***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:29

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 17.567.130 16.955.686
Satışların Maliyeti
20 -14.314.033 -14.238.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.253.097 2.717.444
BRÜT KAR (ZARAR)
3.253.097 2.717.444
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.052.395 -2.431.755
Pazarlama Giderleri
21 -2.168.828 -1.398.037
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -305.306 -363.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.606.354 7.561.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.251.652 -6.132.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-918.730 -46.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 62.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-918.730 15.412
Finansman Giderleri
24 -2.228.901 -847.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.147.631 -831.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 431.796 243.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 431.796 243.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.715.835 -588.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.715.835 -588.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 -2.715.835 -588.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,11180000 -0,02420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç(Zarar) 25 -0,11180000 -0,02420000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -1.268.699 662.867 28.089.434 -778.017 -300.802 5.391.474 -1.366.225 3.105.313 57.835.345 57.835.345
Transferler
18 3.105.313 -3.105.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 474.474 -48.200 -588.302 -162.028 -162.028
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -1.268.699 662.867 28.089.434 -303.543 -349.002 5.391.474 1.739.088 -588.302 57.673.317 57.673.317
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -792.573 -6.705.334 51.515.747 51.515.747
Transferler
18 -6.705.334 6.705.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 610.528 826.862 -2.715.835 -1.278.445 -1.278.445
Kar Payları
18 -669.197 -669.197 -669.197
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.089.434 442.000 114.772 7.344.698 -8.167.104 -2.715.835 49.568.105 49.568.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.588.845 -5.293.948
Dönem Karı (Zararı)
-2.715.835 -588.302
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 -2.715.835 -588.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.341.454 2.693.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 893.298 766.494
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-581.269 -2.151.754
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -581.269 -2.151.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
555.611 876.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 555.611 876.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.238.157 1.054.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 19.807 820
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.257.964 1.054.007
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 -970.937 870.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 1.277.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.318.950 -5.684.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-816.791 -769.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -324.712 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -492.079 -769.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.999.089 1.164.047
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -710.138 2.073.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.288.951 -909.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.985.470 -17.464.462
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.527.581 -119.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.223.354 10.769.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.012.405 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.235.759 10.769.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 654.131 268.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.584.081 434.954
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.584.081 434.954
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -3.012.144 685.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.227.519 -653.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 846.794 -1.905.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 380.725 1.252.303
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.261.661 -3.579.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -672.816 -156.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 0 -1.557.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
122.403 -22.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.220 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 127.220 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.817 -22.532
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.817 -22.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.908.323 3.684.352
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
535.167 10.195.658
Kredilerden Nakit Girişleri
5 535.167 10.195.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.360.117 -5.498.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.360.117 -5.498.091
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -83.373 -165.818
Ödenen Temettüler
18 -847.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.075 -1.632.128
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
58.852 -48.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.223 -1.680.328
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.312.216 3.157.071
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.173.993 1.476.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.715.835 -588.302
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
610.528 474.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 782.728 593.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -172.200 -118.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -172.200 -118.618
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
826.862 -48.200
Yabancı Para Çevrim Farkları
826.862 -48.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.437.390 426.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.278.445 -162.028
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 -1.278.445 -162.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.173.993 4.312.216
Ticari Alacaklar
27.175.062 26.358.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.800.080 7.475.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.374.982 18.882.903
Diğer Alacaklar
1.866.620 1.503.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.866.620 1.503.980
Stoklar
9 53.800.360 58.785.830
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.654.213 22.935.737
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.485.341 16.488.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.168.872 6.446.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
725.768 725.768
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.985.111 2.831.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.985.111 2.831.905
ARA TOPLAM
119.381.127 117.453.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.381.127 117.453.707
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 692.000 692.000
Diğer Alacaklar
17.278.916 16.489.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 15.866.853 15.156.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.412.063 1.332.546
Maddi Duran Varlıklar
12 59.505.003 60.503.523
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 504.436 521.618
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
504.436 521.618
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.879 203.774
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.326.260 2.784.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.319.494 81.194.545
TOPLAM VARLIKLAR
200.700.621 198.648.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13 13.319.646 15.679.763
Ticari Borçlar
65.634.322 57.410.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 3.012.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.634.322 54.398.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.115.544 2.461.413
Diğer Borçlar
11.314.888 7.730.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
256.976 256.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.057.912 7.473.831
Ertelenmiş Gelirler
10 13.776.044 16.788.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13.776.044 16.788.188
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
725.768 725.768
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.379.634 1.539.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 944.293 1.104.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 435.341 435.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.085.932 1.705.207
ARA TOPLAM
111.351.778 104.041.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.351.778 104.041.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13 23.356.994 22.821.827
Diğer Borçlar
4.016.083 8.039.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.016.083 8.039.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.385.302 5.206.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.385.302 5.206.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 7.022.359 7.022.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.780.738 43.090.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.132.516 147.132.505
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.568.105 51.515.747
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.647.434 27.036.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.647.434 27.036.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 28.089.434 28.089.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -442.000 -1.052.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
114.772 -712.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 114.772 -712.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.344.698 7.344.698
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.167.104 -792.573
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.715.835 -6.705.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.568.105 51.515.747
TOPLAM KAYNAKLAR
200.700.621 198.648.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682848


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3201 Değişim: 0,03%
Düşük 5,3115 22.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0365 Değişim: -0,07%
Düşük 6,0254 22.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.