KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2019 - 21:00
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları 2.354.755 64.788.453 -67.143.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.037 347.716 365.891 82.883.868 83.191.438 83.191.438
Dönem Karı (Zararı)
-406.037 347.716 365.891 0 307.570 307.570
Kar Payları
-24.835.000 -24.835.000 -24.835.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.168.411 413.184 -1.755.227 -1.755.227
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-124.873 2.820 2.820
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -3.512.907 91.952 -5.972.570 91.337.934 -3.954.714 -745.532 28.761.185 131.542.735 82.883.868 409.613.444 2.820 409.616.264
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Transferler
-258.147 3.618.532 102.688.966 -106.049.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659.240 2.914.897 16.682.065 17.937.722 17.937.722
Dönem Karı (Zararı)
16.682.065 16.682.065 16.682.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659.240 2.914.897 0 1.255.657 1.255.657
Kar Payları
-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.335.527 649.025 -1.686.502 -1.686.502
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.507 728.498 -1.509.068 -741.062 100.268 -640.794
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -7.529.479 91.952 -5.933.063 90.993.738 -5.793.232 2.841.687 32.379.717 193.652.540 16.682.065 406.207.421 117.479 406.324.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.290.158 158.438.355
Dönem Karı (Zararı)
89.920.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.573.671 19.706.782
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-942.002 10.469.062
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.271.002 9.423.982
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 329.000 1.045.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.179.186 3.035.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.594.505 2.640.638
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-322.113 457.695
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
906.794 -62.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.377.159 19.386.398
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.040.482 -4.009.129
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 28.542.395 23.395.527
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.124.754 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.699.658 22.950.050
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
697.354 15.686.454
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
600.477 -1.313.684
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
600.477 -1.313.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.049.436 -13.424.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.195.541 -49.411.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
322.695 -10.000.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.029.458 -93.696.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.740.118 189.876.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.740.118 189.876.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.201.904 -50.191.895
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.201.904 -50.191.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.826.146 159.379.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -3.230.062 -941.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.738.429 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.955.645 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.224.026 -32.625.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.077.004 -28.128.460
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.077.004 -28.128.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.064.470 1.575.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.064.470 1.575.835
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-62.985
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.251.974 -10.019.504
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.251.974 -10.019.504
Alınan Faiz
20.040.482 4.009.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.154.961 79.808.686
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.686.502 -1.755.227
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.686.502 -1.755.227
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.626.173 260.856.699
Kredilerden Nakit Girişleri
230.626.173 260.856.699
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-302.858.658 -14.762.427 -4.054.439
Ödenen Temettüler
-40.234.200 -11.174.868
Ödenen Faiz
-25.392.899 Alacaklar
3.042.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.185.130 834.651
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 158.486.764 136.786.306
Peşin Ödenmiş Giderler
3.993.672 5.222.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.502.394 3.726.041
Diğer Dönen Varlıklar
6.944.888 8.358.106
ARA TOPLAM
667.522.713 868.492.748
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.610.328 3.426.866
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
672.133.041 871.919.614
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.496.974 1.403.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.496.974 1.403.407
Maddi Duran Varlıklar
0 377.554.092 394.421.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
63.109.705 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 6.521.623 6.240.123
Peşin Ödenmiş Giderler
6.631.419 5.385.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
455.313.813 407.450.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.127.446.854 1.279.369.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5,1 82.299.210 112.777.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5,1 111.810.693 92.184.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.810.693
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.136.655
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.674.038
Ticari Borçlar
6 255.444.178 363.184.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21.061.509 16.706.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 234.382.669 346.477.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 6.134.883 5.348.060
Diğer Borçlar
0 21.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.458
Türev Araçlar
2.699.758 14.762.427
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.977.757 79.157.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.977.757 79.157.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.347.397 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.347.397 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.501.608 6.881.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.501.608 6.881.623
ARA TOPLAM
561.215.484 680.205.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.215.484 680.205.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 136.547.096 144.368.008
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.547.096 144.368.008
Banka Kredileri
5,1 144.368.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,2 38.126.602
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.420.494
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.781.624 12.918.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 15.781.624 12.918.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.577.750 10.928.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.906.470 168.215.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
721.121.954 848.420.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
406.207.421 430.931.463
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
7.529.479 -5.193.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.933.063 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.200.506 87.117.893
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.200.506 87.117.893
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.993.738 91.251.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.793.232 -4.133.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.841.687 -801.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.841.687 -801.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.379.717 28.761.185
Yasal Yedekler
32.379.717 28.761.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
178.593.582 132.057.817
Net Dönem Karı veya Zararı
16.682.065 106.049.351
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.479 17.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
406.324.900 430.948.674
TOPLAM KAYNAKLAR
1.127.446.854 1.279.369.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 735.715.718
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.