***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:58

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -359.899 14.035.797 247.830 64.659 -28.121.042 3.142.424 4.674.634
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1 1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.142.424 -3.142.424 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.678 -59.716 -30.038
Dönem Karı (Zararı)
-59.716 -59.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.678 29.678
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.562.701 1.541.502 -1.541.502 3.562.701
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -330.221 17.598.498 247.830 1.606.161 -26.520.119 -59.716 8.207.298 8.207.298
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988
Transferler
-978.046 978.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.067 -6.539.770 -6.627.837
Dönem Karı (Zararı)
-6.539.770 -6.539.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.067 -88.067
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-197.405 -197.405
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -292.317 18.026.142 247.830 1.606.161 -27.498.165 -6.539.770 1.214.746 1.214.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.874.132 1.430.325
Dönem Karı (Zararı)
-6.539.770 -59.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.539.770 -59.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.205.819 475.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
520.427 422.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
99.492 -163.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
99.492 -163.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
275.882 50.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.118 50.784
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
300.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
86.399 -26.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
86.399 -26.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.500.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
6.223.619 1.691.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.676.428 1.014.210
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.022.668 859.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.008.233 -353.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.435 1.212.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.392.396 -19.863
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.666.797 9.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
274.401 -29.588
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.006.607 357.733
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
66.757 36.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.054.974 -268.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.054.974 -268.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
456.683 215.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
269.031 -195.257
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
269.031 -194.008
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-807.896 28.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.342.477 1.430.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-468.374
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
321.410 43.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.889 49.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.889 49.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.479 -6.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.479 -5.490
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.322.781 -1.426.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.900.838 265.827
Kredilerden Nakit Girişleri
2.900.838 265.827
Ödenen Faiz
-6.533.885 -2.228.849
Alınan Faiz
310.266 536.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.239 47.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.239 47.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.068 4.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.829 52.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.829 130.068
Ticari Alacaklar
8.a 226.085 8.337.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 223.056 8.231.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 3.029 106.016
Diğer Alacaklar
9.a 8.840.008 458.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.782.012 115.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 57.996 343.337
Stoklar
10 135.988 1.142.595
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 654.452 721.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 29
ARA TOPLAM
9.859.362 10.789.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.859.362 10.789.758
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 10.100.000 10.100.000
Maddi Duran Varlıklar
14 17.514.143 18.553.385
Arazi ve Arsalar
13.932.500 13.932.500
Binalar
938.985 971.364
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.213.342 3.119.045
Taşıtlar
206.224 238.112
Mobilya ve Demirbaşlar
223.092 292.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 420 420
Diğer Haklar
420 420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.614.563 28.653.805
TOPLAM VARLIKLAR
37.473.925 39.443.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 10.946.402 10.942.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 10.946.402 10.942.834
Banka Kredileri
21 10.946.402 10.942.834
Ticari Borçlar
8.b 8.058.000 6.003.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 8.058.000 6.003.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.625.980 1.169.297
Diğer Borçlar
9.b 4.627.646 4.358.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 4.627.646 4.358.615
Ertelenmiş Gelirler
11.b 260.715 1.068.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11.b 260.715 1.068.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
611.276 348.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 11.276 48.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 600.000 300.000
ARA TOPLAM
26.130.019 23.890.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.130.019 23.890.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 9.858.010 6.960.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 9.858.010 6.960.740
Banka Kredileri
21 9.858.010 6.960.740
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.150 552.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 271.150 552.070
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.129.160 7.512.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.259.179 31.403.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.214.746 8.039.988
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.733.825 18.019.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.733.825 18.019.297
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 18.026.142 18.223.547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -292.317 -204.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.498.165 -26.520.119
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.539.770 -978.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.214.746 8.039.988
TOPLAM KAYNAKLAR
37.473.925 39.443.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 36.132.887 15.292.572 2.223.478 5.553.771
Satışların Maliyeti
27 -36.078.010 -14.556.625 -2.670.928 -5.459.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.877 735.947 -447.450 94.392
BRÜT KAR (ZARAR)
54.877 735.947 -447.450 94.392
Genel Yönetim Giderleri
29.b -1.393.664 -1.147.103 -261.092 -338.915
Pazarlama Giderleri
29.a -304.051 -335.296 -72.488 -122.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 2.167.342 1.453.774 1.457.622 263.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -754.256 -562.098 -430.828 -329.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-229.752 145.224 245.764 -432.858
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.a 1.500.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-229.752 1.645.224 245.764 -432.858
Finansman Gelirleri
32.a 310.266 536.858 71.898
Finansman Giderleri
32.b -6.620.284 -2.241.798 -3.961.225 -821.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.539.770 -59.716 -3.715.461 -1.182.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.539.770 -59.716 -3.715.461 -1.182.750
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.539.770 -59.716 -3.715.461 -1.182.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.539.770 -59.716 -3.715.461 -1.182.750
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,91000000 -0,01000000 -0,52000000 -0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-285.472 29.678 -296.112 -20.625
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d -197.405 -177.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -88.067 29.678 -118.199 -20.625
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-285.472 29.678 -296.112 -20.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.825.242 -30.038 -4.011.573 -1.203.375
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.825.242 -30.038 -4.011.573 -1.203.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716517


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5681 Değişim: 0,31%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3089 Değişim: 0,21%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,43 Değişim: 0,27%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.