KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2018 - 20:02
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,23 10.567.421 10.581.750
Satışların Maliyeti
5,23 -7.831.853 -8.189.721
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.735.568 2.392.029
BRÜT KAR (ZARAR)
2.735.568 2.392.029
Genel Yönetim Giderleri
5,24 -370.335 -357.015
Pazarlama Giderleri
5,24 -96.987 -93.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5,26 153.871 76.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5,26 -95.512 -123.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.326.605 1.895.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5,27 1.477.603 824.353
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5,27 -633.020 -391.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.171.188 2.328.053
Finansman Gelirleri
5,28 84.702 82.431
Finansman Giderleri
5,29 -66.229 -33.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.189.661 2.376.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-587.529 -567.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5,31 -430.138 -433.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5,31 -157.391 -134.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.602.132 1.809.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.602.132 1.809.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.396 32.521
Ana Ortaklık Payları
2.567.736 1.776.611
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam Kr) 32 0,56000000 0,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.021.689 2.892.702 432.737 -3.756.503 -2.966 471.353 9.404.195 1.439.816 14.903.023 150.643 15.053.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.488 89.217 1.358.087 -1.439.816 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
217.398 -136.444 3.495 2.497.410 1.776.611 4.358.929 76.878 4.435.807
Dönem Karı (Zararı)
1.776.611 1.776.611 32.521 1.809.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
217.398 -136.444 3.495 2.497.410 2.582.318 44.357 2.626.675
Sermaye Arttırımı
22 200.000 36.442 -236.442 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-732.182 -732.182 -9.612 -741.794
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-42.344 -42.344 -42.344
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.454.410 1.454.410 1.454.410
Dönem Sonu Bakiyeler
4.221.689 4.383.554 -42.344 642.647 -3.892.947 988 560.570 12.291.068 1.776.611 19.941.836 217.909 20.159.745
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.221.689 4.383.554 -42.344 642.647 -3.892.947 988 560.570 12.291.068 1.776.611 19.941.836 217.909 20.159.745
Transferler
-5.489 143.249 1.638.851 -1.776.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040 29.973 -147.270 71 1.341.359 2.567.736 3.788.829 79.956 3.868.785
Dönem Karı (Zararı)
2.567.736 2.567.736 34.396 2.602.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040 29.973 -147.270 71 1.341.359 1.221.093 45.560 1.266.653
Sermaye Arttırımı
22 400.000 20.854 -420.854
Kar Payları
-882.352 -882.352 -9.994 -892.346
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 -52.179 -52.179 -52.179
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.908 617.908 617.908
Dönem Sonu Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.843.235 1.392.139
Dönem Karı (Zararı)
2.602.132 1.809.132
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-858.629 9.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,14 400.338 364.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
125.853 833
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.612 50.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-449.362 -289.719
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-34.287 -29.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.125 -119.106
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 587.529 567.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -3.670 -10.265
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-389.927 -30.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.135.840 -494.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
514.575 26.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
351.864 294.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-415.100 355.519
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
149.818 -110.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.343 -676.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
524.336 163.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.258.078 1.845.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -400.221 -446.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.622 -6.441
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.970.582 -878.568
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.245.562 1.996.949
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.739.361 -2.640.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 43.556 37.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,14 -474.456 -386.939
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -515.125 -191.704
Alınan Temettüler
34.287 29.027
Alınan Faiz
434.955 277.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-896.499 -506.770
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-52.179 -42.344
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.179 -42.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.966 423.864
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-170.090 -154.736
Ödenen Temettüler
-892.346 -741.794
Ödenen Faiz
-9.271 -12.010
Alınan Faiz
26.421 20.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.023.846 6.801
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
452.885 752.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-570.961 758.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.515.751 2.756.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.944.790 3.515.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.602.132 1.809.132
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.915 224.634
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 -21.828 119.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -5.073 -1.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 47.331 93.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.485 13.323
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
31 4.470 12.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31 1.015 340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.240.738 2.402.041
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 1.240.738 2.402.041
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.266.653 2.626.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.868.785 4.435.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.956 76.878
Ana Ortaklık Payları
3.788.829 4.358.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.948.562 3.519.270
Finansal Yatırımlar
7 2.183.500 2.407.600
Ticari Alacaklar
9 1.155.933 1.477.844
Diğer Alacaklar
3.071 5.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,33 81 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.990 5.410
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
12 45.897 10.769
Stoklar
11 844.050 931.898
Peşin Ödenmiş Giderler
17 339.856 160.757
Diğer Dönen Varlıklar
21 259.225 170.173
ARA TOPLAM
7.780.094 8.683.721
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 89.154 2.406
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.869.248 8.686.127
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 7.991.420 5.315.399
Ticari Alacaklar
9 176.816 101.821
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.852.872 6.640.417
Maddi Duran Varlıklar
14 6.090.302 5.637.774
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
215.134 280.233
Şerefiye
16 83.273 194.147
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 131.861 86.086
Peşin Ödenmiş Giderler
17 70.705 17.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 10.408 4.928
Diğer Duran Varlıklar
21 16.321 15.001
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.423.978 18.012.705
TOPLAM VARLIKLAR
30.293.226 26.698.832
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 151.273 85.443
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 141.815 149.502
Ticari Borçlar
9 579.221 837.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 100.726 76.975
Diğer Borçlar
73.730 46.533
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,33 127 315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 73.603 46.218
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
12 1.009.471 848.224
Ertelenmiş Gelirler
17 845.787 347.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 227.023 182.925
Kısa Vadeli Karşılıklar
268.769 270.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 77.175 64.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 191.594 205.751
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 183.828 152.297
ARA TOPLAM
3.581.643 2.997.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.581.643 2.997.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 881.898 764.542
Ticari Borçlar
222.550 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 222.550 0
Diğer Borçlar
10 67.883 77.629
Ertelenmiş Gelirler
17 16.643 1.159.510
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.538 57.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 58.538 57.326
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.762.158 1.482.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.009.670 3.541.652
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.591.313 6.539.087
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.414.042 19.941.836
Ödenmiş Sermaye
22 4.621.689 4.221.689
Sermaye Düzeltme Farkları
22 5.022.316 4.383.554
Geri Alınmış Paylar (-)
-97.563 -42.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
667.131 642.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 667.131 642.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.039.158 -3.894.849
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.040.217 -3.892.947
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.059 -1.902
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 703.819 560.570
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.968.072 12.293.958
Net Dönem Karı veya Zararı
2.567.736 1.776.611
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
287.871 217.909
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.701.913 20.159.745
TOPLAM KAYNAKLAR
30.293.226 26.698.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665585


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9115 Değişim: -1,17%
Düşük 7,9040 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4326 Değişim: -0,96%
Düşük 9,4173 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
459,78 Değişim: -1,17%
Düşük 458,85 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.