***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2018 - 19:44

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.070.303 2.726.192
Satışların Maliyeti
14 -3.045.516 -1.971.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.024.787 755.024
BRÜT KAR (ZARAR)
1.024.787 755.024
Genel Yönetim Giderleri
15 -414.908 -339.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 68.991 43.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -83.352 -101.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
595.518 357.497
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
595.518 357.497
Finansman Gelirleri
17 31.844 7.086
Finansman Giderleri
17 -295.639 -247.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
331.723 117.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.861 -39.135
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -9.006 -18.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -79.855 -21.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.862 78.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.862 78.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
242.862 78.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.964.528 -7.209 139.190 4.340 268.586 377.393 4.746.828 4.746.828
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.848 336.545 -377.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109 78.290 78.181
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.964.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.038 4.340 0 0 605.131 78.290 0 4.825.009 0 4.825.009
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-51.609 31.814 1.007.804 -988.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.568 242.862 246.430
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-354.321 -354.321
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.079 4.340 0 0 1.344.080 242.862 0 5.772.512 0 5.772.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.661 343.950
Dönem Karı (Zararı)
242.862 78.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
242.862 78.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.599 287.459
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 61.434 56.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 86.476 100.260
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 86.476 100.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.422 17.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.664 8.879
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.758 8.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
255.004 234.685
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -31.844 -7.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 286.848 241.771
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 30.206 13.878
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -17.959 -6.761
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 -17.959 -6.761
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 88.861 39.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -286.845 -167.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-886.272 -231.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-556.045 -371.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.112 6.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-568.157 -377.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
450.376 260.006
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
308 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
450.068 260.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.324 -6.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-561.168 -364.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.820 -67.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-454.348 -296.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.111 250.101
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
354.321 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-522.432 250.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-410.811 134.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.300 -10.877
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -6.580 -21.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 343.030 242.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-469.042 -391.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.688 -8.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29 -148
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.659 -8.479
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
31.844 7.086
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -489.198 -389.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
478.556 696.492
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.747.557 8.534.080
Kredilerden Nakit Girişleri
7.747.557 8.534.080
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.958.091 -7.595.738
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.958.091 -7.595.738
Ödenen Faiz
-310.910 -241.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.147 649.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.147 649.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 172.750 74.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 78.603 723.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
242.862 78.290
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 27
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
18 0 27
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.568 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.460 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-892 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 -892 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.568 -109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.430 78.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
246.430 78.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 78.603 172.750
Ticari Alacaklar
6 2.852.009 2.382.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.747 40.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.823.262 2.341.581
Diğer Alacaklar
7 518.858 439.967
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 290 598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
518.568 439.369
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 767.209 691.860
Türev Araçlar
20 108.824 44.054
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
108.824 44.054
Stoklar
153.078 101.754
Peşin Ödenmiş Giderler
110.207 199.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
110.207 199.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 5.064 11.215
Diğer Dönen Varlıklar
27.554 57.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.554 57.939
ARA TOPLAM
4.621.406 4.101.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.621.406 4.101.617
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 450.519 473.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
450.519 473.505
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 5.758.280 5.746.571
Maddi Duran Varlıklar
9 132.724 137.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.656.523 7.703.430
Şerefiye
2.730.031 2.730.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.926.492 4.973.399
Peşin Ödenmiş Giderler
2.324 4.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.324 4.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 155.724 209.957
Diğer Duran Varlıklar
190.600 208.133
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
190.600 208.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.346.694 14.484.361
TOPLAM VARLIKLAR
18.968.100 18.585.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.469.020 795.658
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 297.003 1.143.282
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 35.119 30.009
Ticari Borçlar
6 951.331 1.512.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 38.273 145.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
913.058 1.367.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
50.472 49.983
Diğer Borçlar
7 574.795 185.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 354.321 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
220.474 185.990
Türev Araçlar
20 0 1.797
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 1.797
Ertelenmiş Gelirler
385.425 605.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
385.425 605.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 3.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
189.170 203.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.174 45.912
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
162.996 157.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
215.723 323.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
215.723 323.471
ARA TOPLAM
4.168.058 4.855.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.168.058 4.855.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 6.269.230 5.269.080
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 284.335 279.657
Diğer Borçlar
7 1.286.818 1.140.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.286.818 1.140.458
Ertelenmiş Gelirler
871 1.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
871 1.161
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.646 69.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.646 69.544
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.116.630 1.090.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.027.530 7.850.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.195.588 12.705.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.772.512 5.880.403
Ödenmiş Sermaye
12 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.784.755 2.836.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.241 -5.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.241 -5.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.241 -5.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.568 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.568 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.568 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 217.079 185.265
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.344.080 690.597
Net Dönem Karı veya Zararı
242.862 988.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.772.512 5.880.403
TOPLAM KAYNAKLAR
18.968.100 18.585.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680640


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.194 Değişim: -0,53% Hacim : 4.073 Mio.TL Son veri saati : 15:37
Düşük 100.713 19.02.2019 Yüksek 101.845
Açılış: 101.845
5,3097 Değişim: 0,12%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3227
Açılış: 5,3036
5,9918 Değişim: -0,20%
Düşük 5,9846 19.02.2019 Yüksek 6,0233
Açılış: 6,00405
227,08 Değişim: 0,36%
Düşük 225,51 19.02.2019 Yüksek 227,50
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.