KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:15
KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
amlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000 12.482 34.326 20.887 127.695
Yeni Bakiye
60.000 12.482 34.326 20.887 127.695
Kar Dağıtımı
1.387 14.700 -20.887 -4.800
Dağıtılan Temettü
-4.800 -4.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.387 -1.387
Diğer
20.887 -20.887
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 13.869 49.170 14.349 137.244
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000 13.725 49.170 29.305 152.200
Yeni Bakiye
60.000 13.725 49.170 29.305 152.200
Kar Dağıtımı
1.466 27.839 -29.305
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.466 -1.466
Diğer
29.305 -29.305
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 15.191 77.009 18.144 170.344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 40.440 44.677
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 40.440 44.677
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
38.305 42.059
İskontolu
24.892 30.156
Diğer
13.413 11.903
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.135 2.618
İskontolu
879 705
Diğer
1.256 1.913
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -6.790 -20.549
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-6.204 -18.642
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.260
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-586 -647
BRÜT KAR (ZARAR)
33.650 24.128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -8.705 -6.653 0
Personel Giderleri
-6.301 -4.785
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-125 -43
Genel İşletme Giderleri
-2.208 -1.758
Diğer
-71 -67
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
24.945 17.475 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 7.728 3.613
Bankalardan Alınan Faizler
734 63
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15
Türev Finansal İşlemler Karı
573 1.076
Kambiyo İşlemleri Karı
1.529 2.358
Diğer
4.892 101
KARŞILIK GİDERLERİ
20 -7.663 -1.222
Özel Karşılıklar
-7.663 -1.222
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -1.896 -1.553
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-800 -942
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.096 -611
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.114 18.313 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.114 18.313 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.970 -3.964
Cari Vergi Karşılığı
-4.535 -4.421
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-435
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.144 14.349 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.144 14.349 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.144 14.349
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
23.391 26.517
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
36.152 47.690
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-7.066 -16.591
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.958 2.507
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.2 4.709 92
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.301 -4.696
Ödenen Vergiler
-3.811 -3.841
Diğer
-2.250 1.356
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-31.915 4.559
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
8.666 -12.482
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
148 -1.433
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.048 2.866
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-42.148 15.955
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-629 -347
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.524 31.076
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5-6 -1.027 -6
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
14
Diğer
-172 -162
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.185 -168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.000
Temettü Ödemeleri
15.7 -4.800
Diğer
32
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -24.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
842 1.290
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.867 7.430
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.101 4.140
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.234 11.570


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.144 14.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.144 14.349


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3.1.1 72 6.162 6.234 10.451 4.650 15.101
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3.2.1 0 800 800
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
192.178 62.486 254.664 195.307 72.489 267.796
Faktoring Alacakları
4 192.178 62.486 254.664 195.307 72.489 267.796
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.1 145.982 29.344 175.326 146.293 27.097 173.390
Diğer Faktoring Alacakları
4.1 46.196 33.142 79.338 49.014 45.392 94.406
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
4.2 9.778 2.238 12.016 9.062 9.062
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4.2 -9.778 -2.238 -12.016 -9.062 -9.062
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 1.755 1.755 1.305 1.305
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 392 392 263 263
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
6 1.501 1.501 1.007 1.007
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 1.886 1.886 2.320 2.320
DİĞER AKTİFLER
9 1.070 6 1.076 1.177 5 1.182
ARA TOPLAM
198.854 68.654 267.508 212.630 77.144 289.774
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 0
VARLIKLAR TOPLAMI
198.854 68.654 267.508 212.630 77.144 289.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 25.859 56.097 81.956 56.554 67.629 124.183
FAKTORİNG BORÇLARI
4.1 3.289 7.020 10.309 288 7.973 8.261
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.2.2 0 573 573
KARŞILIKLAR
14 1.331 0 1.331 1.130 0 1.130
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.259 1.259 1.058 1.058
Genel Karşılıklar
0
Diğer Karşılıklar
72 72 72 72
CARİ VERGİ BORCU
13 3.024 3.024 2.445 2.445
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 198 346 544 509 473 982
ARA TOPLAM
33.701 63.463 97.164 61.499 76.075 137.574
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
0
ÖZKAYNAKLAR
15 170.344 170.344 152.200 152.200
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
15.191 15.191 13.725 13.725
Yasal Yedekler
15.191 15.191 13.725 13.725
Kar veya Zarar
95.153 95.153 78.475 78.475
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
77.009 18.144
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3086 Değişim: 0,63%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3136
Açılış: 8,2566
9,7714 Değişim: 1,18%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
502,83 Değişim: 0,87%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,21
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.