***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.12.2018 - 08:16

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
35.437 24.826
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
66.790 45.614
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-22.255 -16.597
Kiralama Giderleri
-965 -752
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.455 4.301
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 91 333
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.794 -7.353
Ödenen Vergiler
-6.114 -796
Diğer
3.229 76
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.622 -57.144
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
106.393 -56.503
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
477 5
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.540 3.246
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-101.186
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-602 -3.892
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
43.059 -32.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8 -16 -22
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-209
Diğer
-162
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-387 -22
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
39.818
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.000
Temettü Ödemeleri
18.7 -4.800 -4.500
Diğer
32
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-24.768 35.318
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.134 41
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
19.038 3.019
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.140 4.444
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 23.178 7.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
65.299 44.187 20.622 16.020
FAKTORİNG GELİRLERİ
65.299 44.187 20.622 16.020
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
61.556 40.078 19.497 14.968
İskontolu
43.764 27.660 13.608 11.542
Diğer
17.792 12.418 5.889 3.426
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.743 4.109 1.125 1.052
İskontolu
955 391 250 256
Diğer
2.788 3.718 875 796
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-28.068 -17.512 -7.519 -7.120
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-25.978 -16.696 -7.336 -6.781
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.260
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-830 -816 -183 -339
BRÜT KAR (ZARAR)
37.231 26.675 13.103 8.900
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.789 -9.802 -5.136 -3.936
Personel Giderleri
-8.921 -7.374 -4.136 -3.082
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-39 -153 4 -94
Genel İşletme Giderleri
-2.747 -2.198 -989 -737
Diğer
-82 -77 -15 -23
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
25.442 16.873 7.967 4.964
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.264 7.601 1.651 2.850
Bankalardan Alınan Faizler
589 48 526 28
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
15
Türev Finansal İşlemler Karı
194 302 -882 302
Kambiyo İşlemleri Karı
4.365 6.917 1.887 2.445
Diğer
101 334 120 75
KARŞILIKLAR
-1.502 -280
Özel Karşılıklar
-1.502 -280
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.624 -6.019 -71 -2.141
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-681 261 145
Kambiyo İşlemleri Zararı
-943 -5.776 -332 -2.286
Diğer
-243
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
27.580 18.455 9.267 5.673
BİRLEŞME KARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.580 18.455 9.267 5.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-6.251 -3.815 -2.287 -1.191
Cari Vergi Karşılığı
-5.966 -4.931 -1.545 -1.689
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-285 1.116 -742 498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
21.329 14.640 6.980 4.482
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.329 14.640 6.980 4.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.329 14.640 6.980 4.482
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.329 14.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.329 14.640


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.040 4.914 24.954 1.471 4.043 5.514
Nakit ve Nakit Benzerleri
18.264 4.914 23.178 97 4.043 4.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
209 209
Türev Finansal Varlıklar
1.567 1.567 1.374 1.374
KREDİLER (Net)
223.919 93.338 317.257 378.856 54.120 432.976
Faktoring Alacakları
223.919 93.338 317.257 378.856 54.120 432.976
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
172.318 33.812 206.130 284.476 21.972 306.448
Diğer Faktoring Alacakları
51.601 59.526 111.127 94.380 32.148 126.528
Takipteki Alacaklar (Net)
0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
4.720 4.720 3.233 3.233
Özel Karşılıklar (-)
-4.720 -4.720 -3.233 -3.233
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.190 1.190 1.296 1.296
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
186 186 54 54
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.013 1.013 1.033 1.033
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.747 2.747 3.032 3.032
DİĞER AKTİFLER
954 8 962 1.400 9 1.409
ARA TOPLAM
250.049 98.260 348.309 387.142 58.172 445.314
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
AKTİF TOPLAMI
250.049 98.260 348.309 387.142 58.172 445.314
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
98.193 89.810 188.003 233.804 51.662 285.466
FAKTORİNG BORÇLARI
5.421 5.836 11.257 1.310 7.407 8.717
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 18.740 18.740
Bonolar
18.740 18.740
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248 1.248 567 567
KARŞILIKLAR
997 997 853 853
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
925 925 781 781
Diğer Karşılıklar
72 72 72 72
CARİ VERGİ BORCU
2.365 2.365 2.474 2.474
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
167 48 215 574 228 802
ARA TOPLAM
108.391 95.694 204.085 258.322 59.297 317.619
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
144.224 0 144.224 127.695 127.695
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Kar Yedekleri
13.869 13.869 12.482 12.482
Yasal Yedekler
13.869 13.869 12.482 12.482
Kar veya Zarar
70.355 0 70.355 55.213 55.213
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
49.026 49.026 34.326 34.326
Dönem Net Kâr veya Zararı
21.329 21.329 20.887 20.887
PASİF TOPLAMI
252.615 95.694 348.309 386.017 59.297 445.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 11.466 22.814 17.028 111.308
Yeni Bakiye
60.000 11.466 22.814 17.028 111.308
Dönem Net Karı (Zararı)
14.640 14.640
Kar Dağıtımı
1.018 11.510 -17.028 -4.500
Dağıtılan Temettü
-4.500 -4.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.018 -1.018
Diğer
17.028 -17.028
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 12.484 34.324 14.640 121.448
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000 12.482 34.326 20.887 127.695
Yeni Bakiye
60.000 12.482 34.326 20.887 127.695
Dönem Net Karı (Zararı)
21.329 21.329
Kar Dağıtımı
1.387 14.700 -20.887 -4.800
Dağıtılan Temettü
-4.800 -4.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.387 -1.387
Diğer
20.887 -20.887
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 13.869 49.026 21.329 144.224


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
24.022 36.801 60.823 5.758 45.613 51.371
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
275.984 47.315 323.299 202.314 13.981 216.295
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 4.059.069 941.848 5.000.917 3.651.022 579.217 4.230.239
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 34.273 34.273 19.092 19.092
TAAHHÜTLER
26.3 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.4 6.068 8.985 15.053 44.831 43.523 88.354
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.068 8.985 15.053 44.831 43.523 88.354
Vadeli Alım Satım İşlemleri
6.068 8.985 15.053 44.831 43.523 88.354
EMANET KIYMETLER
26.5 334.682 172.522 507.204 443.964 149.632 593.596
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.734.098 1.207.471 5.941.569 4.366.981 831.966 5.198.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/726911


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.