KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2018 - 19:03

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 3.526.619 346.724 -948.915 13.825.129 114.652.013 60.346.312 279.188.585 279.188.585
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-796.369 80.551 67.279.390 51.430.305 -329.173 113.294 6.675.632 -47.850.816 -177.420 76.425.394 10.818.207 87.243.601
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
79.600.000 7.840.703 -796.369 80.551 67.279.390 54.956.924 17.551 -835.621 20.500.761 66.801.197 60.168.892 355.613.979 10.818.207 366.432.186
Transferler
5.886.221 53.850.455 -60.168.892 -432.216 -432.216
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.903.372 -3.671.315 -1.295.376 44.752.447 69.689.128 1.992.560 71.681.688
Dönem Karı (Zararı)
44.752.447 44.752.447 2.182.820 46.935.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.903.372 -3.671.315 -1.295.376 24.936.680 -190.260 24.746.420
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-81.110.148 -81.110.148 -81.110.148
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
19 -22.612.209 -22.612.209 -22.612.209
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.398 -16.398 2.321 -14.077
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
698.330 698.330 698.330
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
812.767 -192.665 812.767 192.665 1.625.534 110.407 1.735.941
Dönem Sonu Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 0 80.551 -13.830.758 84.667.630 -3.653.764 -2.130.997 27.199.749 98.930.438 44.752.447 323.455.998 12.923.495 336.379.493
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.233 353.012.233
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.354.755 64.788.453 -67.143.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.037 347.716 365.891 82.883.868 83.191.438 83.191.438
Dönem Karı (Zararı)
82.883.868 82.883.868 82.883.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.037 347.716 365.891 307.570 307.570
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
19 -24.835.000 -24.835.000 -24.835.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.168.411 413.184 -1.755.227 -1.755.227
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.820 2.820
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -3.512.907 91.952 -5.972.570 91.337.934 -3.594.717 -745.532 28.761.185 131.542.735 82.883.868 409.613.444 2.820 409.616.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.438.256 -94.768.311
Dönem Karı (Zararı)
82.883.868 46.935.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.883.868 46.867.204
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.920.423 -1.422.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 19.706.782 15.348.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.469.062 -7.135.486
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.423.982 -5.586.652
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.045.080 -1.548.834
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.035.361 857.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.640.638 1.446.553
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 457.695 -761.338
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -62.972 171.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.386.398 -17.739.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.009.129 -1.387.980
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 23.395.527 -16.352.012
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 22.950.050 1.522.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 15.686.454 6.689.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.313.684 -964.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.424.389 -135.367.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -49.411.776 -32.572.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.000.685 -5.047.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -93.696.900 -38.374.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 189.876.867 -46.545.574
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.191.895 -12.826.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
159.379.902 -89.854.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -941.646 -33.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -4.881.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.501.015 -16.988.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 1.575.835 995.959
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -28.129.460 -18.414.882
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 62.985
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
26 -1.921.845
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -10.019.504
Alınan Faiz
23 4.009.129 1.387.980
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
964.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.808.686 60.677.445
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.755.227 909.097
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.755.227 909.097
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.856.699 146.011.376
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.667.952 -85.725.760
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.742.929
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.054.439
Ödenen Temettüler
-11.174.868 -22.612.209
Ödenen Faiz
-23.395.527
Alınan Faiz
16.352.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.745.927 -51.079.261
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
365.891 -178.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.111.818 -51.257.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.899.490 109.761.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 263.011.308 58.504.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 263.011.308 56.899.490
Ticari Alacaklar
7 528.025.284 488.037.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 83.229.482 38.783.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 444.795.802 449.253.640
Diğer Alacaklar
8 4.320.879 2.678.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 3.506.165 2.257.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 814.714 421.175
Türev Araçlar
6 80.236
Stoklar
9 201.559.233 108.907.413
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.355.101 4.250.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,27 4.840.602
Diğer Dönen Varlıklar
18 8.827.413 3.058.253
ARA TOPLAM
1.010.179.454 668.672.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 2.722.789 2.785.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.012.902.243 671.458.524
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 791.985 317.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 791.985 317.175
Maddi Duran Varlıklar
12 370.126.665 362.276.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.538.506 6.419.235
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.701.553 2.786.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 532.117
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
390.158.709 372.331.449
TOPLAM VARLIKLAR
1.403.060.952 1.043.789.973
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 114.959.584 63.125.545
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 98.745.374 80.054.306
Ticari Borçlar
7 403.699.273 213.822.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 12.438.510 3.994.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 391.260.763 209.827.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.369.088 5.658.780
Diğer Borçlar
8 14.057.470 41.232.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,29 14.057.470 41.232.359
Türev Araçlar
6 22.950.050 3.974.203
Ertelenmiş Gelirler
16 116.259.181 128.151.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 4.105.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.828.099 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.828.099 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.841.245 3.016.273
ARA TOPLAM
791.815.331 544.468.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
791.815.331 544.468.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 184.279.144 134.615.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.958.001 11.693.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.958.001 11.693.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.392.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.629.357 146.309.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
993.444.688 690.777.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
409.613.444 353.012.233
Ödenmiş Sermaye
19 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.512.907 -1.344.496
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.743.217 87.801.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.743.217 87.801.538
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.337.934 91.743.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.594.717 -3.942.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-745.532 -1.111.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
-745.532 -1.111.423
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.761.185 26.406.430
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
131.542.735 91.176.098
Net Dönem Karı veya Zararı
82.883.868 67.143.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
409.616.264 353.012.233
TOPLAM KAYNAKLAR
1.403.060.952 1.043.789.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 817.572.883 645.912.199 301.316.825 238.103.018
Satışların Maliyeti
20 -553.413.865 -473.482.786 -203.382.181 -169.847.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
264.159.018 172.429.413 97.934.644 68.255.643
BRÜT KAR (ZARAR)
264.159.018 172.429.413 97.934.644 68.255.643
Genel Yönetim Giderleri
21 -41.685.189 -26.961.997 -13.134.096 -10.258.681
Pazarlama Giderleri
21 -85.491.569 -73.505.878 -27.928.983 -22.652.072
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.314.892 -1.058.938 -498.570 -360.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 142.448.260 44.384.912 89.242.810 13.158.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -126.634.959 -39.796.235 -84.731.287 -9.670.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.480.669 75.491.277 60.884.518 38.472.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.365.105 7.499.078 3.519.137 1.919.822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -42.291 -2.535.708 -2.514 -804.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
156.803.483 80.454.647 64.401.141 39.587.553
Finansman Gelirleri
25 62.440.036 7.044.725 52.196.820 1.073.055
Finansman Giderleri
25 -120.673.197 -33.942.442 -79.801.245 -11.895.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.570.322 53.556.930 36.796.716 28.765.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.686.454 -6.689.726 -3.499.544 -3.635.516
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -12.673.703 -4.881.045 -4.049.965 -2.468.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.012.751 -1.808.681 550.421 -1.167.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.883.868 46.867.204 33.297.172 25.129.795
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.064 -219.798
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.883.868 46.935.268 33.297.172 24.909.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 5.819.973 0 3.088.840
Ana Ortaklık Payları
82.883.868 41.115.295 33.297.172 21.821.157
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.321 26.074.486 -554.975 -750.819
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-491.629 31.348.758 -491.629 -235.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 471.879 -4.535.135 -148.938 -687.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.571 -739.137 85.592 172.005
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
85.592 -1.646.164 85.592 34.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -124.163 907.027 0 137.511
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
365.891 -1.482.780 327.836 -273.422
Yabancı Para Çevrim Farkları
365.891 -1.482.780 327.836 -273.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
307.570 24.591.706 -227.139 -1.024.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.191.438 71.526.974 33.070.033 23.885.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 8.869.344 0 2.961.834
Ana Ortaklık Payları
83.191.438 62.657.630 33.070.033 20.923.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717123


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6660 Değişim: 1,55%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6669
Açılış: 5,5795
6,2915 Değişim: 1,65%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2918
Açılış: 6,1893
273,73 Değişim: 0,80%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 273,77
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.