KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 19:00
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,23 13.917.742 10.567.421
Satışların Maliyeti
5,23 -10.398.138 -7.831.853
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.519.604 2.735.568
BRÜT KAR (ZARAR)
3.519.604 2.735.568
Genel Yönetim Giderleri
5,24 -435.971 -370.335
Pazarlama Giderleri
5,24 -110.737 -96.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5,26 372.554 153.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5,26 -150.747 -95.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.194.703 2.326.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5,27 981.287 1.477.603
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5,27 -1.951.336 -633.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.224.654 3.171.188
Finansman Gelirleri
5,28 262.105 84.702
Finansman Giderleri
5,29 -251.088 -66.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.235.671 3.189.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-622.408 -587.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5,31 -481.524 -430.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5,31 -140.884 -157.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.613.263 2.602.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.613.263 2.602.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.221 34.396
Ana Ortaklık Payları
1.582.042 2.567.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 32 0,32000000 0,52000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.221.689 4.383.554 -42.344 642.647 -3.892.947 988 560.570 12.291.068 1.776.611 19.941.836 217.909 20.159.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-5.489 143.249 1.638.851 -1.776.611 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040 29.973 -147.270 71 1.341.359 2.567.736 3.788.829 79.956 3.868.785
Dönem Karı (Zararı)
2.567.736 2.567.736 34.396 2.602.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040 29.973 -147.270 71 1.341.359 1.221.093 45.560 1.266.653
Sermaye Arttırımı
22 400.000 20.854 -420.854 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-882.352 -882.352 -9.994 -892.346
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-52.179 -52.179 -52.179
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.908 617.908 617.908
Dönem Sonu Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Transferler
-7.036 149.403 2.425.369 -2.567.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.515 232.179 -2.716.667 -9.706 6.772.391 1.582.042 5.821.724 127.210 5.948.934
Dönem Karı (Zararı)
1.582.042 1.582.042 31.221 1.613.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.515 232.179 -2.716.667 -9.706 6.772.391 4.239.682 95.989 4.335.671
Sermaye Arttırımı
22 400.000 34.211 -434.211
Kar Payları
-779.588 -779.588 -2.481 -782.069
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 -157.087 -157.087 -157.087
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.807.080 3.807.080 3.807.080
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.286.207 1.843.235
Dönem Karı (Zararı)
1.613.263 2.602.132
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.238.606 -858.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,14 500.383 400.338
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
487 125.853
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.072 20.612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27,28,29 -583.507 -449.362
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
27 -56.593 -34.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27,28,29 -131.640 20.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 622.408 587.529
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -6.067 -3.670
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.520.349 -389.927
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-659.286 -1.135.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.039.154 514.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.049.395 351.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
136.789 -415.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-429.897 149.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
693.494 -96.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-390.145 524.336
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.812.715 2.258.078
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -515.635 -400.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.873 -14.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.262.771 -1.970.582
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.886.392 2.245.562
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.161.599 -3.739.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 119.573 43.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,14 -420.935 -474.456
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -301.360 -515.125
Alınan Temettüler
27 56.593 34.287
Alınan Faiz
558.565 434.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-962.622 -896.499
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-157.087 -52.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 35.439 200.966
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -80.039 -170.090
Ödenen Temettüler
-782.069 -892.346
Ödenen Faiz
-31.470 -9.271
Alınan Faiz
52.604 26.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-939.186 -1.023.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.286.204 452.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
347.018 -570.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.944.790 3.515.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.291.808 2.944.790


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.613.263 2.602.132
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
234.083 25.915
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 6.380 -21.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 2.380 -5.073
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 255.935 47.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.612 5.485
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
31 -30.136 4.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31 -476 1.015
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.101.588 1.240.738
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.111.712 1.240.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.124 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-10.124 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.335.671 1.266.653
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.948.934 3.868.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
127.210 79.956
Ana Ortaklık Payları
5.821.724 3.788.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.297.069 2.948.562
Finansal Yatırımlar
7 4.732.270 2.183.500
Ticari Alacaklar
9 2.661.689 1.155.933
Diğer Alacaklar
5.538 3.071
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,33 104 81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.434 2.990
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
12 237.806 45.897
Stoklar
11 1.615.528 844.050
Peşin Ödenmiş Giderler
17 241.425 339.856
Diğer Dönen Varlıklar
21 350.803 259.225
ARA TOPLAM
13.142.128 7.780.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 122.978 89.154
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.265.106 7.869.248
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 9.077.494 7.991.420
Ticari Alacaklar
9 232.024 176.816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 9.948.773 7.852.872
Maddi Duran Varlıklar
14 8.177.510 6.090.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
231.805 215.134
Şerefiye
16 0 83.273
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 231.805 131.861
Peşin Ödenmiş Giderler
17 33.807 70.705
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 28.486 10.408
Diğer Duran Varlıklar
21 20.450 16.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.750.349 22.423.978
TOPLAM VARLIKLAR
41.015.455 30.293.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 286.932 151.273
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 99.504 141.815
Ticari Borçlar
9 1.811.854 579.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 103.905 100.726
Diğer Borçlar
109.455 73.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,33 153 127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 109.302 73.603
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
12 879.670 1.009.471
Ertelenmiş Gelirler
17 733.201 845.787
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 279.489 227.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
349.376 268.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 77.758 77.175
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 271.618 191.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 151.133 183.828
ARA TOPLAM
4.804.519 3.581.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.804.519 3.581.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 938.308 881.898
Ticari Borçlar
0 222.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 222.550
Diğer Borçlar
10 131.571 67.883
Ertelenmiş Gelirler
17 5.677 16.643
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.016 58.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 70.016 58.538
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 2.546.593 1.762.158
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.692.165 3.009.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.496.684 6.591.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.106.171 23.414.042
Ödenmiş Sermaye
22 5.021.689 4.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
22 8.863.607 5.022.316
Geri Alınmış Paylar (-)
-293.165 -97.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
892.274 667.131
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 892.274 667.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.765.531 -4.039.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.756.884 -4.040.217
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.647 1.059
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 853.222 703.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.952.033 13.968.072
Net Dönem Karı veya Zararı
1.582.042 2.567.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
412.600 287.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.518.771 23.701.913
TOPLAM KAYNAKLAR
41.015.455 30.293.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745258


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.300 Değişim: 1,32% Hacim : 9.856 Mio.TL Son veri saati : 12:14
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8951 Değişim: 0,89%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4565 Değişim: 1,29%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
455,15 Değişim: 1,82%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.