KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:39

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 52.882.018 50.454.746 18.653.196 15.213.425
Satışların Maliyeti
22 -40.188.032 -39.309.890 -15.063.119 -12.138.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.693.986 11.144.856 3.590.077 3.075.012
BRÜT KAR (ZARAR)
12.693.986 11.144.856 3.590.077 3.075.012
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.008.877 -6.506.002 -2.542.045 -2.383.917
Pazarlama Giderleri
21 -7.208.525 -4.980.128 -2.126.796 -2.078.023
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.067.967 -1.127.911 -419.633 -336.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 45.433.930 14.304.826 30.814.400 3.437.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -37.801.020 -10.164.070 -26.976.801 -3.821.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.041.527 2.671.571 2.339.202 -2.107.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
147.750 23.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.041.527 2.819.321 2.339.202 -2.084.666
Finansman Gelirleri
26 -9.566.913 -6.194.398 -3.732.634 -2.242.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.525.386 -3.375.077 -1.393.432 -4.327.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.471.557 139.511 229.904 998.091
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.471.557 139.511 229.904 998.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.053.829 -3.235.566 -1.163.528 -3.329.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.053.829 -3.235.566 -1.163.528 -3.329.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.053.829 -3.235.566 -1.163.528 -3.329.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,12570000 -0,13320000 -0,04790000 -0,13700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,12570000 -0,13320000 -0,04790000 -0,13700000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -1.268.699 662.867 28.089.434 -778.017 -300.802 5.391.474 -1.366.225 3.105.313 57.835.345 57.835.345
Transferler
18 3.105.313 -3.105.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 1.268.699 381.273 -239.099 -83.587 -3.235.566 -1.908.280 -1.908.280
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.089.434 -1.017.116 -384.389 5.391.474 1.739.088 -3.235.566 55.927.065 55.927.065
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -597.779 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -792.573 -6.705.334 50.917.968 50.917.968
Transferler
-6.705.334 6.705.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.854 1.756.311 219.030 -3.053.829 -1.142.342 -1.142.342
Kar Payları
-669.197 -669.197 -669.197
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -661.633 1.044.140 28.089.434 703.783 -493.060 7.344.698 -8.167.104 -3.053.829 49.106.429 49.106.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.084.004 -8.624.185
Dönem Karı (Zararı)
-3.053.829 -3.235.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26 -3.053.829 -3.235.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.781.828 1.924.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 2.726.604 2.402.115
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-786.357 -156.551
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -786.357 -156.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.181 111.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 15.181 111.548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.852 593.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.177.845 140.727
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.219.697 453.116
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 4.784.548 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 0 -1.026.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.267.235 -9.651.335
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.470.920 -2.939.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.491.000 -2.939.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.979.920 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.660.392 7.856.067
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -16.967.066 -1.281.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.693.326 9.138.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.534.523 -34.551.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -19.659.577 -2.421.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.688.059 19.513.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.012.405 267.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.675.654 19.246.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 2.148.395 619.858
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.248.227 4.813.088
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.025.289 -636.798
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 222.938 5.449.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 2.550.534 2.866.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.353.916 -5.407.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 1.099.760 -4.345.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 1.254.156 -1.061.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.539.236 -10.962.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 572.987 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 1.882.245 2.338.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.266 -3.528.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.220 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 142.220 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.486 -3.528.584
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.486 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -3.528.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.133.173 14.014.874
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 381.271
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 381.271
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.133.173 13.633.603
Kredilerden Nakit Girişleri
5 8.133.173 13.633.603
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.903 1.862.105
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
493.060 -83.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
513.963 1.778.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.312.216 3.157.071
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.826.179 4.935.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.053.829 -3.235.566 -1.163.528 -3.329.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-348.745 -58.390 18.521 40.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -447.109 -72.987 23.745 50.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.364 14.597 -5.224 -10.113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 98.364 14.597 -5.224 -10.113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
219.030 -83.587 -466.232 -670.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
219.030 -83.587 -466.232 -670.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-129.715 -141.977 -447.711 -630.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.183.544 -3.377.543 -1.611.239 -3.959.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.183.544 -3.377.543 -1.611.239 -3.959.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.826.179 4.312.216
Ticari Alacaklar
35.338.191 26.358.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.966.368 7.475.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.371.823 18.882.903
Diğer Alacaklar
2.791.406 1.503.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.791.406 1.503.980
Stoklar
9 54.251.307 58.785.830
Peşin Ödenmiş Giderler
10 42.595.314 22.935.737
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.489.127 16.488.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.106.187 6.446.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
725.768
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.681.955 2.831.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.681.955 2.831.905
ARA TOPLAM
141.484.352 117.453.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.484.352 117.453.707
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 30.367 94.221
Diğer Alacaklar
22.861.858 16.489.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.123.410 15.156.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.738.448 1.332.546
Maddi Duran Varlıklar
11 57.846.710 60.503.523
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
980.093 521.618
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 980.093 521.618
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.714 203.774
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.846.870 2.784.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.580.612 80.596.766
TOPLAM VARLIKLAR
227.064.964 198.050.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13 13.890.777 15.679.763
Ticari Borçlar
73.074.217 57.410.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.012.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 73.074.217 54.398.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.823.957 2.461.413
Diğer Borçlar
11.887.103 7.730.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34.038 256.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.853.065 7.473.831
Ertelenmiş Gelirler
19.338.722 16.788.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 19.338.722 16.788.188
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
725.768
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.752.511 1.539.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.317.170 1.104.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 435.341 435.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.959.363 1.705.207
ARA TOPLAM
126.726.650 104.041.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.726.650 104.041.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13 32.743.986 22.821.827
Diğer Borçlar
5.685.949 8.039.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.685.949 8.039.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.779.591 5.206.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.779.591 5.206.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 7.022.359 7.022.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.231.885 43.090.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.958.535 147.132.505
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.106.429 50.917.968
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -661.633 -597.779
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.793.217 27.036.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.793.217 27.036.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 28.089.434 28.089.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 703.783 -1.052.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-493.060 -712.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 -493.060 -712.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.344.698 7.344.698
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -8.167.104 -792.573
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.053.829 -6.705.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.106.429 50.917.968
TOPLAM KAYNAKLAR
227.064.964 198.050.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719022


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.757 Değişim: -0,48% Hacim : 4.490 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7332 Değişim: -0,17%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3005 Değişim: -0,47%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
280,13 Değişim: 0,00%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.