KAP ***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 - 18:13

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 12.498.599 8.591.508 4.671.571 3.083.171
Satışların Maliyeti
14 -9.003.025 -6.137.141 -3.449.632 -2.265.780
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.495.574 2.454.367 1.221.939 817.391
BRÜT KAR (ZARAR)
3.495.574 2.454.367 1.221.939 817.391
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.286.855 -1.035.284 -449.583 -354.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 308.069 116.269 176.966 31.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -492.044 -250.587 -199.105 -43.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.024.744 1.284.765 750.217 451.832
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.024.744 1.284.765 750.217 451.832
Finansman Gelirleri
17 74.105 73.344 17.930 57.707
Finansman Giderleri
17 -1.010.005 -754.006 -388.552 -259.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.088.844 604.103 379.595 249.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-324.578 -150.137 -114.301 -58.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -29.984 -56.533 8.794 -32.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -294.594 -93.604 -123.095 -26.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
764.266 453.966 265.294 191.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
764.266 453.966 265.294 191.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
764.266 453.966 265.294 191.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 0,65000000 0,38000000 0,22000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.964.528 0 -7.209 139.190 4.340 268.586 377.393 4.746.828 4.746.828
Transferler
40.848 336.545 -377.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
453.966 453.966
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.783.459 2.836.364 -52.905
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.836.364 -7.209 180.038 4.340 552.226 453.966 5.200.794 5.200.794
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-51.609 31.347 1.008.271 -988.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.036 764.266 823.302
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-354.321 -354.321
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.612 4.340 0 0 1.344.547 764.266 0 6.349.384 0 6.349.384


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
989.557 1.196.612
Dönem Karı (Zararı)
764.266 453.966
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
764.266 453.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.015.497 740.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
186.115 171.939
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
310.847 245.713
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 310.847 245.713
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
198.218 72.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.367 31.338
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
162.851 41.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
914.277 637.589
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -74.105 -73.344
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 988.382 710.933
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
131.796 33.169
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-108.289 40.981
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-108.289 40.981
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 324.578 150.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -942.045 -611.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.780.653 -674.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.617.165 -692.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.951 -15.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.524.214 -676.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-526.084 -290.818
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
598 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-526.682 -290.818
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.113 -26.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
342.710 -57.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-127.951 -21.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
470.661 -35.767
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.999 392.364
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
68.999 392.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-890 520.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-37.081 -22.236
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-30.802 -24.280
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -15.089 -33.818
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 1.073.419 756.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.332.771 -1.283.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.308 -54.894
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.623 -36.467
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.685 -18.427
Alınan Faiz
58.256 73.344
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -1.357.719 -1.301.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
419.805 167.459
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.679.205 27.321.241
Kredilerden Nakit Girişleri
35.679.205 27.321.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.107.030 -26.556.337
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.107.030 -26.556.337
Ödenen Temettüler
-354.321 0
Ödenen Faiz
-798.049 -597.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.591 80.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.591 80.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 172.750 74.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.341 155.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
764.266 453.966 265.294 191.177
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 136
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-27
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.036 0 33.885 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 75.687 0 43.443 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
75.687 0 43.443 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -16.651 0 -9.558 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-16.651 0 -9.558 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.036 0 33.885 109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
823.302 453.966 299.179 191.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
823.302 453.966 299.179 191.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 249.341 172.750
Ticari Alacaklar
6 3.688.758 2.382.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 133.810 40.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.554.948 2.341.581
Diğer Alacaklar
7 666.958 439.967
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
666.958 439.369
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 800.149 691.860
Türev Araçlar
20 625.450 19.867
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
625.450 19.867
Stoklar
150.867 101.754
Peşin Ödenmiş Giderler
162.445 199.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
162.445 199.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 9.015 11.215
Diğer Dönen Varlıklar
20.720 57.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.720 57.939
ARA TOPLAM
6.373.703 4.077.430
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.373.703 4.077.430
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 779.316 473.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
779.316 473.505
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 7.083.034 5.746.571
Türev Araçlar
20 22.907 24.187
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.907 24.187
Maddi Duran Varlıklar
9 152.239 154.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.528.221 7.687.296
Şerefiye
2.730.031 2.730.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.798.190 4.957.265
Peşin Ödenmiş Giderler
1.888 4.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.888 4.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 41.660 209.957
Diğer Duran Varlıklar
164.889 208.133
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
164.889 208.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.774.154 14.508.548
TOPLAM VARLIKLAR
22.147.857 18.585.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.917.527 795.658
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 2.340.147 1.143.282
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 50.760 30.009
Ticari Borçlar
6 1.847.121 1.512.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 17.142 145.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.829.979 1.367.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
52.254 49.983
Diğer Borçlar
7 244.789 185.990
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
244.789 185.990
Türev Araçlar
20 607 1.797
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
607 1.797
Ertelenmiş Gelirler
414.202 605.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
414.202 605.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 16.420 3.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
293.172 179.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.885 22.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
289.287 157.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
269.220 323.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
269.220 323.471
ARA TOPLAM
7.446.219 4.832.034
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.446.219 4.832.034
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 5.145.113 5.269.080
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 379.954 279.657
Diğer Borçlar
7 1.482.152 1.140.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.482.152 1.140.458
Ertelenmiş Gelirler
1.771 1.161
Uzun Vadeli Karşılıklar
109.857 92.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
109.857 92.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.233.407 1.090.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.352.254 7.873.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.798.473 12.705.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.349.384 5.880.403
Ödenmiş Sermaye
12 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.784.755 2.836.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.241 -5.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.241 -5.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.241 -5.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.036 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
59.036 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 216.612 185.265
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.344.547 690.597
Net Dönem Karı veya Zararı
764.266 988.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.349.384 5.880.403
TOPLAM KAYNAKLAR
22.147.857 18.585.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717747


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7097 Değişim: -0,28%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3411 Değişim: -0,37%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,16 Değişim: -0,52%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.