***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 19:27

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 0 0 0 3.526.619 346.724 -948.915 13.825.129 114.652.013 60.346.312 279.188.585 0 279.188.585
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0 -796.369 80.551 67.279.390 51.430.305 -329.173 113.294 6.675.632 -47.850.816 -177.420 76.425.394 10.818.207 87.243.601
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
79.600.000 7.840.703 -796.369 80.551 67.279.390 54.956.524 17.551 -835.621 20.500.761 66.801.197 60.168.892 355.613.979 10.818.207 366.432.186
Transferler
-21.586 60.190.478 -60.168.892 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.052.844 -1.385.145 2.873.078 -1.564.912 287.019 -1.277.893
Dönem Karı (Zararı)
2.873.078 2.873.078 440.952 3.314.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.052.844 -1.385.145 -4.437.190 -153.933 -4.591.123
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.398 -16.398 -2.320 -18.718
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.982 37.982 0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 -812.767 80.551 67.279.390 54.918.942 -3.035.293 -2.220.766 20.517.157 126.991.675 2.873.708 354.032.669 11.102.906 365.135.575
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.233 353.012.233
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
67.143.208 -67.143.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-233.940 -852.642 42.846 27.641.514 27.641.514
Dönem Karı (Zararı)
28.685.250 28.685.250 28.685.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-233.940 -852.642 42.846 -1.043.736 -1.043.736
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-307.014 -307.014 -307.014
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.692 -85.692 -85.692
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.651.510 91.952 -5.972.570 91.510.031 -4.795.075 -1.154.629 26.406.430 158.319.206 28.685.250 380.260.941 0 380.260.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.801.923 -19.340.179
Dönem Karı (Zararı)
28.685.250 3.314.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.685.250 2.844.377
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
469.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.787.532 9.981.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.129.329 5.213.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.054.432 -1.136.100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.639.238 -460.135
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 584.806 -675.965
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.698.960 510.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.103.196 682.377
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 50.350 -200.642
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 545.414 28.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.337.565 3.901.781
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-556.504 -1.117.955
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 6.990.748 5.375.228
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.096.679 -355.492
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 314.255 2.431.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.382.771 -447.027
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-255.374 -491.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.847.245 -28.423.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.717.623 30.608.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.874.999 -10.197.118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.999.513 -56.379.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.501.697 9.200.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.243.193 -1.656.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.374.463 -15.128.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-341.325 -19.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -86.135 -4.192.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.253.484 -4.942.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 534.135 821.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.485.829 -4.864.476
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.706
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-2.017.597
Alınan Faiz
556.504 1.117.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.595.706 -2.162.339
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-307.014 -16.398
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-307.014 -16.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.468.422 26.027.234
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.485.005 -28.642.161
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.844.214
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.281.361
Ödenen Faiz
-6.990.748 -5.375.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.651.113 -26.445.367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.852.721 -1.238.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.798.392 -27.683.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.899.490 109.761.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.101.098 82.078.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.101.098 56.899.490
Ticari Alacaklar
7 579.491.030 488.037.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 45.922.725 38.783.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 533.568.305 449.253.640
Diğer Alacaklar
7.315.475 2.678.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 2.651.671 2.257.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.663.804 421.175
Türev Araçlar
6 3.307.158
Stoklar
9 147.322.121 108.907.413
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.610.812 4.250.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 86.135 4.840.602
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.153.843 3.058.253
ARA TOPLAM
776.387.672 668.672.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 2.644.068 2.785.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
779.031.740 671.458.524
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
559.106 317.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 559.106 317.175
Maddi Duran Varlıklar
12 358.160.951 362.276.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.378.432 6.419.235
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.167.867 2.786.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 232.480 532.117
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
371.498.836 372.331.449
TOPLAM VARLIKLAR
1.150.530.576 1.043.789.973
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 35.120.181 63.125.545
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 63.294.922 80.054.306
Ticari Borçlar
7 244.324.103 213.822.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 5.056.620 3.994.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 239.267.483 209.827.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.632.973 5.658.780
Diğer Borçlar
8 15.596.367 41.232.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,29 15.596.367 41.232.359
Türev Araçlar
6 314.255 3.974.203
Ertelenmiş Gelirler
16 203.009.139 128.151.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.029.140 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.029.140 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.063.560 3.016.273
ARA TOPLAM
575.384.640 544.468.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
575.384.640 544.468.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 181.363.668 134.615.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.521.327 11.693.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.521.327 11.693.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.884.995 146.309.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
770.269.635 690.777.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.260.941 353.012.233
Ödenmiş Sermaye
19 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -1.651.510 -1.344.496
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.714.956 87.801.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.714.956 87.801.538
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.510.031 91.743.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.795.075 -3.942.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.154.269 -1.111.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.154.269 -1.111.423
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.406.430 26.406.430
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
158.319.206 91.176.098
Net Dönem Karı veya Zararı
28.685.250 67.143.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.260.941 353.012.233
TOPLAM KAYNAKLAR
1.150.530.576 1.043.789.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 236.202.469 173.764.159
Satışların Maliyeti
20 -158.200.422 -132.653.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.002.047 41.110.600
BRÜT KAR (ZARAR)
78.002.047 41.110.600
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.722.041 -9.434.038
Pazarlama Giderleri
21 -28.761.972 -24.677.626
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -412.142 -362.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.903.331 33.770.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -14.181.762 -33.796.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.827.461 6.611.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 814.315 1.674.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.437 -64.328
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.639.339 8.221.052
Finansman Gelirleri
25 2.258.287 5.577.568
Finansman Giderleri
25 -17.595.147 -11.401.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.302.479 2.397.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.382.771 447.027
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -55.593 -2.270.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.438.364 2.717.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.685.250 2.844.377
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
469.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.685.250 3.314.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 440.952
Ana Ortaklık Payları
28.685.250 2.873.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.086.582 -3.044.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 -292.425 -6.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.065.802 -3.797.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
271.645 759.424
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
58.485 -1.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
213.160 760.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
42.846 -1.538.074
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.846 -1.538.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.043.736 -4.582.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.641.514 -1.268.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 287.019
Ana Ortaklık Payları
27.641.514 -1.555.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.168 Değişim: -0,55% Hacim : 4.202 Mio.TL Son veri saati : 15:57
Düşük 100.713 19.02.2019 Yüksek 101.845
Açılış: 101.845
5,3087 Değişim: 0,10%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3227
Açılış: 5,3036
5,9960 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9846 19.02.2019 Yüksek 6,0233
Açılış: 6,00405
227,08 Değişim: 0,35%
Düşük 225,51 19.02.2019 Yüksek 227,50
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.