KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:58

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -359.899 14.035.797 247.830 64.659 -28.121.042 3.142.424 4.674.634 4.674.634
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.142.424 -3.142.424 0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.649 978.046 -822.397 -822.397
Dönem Karı (Zararı)
-978.046 -978.046 -978.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
155.649 155.649 155.649
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.187.750 1.541.502 -1.541.502 4.187.750 4.187.750
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-978.046 978.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.494 2.525.816 -4.045.328 -1.575.006 -1.575.006
Dönem Karı (Zararı)
-4.045.328 -4.045.328 -4.045.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.494 2.525.816 2.470.322 2.470.322
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-249.070 -1 -249.071 -249.071
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.329 6.215.911 6.215.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.804.590 2.312.498
Dönem Karı (Zararı)
-4.045.328 -978.046
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.045.328 -978.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.991.871 1.136.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
651.791 560.654
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.851 -153.205
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.851 -153.205
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
669.734 16.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.266 66.650
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
700.000 -50.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.178 43.702
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
79.178 43.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.121.440 -1.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.121.440 -1.500.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.646.757 2.168.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.363.238 2.153.871
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.869.987 571.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.998.298 -524.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.311 1.095.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.561.067 -300.015
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.838.431 -19.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
277.364 -280.218
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.013.865 -635.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
78.974 215.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.204.343 2.226.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.204.343 2.226.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
384.625 -162.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
307.407 166.037
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
307.407 167.286
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-934.896 66.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.309.781 2.312.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-505.220
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
376.920 36.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
403.062 49.372
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
403.062 49.372
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.142 -12.895
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.142 -12.370
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.309.816 -2.223.513
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.336.941 -54.641
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.336.941 -54.641
Ödenen Faiz
-4.957.023 -3.324.226
Alınan Faiz
310.266 1.155.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.306 125.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.306 125.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.068 4.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.762 130.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.762 130.068
Ticari Alacaklar
8.a 411.484 8.337.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 232.991 8.231.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 178.493 106.016
Diğer Alacaklar
9.a 9.009.602 458.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.953.646 115.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 55.956 343.337
Stoklar
10 128.730 1.142.595
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 642.235 721.209
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 642.235 721.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 29
ARA TOPLAM
10.193.813 10.789.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.193.813 10.789.758
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 11.221.440 10.100.000
Maddi Duran Varlıklar
14 19.801.419 18.553.385
Arazi ve Arsalar
15.926.250 13.932.500
Binalar
1.503.430 971.364
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.969.817 3.119.045
Taşıtlar
195.594 238.112
Mobilya ve Demirbaşlar
206.328 292.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 420 420
Diğer Haklar
420 420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.023.279 28.653.805
TOPLAM VARLIKLAR
41.217.092 39.443.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 11.808.996 10.942.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.808.996 10.942.834
Banka Kredileri
21 11.808.996 10.942.834
Ticari Borçlar
8.b 8.207.369 6.003.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 8.207.369 6.003.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.553.922 1.169.297
Ertelenmiş Gelirler
11.b 133.715 1.068.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11.b 133.715 1.068.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.010.089 348.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 10.089 48.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 1.000.000 300.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.b 4.666.022 4.358.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.b 4.666.022 4.358.615
ARA TOPLAM
27.380.113 23.890.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.380.113 23.890.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 7.431.519 6.960.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.431.519 6.960.740
Banka Kredileri
21 7.431.519 6.960.740
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.549 552.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 189.549 552.070
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.621.068 7.512.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.001.181 31.403.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.215.911 8.039.988
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.240.549 18.019.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.240.549 18.019.297
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 20.500.293 18.223.547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -204.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.498.165 -26.520.119
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.045.329 -978.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.215.911 8.039.988
TOPLAM KAYNAKLAR
41.217.092 39.443.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 43.605.613 25.562.855
Satışların Maliyeti
27 -43.226.087 -24.685.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
379.526 877.326
BRÜT KAR (ZARAR)
379.526 877.326
Genel Yönetim Giderleri
29.b -1.637.837 -1.586.676
Pazarlama Giderleri
29.a -387.068 -462.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 2.808.600 1.859.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -1.604.054 -913.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-440.833 -226.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.a 1.121.440 1.500.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
680.607 1.273.838
Finansman Gelirleri
32.a 310.266 1.155.354
Finansman Giderleri
32.b -5.036.201 -3.407.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.045.328 -978.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.045.328 -978.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.045.328 -978.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.045.328 -978.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 -0,56000000 -0,14000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç -0,25000000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.221.252 4.343.399
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 2.276.746 4.187.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.494 155.649
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.221.252 4.343.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.824.076 3.365.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.824.076 3.365.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744228


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.371 Değişim: 1,14% Hacim : 4.758 Mio.TL Son veri saati : 16:38
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7323 Değişim: 1,30%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3527 Değişim: 1,24%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
277,44 Değişim: 1,87%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.