KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:45

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 9.432.625 7.920.498 4.354.338 2.971.145
Satışların Maliyeti
4 -6.794.359 -5.989.826 -3.224.466 -2.246.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.638.266 1.930.672 1.129.872 724.743
BRÜT KAR (ZARAR)
2.638.266 1.930.672 1.129.872 724.743
Genel Yönetim Giderleri
4 -307.408 -268.881 -118.740 -103.474
Pazarlama Giderleri
4 -88.985 -84.368 -35.178 -26.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 348.026 63.316 268.088 35.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -155.283 -55.355 -96.810 -29.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.434.616 1.585.384 1.147.232 600.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 554.238 1.132.887 249.967 284.080
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -1.753.185 -292.625 -904.670 -134.697
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.235.669 2.425.646 492.529 750.000
Finansman Gelirleri
4 220.590 52.140 106.274 21.118
Finansman Giderleri
4 -135.143 -32.818 -46.727 1.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.321.116 2.444.968 552.076 772.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-550.522 -429.671 -272.814 -133.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-359.776 -323.845 -125.581 -103.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-190.746 -105.826 -147.233 -30.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
770.594 2.015.297 279.262 639.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
770.594 2.015.297 279.262 639.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.813 36.569 9.070 13.923
Ana Ortaklık Payları
757.781 1.978.728 270.192 625.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 0,15000000 0,40000000 0,05000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.221.689 4.383.554 -42.334 642.647 -3.892.947 -1.902 560.570 12.293.958 1.776.611 19.941.836 217.909 20.159.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.625 143.249 1.637.987 -1.776.611 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-396 6.970 -29.531 -18 423.467 1.978.728 2.379.220 62.616 2.441.836
Dönem Karı (Zararı)
1.978.728 1.978.728 36.569 2.015.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-396 6.970 -29.531 -18 423.467 400.492 26.047 426.539
Sermaye Arttırımı
10 400.000 -3.671 -396.329 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-669.000 -669.000 -9.411 -678.411
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-49.138 -49.138 -49.138
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
80.448 80.448 80.448
Dönem Sonu Bakiyeler
4.621.689 4.460.331 -91.878 644.992 -3.922.478 -1.920 703.819 13.290.083 1.978.728 21.683.366 271.114 21.954.480
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Transferler
-6.009 149.403 2.424.342 -2.567.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.379 385.997 -3.280.035 623 10.014.861 757.781 7.821.848 168.328 7.990.176
Dönem Karı (Zararı)
757.781 757.781 12.813 770.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.379 385.997 -3.280.035 623 10.014.861 7.064.067 155.515 7.219.582
Sermaye Arttırımı
10 400.000 94.404 -494.404
Kar Payları
10 -581.588 -581.588 -2.600 -584.188
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-139.412 -139.412 -139.412
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.671.756 5.671.756 5.671.756
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 10.788.476 -294.354 1.047.119 -7.320.252 1.682 853.222 25.331.283 757.781 36.186.646 453.599 36.640.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
936.272 1.393.120
Dönem Karı (Zararı)
770.594 2.015.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.564.367 -444.193
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
440.388 272.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.915 4.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.847 16.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-388.045 -332.126
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7719 Değişim: 0,03%
Düşük 5,7675 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3979 Değişim: -0,03%
Düşük 6,3922 23.08.2019 Yüksek 6,4041
Açılış: 6,3997
278,09 Değişim: 0,05%
Düşük 277,82 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.