:08
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 8.103.650 9.432.625 2.441.237 4.354.338
Satışların Maliyeti
4 -6.139.202 -6.794.359 -1.878.225 -3.224.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.964.448 2.638.266 563.012 1.129.872
BRÜT KAR (ZARAR)
1.964.448 2.638.266 563.012 1.129.872
Genel Yönetim Giderleri
4 -369.713 -307.408 -121.154 -118.740
Pazarlama Giderleri
4 -109.392 -88.985 -40.329 -35.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 73.327 348.026 31.111 268.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -166.605 -155.283 -33.976 -96.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.392.065 2.434.616 398.664 1.147.232
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 2.021.644 554.238 698.606 249.967
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -180.954 -1.753.185 -100.453 -904.670
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.232.755 1.235.669 996.817 492.529
Finansman Gelirleri
4 160.040 220.590 45.522 106.274
Finansman Giderleri
4 -135.279 -135.143 -36.002 -46.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.257.516 1.321.116 1.006.337 552.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-414.022 -550.522 -81.274 -272.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-344.429 -359.776 -63.072 -125.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-69.593 -190.746 -18.202 -147.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.843.494 770.594 925.063 279.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.843.494 770.594 925.063 279.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.086 12.813 14.099 9.070
Ana Ortaklık Payları
2.830.408 757.781 910.964 270.192
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- adi hisse senedi (tam TL) 0,57000000 0,15000000 0,18000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.146.256 936.272
Dönem Karı (Zararı)
2.843.494 770.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.026.460 1.564.367
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
463.723 440.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.321 -7.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.841 22.847
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-517.516 -388.045
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-84.024 -43.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
112 -38.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
414.023 550.522
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.394 -3.735
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.220.287 1.562.800
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-90.259 -530.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
825.968 -965.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.485.073 -1.323.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.429 -13.850
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.307 -497.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-911.483 994.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
336.500 -124.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.643.002 1.369.327
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-492.899 -424.568
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.847 -8.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
286.813 466.674
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.096.006 1.936.933
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.823.981 -1.250.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.077 37.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-596.413 -349.754
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.992 -321.693
Alınan Temettüler
84.024 43.865
Alınan Faiz
496.092 370.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.029.275 -711.117
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-74.132 -139.412
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.132 -139.412
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.252 40.752
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-284.227 -44.343
Ödenen Temettüler
-797.784 -584.188
Ödenen Faiz
-17.523 -19.547
Alınan Faiz
39.139 35.621
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.403.794 691.829
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
213.032 1.939.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.826 2.631.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.291.808 2.944.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.908.634 5.575.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.914.292 3.297.069
Finansal Yatırımlar
5.420.053 4.732.270
Ticari Alacaklar
1.531.404 2.661.689
Diğer Alacaklar
6.296 5.538
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
115 104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.181 5.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
5 328.975 237.806
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 328.975 237.806
Stoklar
1.726.004 1.615.528
Peşin Ödenmiş Giderler
335.612 241.425
Diğer Dönen Varlıklar
306.828 350.803
ARA TOPLAM
14.569.464 13.142.128
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
132.039 122.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.701.503 13.265.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.388.725 9.077.494
Ticari Alacaklar
95.134 232.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 11.267.345 9.948.773
Maddi Duran Varlıklar
7 8.656.978 8.177.510
Kullanım Hakkı Varlıkları
142.068 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
144.871 231.805
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
144.871 231.805
Peşin Ödenmiş Giderler
55.324 33.807
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38.998 28.486
Diğer Duran Varlıklar
20.825 20.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.810.268 27.750.349
TOPLAM VARLIKLAR
45.511.771 41.015.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
179.657 286.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.216 99.504
Ticari Borçlar
1.037.511 1.811.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
96.168 103.905
Diğer Borçlar
89.180 109.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
152 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.028 109.302
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.989.976 1.612.871
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
962.359 879.670
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.027.617 733.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
151.509 279.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
314.774 349.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
71.328 77.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
243.446 271.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
268.590 151.133
ARA TOPLAM
4.238.581 4.804.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.238.581 4.804.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
979.078 938.308
Diğer Borçlar
148.047 131.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.884 5.677
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5.884 5.677
Uzun Vadeli Karşılıklar
76.316 70.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
76.316 70.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.836.703 2.546.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.046.028 3.692.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.284.609 8.496.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.826.004 32.106.171
Ödenmiş Sermaye
10 5.021.689 5.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 9.914.591 8.863.607
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -389.487 -293.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
866.452 892.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
866.452 892.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.051.933 -6.765.531
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.046.172 -6.756.884
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.761 -8.647
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.000.629 853.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.633.655 21.952.033
Net Dönem Karı veya Zararı
2.830.408 1.582.042
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
401.158 412.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.227.162 32.518.771
TOPLAM KAYNAKLAR
45.511.771 41.015.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.009 149.403 2.424.342 -2.567.736 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.379 385.997 -3.280.035 623 10.014.861 757.781 7.821.848 168.328 7.990.176
Dönem Karı (Zararı)
757.781 757.781 12.813 770.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.379 385.997 -3.280.035 623 10.014.861 7.064.067 155.515 7.219.582
Sermaye Arttırımı
10 400.000 94.404 -494.404 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-581.588 -581.588 -2.600 -584.188
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-139.412 -139.412 -139.412
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.671.756 5.671.756 5.671.756
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 10.788.476 -294.354 1.047.119 -7.320.252 1.682 853.222 25.331.283 757.781 36.186.646 453.599 36.640.245
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Transferler
-5.830 147.407 1.440.465 -1.582.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 2.830.408 4.518.165 11.158 4.529.323
Dönem Karı (Zararı)
2.830.408 2.830.408 13.086 2.843.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 1.687.757 -1.928 1.685.829
Kar Payları
10 -775.184 -775.184 -22.600 -797.784
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-74.132 -74.132 -74.132
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.050.984 1.050.984 1.050.984
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 9.914.591 -389.487 866.452 -7.046.172 -5.761 1.000.629 24.633.655 2.830.408 36.826.004 401.158 37.227.162


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.843.494 770.594 925.063 279.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.992 385.997 -15.467 250.622
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-89.868 0 1.525 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
69.876 385.997 -16.992 250.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.705.821 6.833.585 -567.786 4.520.656
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.702.281 6.832.963 -569.157 4.520.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.540 622 1.371 401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.540 622 1.371 401
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.685.829 7.219.582 -583.253 4.771.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.529.323 7.990.176 341.810 5.050.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.158 168.328 -8.654 114.697
Ana Ortaklık Payları
4.518.165 7.821.848 350.464 4.935.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797781


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,71% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1773 Değişim: 1,16%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,2088
Açılış: 8,0834
9,6622 Değişim: 1,15%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,7169
Açılış: 9,5522
501,68 Değişim: 1,46%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 502,92
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.