KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:17

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.898.530 13.252.239 11.388.460 50.877.873 214.033.705 0 214.033.705
Transferler
29 2.105.085 48.772.789 -50.877.873 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.023.033 29.125.872 30.148.905 30.148.905
Dönem Karı (Zararı)
29.125.872 29.125.872 29.125.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.023.033 1.023.033 1.023.033
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611
Transferler
29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.404.142 47.941.127 49.345.269 49.345.269
Dönem Karı (Zararı)
47.941.127 47.941.127 47.941.127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.404.142 1.404.142 1.404.142
Kar Payları
29 -8.469.960 -8.469.960 -8.469.960
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.145.837 18.406.644
Dönem Karı (Zararı)
47.941.127 29.125.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.969.098 24.679.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 15.453.794 14.285.856
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.943 844
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.943 844
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.759.530 11.659.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 4.909.312 2.578.490
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 396.350 -320.395
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -62.054 133.361
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 62.865 40.373
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 13.453.057 9.227.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
418.036 510.326
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 301.784 437.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 116.252 72.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -3.545.121 -1.605.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.121.084 -171.945
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -2.121.084 -171.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.764.388 -35.398.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10.929.959 -11.450.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.394.991 -9.598.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.534.968 -1.852.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -934.736 -430.841
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -934.736 -430.841
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -9.060.109 -7.746.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -307.314 3.107.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.433.543 -11.114.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.319 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.444.862 -11.114.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 1.920.869 1.348.124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 292.473 254.622
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16 -49.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 292.457 304.484
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -10.450.177 -1.729.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.861.892 -7.636.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 1.249.562 3.845.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -11.111.454 -11.482.447
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.145.837 18.406.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.738.808 -21.812.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.032.423 755.201
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.032.423 755.201
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.771.231 -22.567.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -18.829.471 -21.829.839
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -941.760 -737.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.034.877 4.483.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.435.083 4.483.250
Kredilerden Nakit Girişleri
8 3.435.083 4.483.250
Ödenen Temettüler
29 -8.469.960 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.372.152 1.077.652
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.372.152 1.077.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.719.832 14.642.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.091.984 15.719.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 29.091.984 15.719.832
Ticari Alacaklar
7 141.723.341 134.230.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.134.789 31.819.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 107.588.552 102.410.862
Diğer Alacaklar
9 2.882.693 1.945.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.882.693 1.945.616
Stoklar
10 81.856.639 72.800.473
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.838.484 1.603.143
Diğer Dönen Varlıklar
28 5.038.477 6.159.678
ARA TOPLAM
262.431.618 232.459.050
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.431.618 232.459.050
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 288.005 290.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 288.005 290.346
Maddi Duran Varlıklar
14 133.231.275 130.535.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.447.531 1.737.205
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.447.531 1.737.205
Peşin Ödenmiş Giderler
12 72.252 279
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 23.481.586 19.936.465
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.524.649 152.503.797
TOPLAM VARLIKLAR
421.956.267 384.962.847
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.604.830 8.677.010
Ticari Borçlar
7 62.806.810 60.995.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.319 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 62.795.491 60.995.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.083.035 4.566.308
Diğer Borçlar
9 1.724.587 1.432.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 290 274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.724.297 1.431.840
Ertelenmiş Gelirler
12 21.310.337 30.098.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.232.557 1.262.146
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.238.942 1.779.727
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.238.942 1.779.727
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 4.356.168 5.795.285
ARA TOPLAM
109.357.266 114.606.875
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.357.266 114.606.875
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.507.261 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.507.261 0
Ticari Borçlar
7 0 4.840.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 4.840.389
Ertelenmiş Gelirler
12 0 208.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 26.033.818 21.124.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 26.033.818 21.124.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.541.079 26.173.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.898.345 140.780.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.057.922 244.182.611
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 5.325.705 3.921.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 5.325.705 3.921.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 5.325.705 3.921.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 17.093.487 15.357.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 79.081.000 60.161.249
Net Dönem Karı veya Zararı
41 47.941.127 29.125.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
285.057.922 244.182.611
TOPLAM KAYNAKLAR
421.956.267 384.962.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 383.578.635 329.902.518
Satışların Maliyeti
31 -263.299.467 -242.239.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.279.168 87.662.835
BRÜT KAR (ZARAR)
120.279.168 87.662.835
Genel Yönetim Giderleri
33 -32.184.234 -26.583.628
Pazarlama Giderleri
33 -22.956.267 -20.129.851
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.362.337 -3.088.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 30.888.272 23.226.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -36.853.035 -23.651.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.811.567 37.435.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.121.085 171.945
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -719.317 -1.420.042
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.213.335 36.187.313
Finansman Gelirleri
37 781.759 376.084
Finansman Giderleri
37 -4.307.376 -3.120.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.687.718 33.442.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.746.591 -4.316.764
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -9.642.747 -6.177.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 3.896.156 1.860.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.941.127 29.125.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.941.127 29.125.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.941.127 29.125.872
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00639200 0,00388300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 1.404.142 1.023.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 1.755.178 1.278.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-351.036 -255.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -351.036 -255.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.404.142 1.023.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.345.269 30.148.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.345.269 30.148.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664804


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8091 Değişim: 0,01%
Düşük 5,8047 23.10.2019 Yüksek 5,8106
Açılış: 5,8084
6,4661 Değişim: 0,04%
Düşük 6,4595 23.10.2019 Yüksek 6,4684
Açılış: 6,4637
277,94 Değişim: 0,02%
Düşük 277,73 23.10.2019 Yüksek 278,01
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.