KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 23:08

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
18.452 18.760
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
71.746 67.186
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-43.333 -38.636
Kiralama Giderleri
-34
Alınan Temettüler
524
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.682 7.585
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 373 1.994
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.489 -11.986
Ödenen Vergiler
-2.426 -2.350
Diğer
-5.625 -4.999
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
95.533 -40.617
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
135.075 -36.614
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.003 12.066
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
918 -197
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-39 -106
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-39.390 -17.612
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.034 1.846
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
113.985 -21.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 -5.169 -281
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
44 -9.009
Diğer
5.184 50
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
59 -9.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
42.448 146.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-146.698 -112.755
Temettü Ödemeleri
17 -5.248 -6.792
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-109.498 26.703
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2 166
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.548 -4.228
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 6.329 10.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 10.877 6.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
85.033 67.859
FAKTORİNG GELİRLERİ
20 85.033 67.859
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
76.351 60.275
İskontolu
64.392 50.945
Diğer
11.959 9.330
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.682 7.584
İskontolu
7.834 6.962
Diğer
848 622
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-46.725 -38.671
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.154 -19.638
Finansal Kiralama Giderleri
-8 -34
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.322 -17.783
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.241 -1.216
BRÜT KAR (ZARAR)
38.308 29.188
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -17.422 -22.067
Personel Giderleri
-10.520 -11.290
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-343 -537
Genel İşletme Giderleri
-5.802 -9.245
Diğer
-757 -995
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
20.886 7.121
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 6.328 11.373
Bankalardan Alınan Faizler
1.975 1.469
Temettü Gelirleri
524 679
Kambiyo İşlemleri Karı
2.856 3.353
Diğer
973 5.872
KARŞILIKLAR
-3.034 -4.005
Özel Karşılıklar
-3.034 -4.005
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.851 -3.185
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.851 -3.185
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.329 11.304
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.329 11.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14 -5.091 -1.226
Cari Vergi Karşılığı
14 -2.665 -1.737
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
14 -2.426
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14 0 511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.238 10.078
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.238 10.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.238 10.078
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.238 10.078
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
25 160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25 160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 31 200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6 -40
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.263 10.238


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.874 9 10.883 5.340 993 6.333
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.874 9 10.883 5.340 993 6.333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
KREDİLER (Net)
214.129 214.129 344.599 344.599
Faktoring Alacakları
5 211.741 211.741 344.453 344.453
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
176.620 176.620 293.486 293.486
Diğer Faktoring Alacakları
35.121 35.121 50.967 50.967
Finansman Kredileri
0
Takipteki Alacaklar (Net)
5 2.388 2.388 146 146
Takipteki Faktoring Alacakları
27.202 27.202 39.130 39.130
Özel Karşılıklar (-)
-24.814 -24.814 -38.984 -38.984
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 5.290 5.290 624 624
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 228 228 456 456
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 6.379 6.379 8.811 8.811
DİĞER AKTİFLER
10 4.230 24 4.254 7.934 114 8.048
ARA TOPLAM
241.130 33 241.163 367.764 1.107 368.871
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
330 0 330 330 330
Satış Amaçlı
6 330 0 330 330 330
AKTİF TOPLAMI
241.460 33 241.493 368.094 1.107 369.201
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
7 92.924 92.924 129.238 129.238
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.439 1.439 521 521
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 39 39
Finansal Kiralama Borçları
8 0 0 40 40
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1 -1
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
9 42.766 42.766 146.698 146.698
Bonolar
42.766 42.766 146.698 146.698
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
16 1.681 1.681 1.697 1.697
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14 1.394 1.394 1.325 1.325
Diğer Karşılıklar
287 287 372 372
CARİ VERGİ BORCU
13 1.037 1.037 1.499 1.499
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 503 13 516 384 10 394
ARA TOPLAM
140.350 13 140.363 280.076 10 280.086
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 101.130 101.130 89.115 89.115
Ödenmiş Sermaye
55.000 55.000 55.000 55.000
Sermaye Yedekleri
-6.317 -6.317 -6.317 -6.317
Hisse Senedi İptal Karları
-6.317 -6.317 -6.317 -6.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-429 -429 -454 -454
Kar Yedekleri
14.225 14.225 15.562 15.562
Yasal Yedekler
19 12.644 12.644 12.140 12.140
Diğer Kar Yedekleri
1.581 1.581 3.422 3.422
Kar veya Zarar
38.651 38.651 25.324 25.324
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.413 21.413 15.246 15.246
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.238 17.238 10.078 10.078
PASİF TOPLAMI
241.480 13 241.493 369.191 10 369.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -614 15.299 21.286 1.015 85.669
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -614 15.299 21.286 1.015 85.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
160
Dönem Net Karı (Zararı)
10.078 10.078
Kar Dağıtımı
263 -6.040 -1.015 -6.792
Dağıtılan Temettü
17 -6.040 -752 -6.792
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
263 -263 0
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -454 15.562 15.246 10.078 89.115
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25 25
Dönem Net Karı (Zararı)
17.238 17.238 17.238
Kar Dağıtımı
-1.337 -3.911 -5.248
Dağıtılan Temettü
17 -5.248 -5.248
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.085 -2.085
Diğer
-3.422 3.422 -3.422
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -429 14.225 38.651 17.238 101.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7.249 424 7.673 5.854 316 6.170
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
94.856 1.869 96.725 132.276 1.335 133.611
ALINAN TEMİNATLAR
24 3.002.390 53 3.002.443 2.783.818 38 2.783.856
VERİLEN TEMİNATLAR
24 58.282 58.282 40.160 0 40.160
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
24 270.913 502 271.415 386.065 1.383 387.448
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.433.690 2.848 3.436.538 3.348.173 3.072 3.351.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744445


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.835 Değişim: -0,72% Hacim : 3.051 Mio.TL Son veri saati : 12:49
Düşük 94.440 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7637 Değişim: 0,87%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,3958 Değişim: 0,90%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
277,67 Değişim: 0,61%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.