KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 22:41

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.404.142 47.941.127 49.345.269 0 49.345.269
Dönem Karı (Zararı)
47.941.127 47.941.127 0 47.941.127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.404.142 1.404.142 0 1.404.142
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -8.469.960 -8.469.960 0 -8.469.960
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-138.784 -138.784 0 -138.784
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-138.784 -138.784 -138.784
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 3.319.996 44.621.131 -47.941.127 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.882.509 60.354.281 62.236.790 0 62.236.790
Dönem Karı (Zararı)
60.354.281 60.354.381 0 60.354.381
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.882.509 1.882.509 0 1.882.509
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -16.260.709 -16.260.709 0 -16.260.709
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 0 330.895.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.398.731 35.145.837
Dönem Karı (Zararı)
60.354.281 47.941.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.908.844 28.969.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 15.166.792 15.453.794
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.081 3.943
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.081 3.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25-27 7.290.416 18.759.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.884.282 4.909.312
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 717.455 396.350
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -100.098 -62.054
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 58.908 62.865
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 3.729.869 13.453.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
259.891 418.036
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -44.426 301.784
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 304.317 116.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -4.525.976 -3.545.121
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
715.640 -2.121.084
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 715.640 -2.121.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.864.394 -41.764.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 33.194.375 -10.929.960
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.889.812 -2.394.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 47.084.187 -8.534.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.839.033 -934.736
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.839.033 -934.736
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.203.077 -9.060.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -753.592 -307.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.774.909 -2.433.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11.319 11.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.763.590 -2.444.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 1.237.535 1.920.869
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -150.639 292.473
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 32 16
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -150.671 292.457
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -16.547.799 -10.450.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.027.255 -9.861.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -3.875.817 1.249.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -4.151.438 -11.111.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.398.731 35.145.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.046.868 -16.738.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
812.205 3.032.423
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
812.205 3.032.423
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.859.073 -19.771.231
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -32.117.724 -18.829.471
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -741.349 -941.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.764.567 -5.034.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 -503.858 3.435.083
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -503.858 3.435.083
Ödenen Temettüler
29 -16.260.709 -8.469.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.587.296 13.372.152
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.587.296 13.372.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.091.984 15.719.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.679.280 29.091.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 42.679.280 29.091.984
Ticari Alacaklar
7 109.277.799 141.723.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 47.793.642 34.134.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.484.157 107.588.552
Diğer Alacaklar
9 6.506.078 2.882.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.506.078 2.882.693
Stoklar
10 100.057.635 81.856.639
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.648.966 1.838.484
Diğer Dönen Varlıklar
28 9.654.081 5.038.477
ARA TOPLAM
270.823.839 262.431.618
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
270.823.839 262.431.618
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 503.653 288.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 503.653 288.005
Maddi Duran Varlıklar
14 149.052.844 133.231.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.790.397 2.447.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.790.397 2.447.531
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.362 72.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 28.046.707 23.481.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.412.963 159.524.649
TOPLAM VARLIKLAR
451.236.802 421.956.267
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 11.608.233 10.604.830
Ticari Borçlar
7 58.378.333 62.806.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 11.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.378.333 62.795.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.438.061 5.083.035
Diğer Borçlar
9 1.573.948 1.724.587
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 322 290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.573.626 1.724.297
Ertelenmiş Gelirler
12 6.681.375 21.310.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 1.232.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 3.768.797 2.986.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 753.492 747.561
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.015.305 2.238.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 5.728.229 4.356.168
ARA TOPLAM
92.176.976 110.104.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.176.976 110.104.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 1.507.261
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 1.507.261
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 28.164.608 25.286.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 28.164.608 25.286.257
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.164.608 26.793.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.341.584 136.898.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.895.218 285.057.922
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 7.208.214 5.325.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 7.208.214 5.325.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 7.208.214 5.325.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 20.413.482 17.093.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 107.302.638 79.081.000
Net Dönem Karı veya Zararı
41 60.354.281 47.941.127
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.895.218 285.057.922
TOPLAM KAYNAKLAR
451.236.802 421.956.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 434.544.973 383.578.635
Satışların Maliyeti
31 -294.044.707 -263.299.467
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.500.266 120.279.168
BRÜT KAR (ZARAR)
140.500.266 120.279.168
Genel Yönetim Giderleri
33 -38.857.810 -32.184.234
Pazarlama Giderleri
33 -27.372.173 -22.956.267
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.729.524 -3.362.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 39.741.915 26.709.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -48.398.224 -34.628.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.884.450 53.857.652
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 106.501 2.121.085
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.777.612 -719.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.213.339 55.259.420
Finansman Gelirleri
37 17.105.040 4.960.309
Finansman Giderleri
37 -17.978.121 -6.532.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.340.258 53.687.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.014.023 -5.746.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.042.918 -9.642.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 5.056.941 3.896.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.354.281 47.941.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.354.281 47.941.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.354.281 47.941.127
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00804700 0,00639200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 1.882.509 1.404.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 2.413.473 1.755.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-530.964 -351.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -530.964 -351.036
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.882.509 1.404.142
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.236.790 49.345.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.236.790 49.345.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744439


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 0,00% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,8263 Değişim: 1,17%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4961 Değişim: 1,23%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
289,15 Değişim: 2,25%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.