KAP ***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:30
KAP ***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 5.833 182.867 3.604.255 -8.190.035 -3.813.097 29.016.886 29.016.886
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 -3.813.097 3.813.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -6.509 -182.867 0 0 -7.172.599 -7.361.975 -7.361.975
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -676 0 3.604.255 -12.003.132 -7.172.599 21.654.911 21.654.911
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -676 3.604.255 -12.003.132 -7.172.599 21.654.911 21.654.911
Transferler
27 0 0 0 0 0 -7.172.599 7.172.599 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -727 0 0 1.138.453 1.137.726 1.137.726
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -1.403 3.604.255 -19.175.731 1.138.453 22.792.637 22.792.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-613 55.850
Dönem Karı (Zararı)
37 1.138.453 -7.172.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.864 6.634.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.441 3.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.023 -47.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.616 -13.900
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 18.407 -33.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 65.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 65.280
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
101.400 6.796.197
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 101.400 6.796.197
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -182.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.265.930 606.767
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -12.045.238 10.385.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.683.429 -9.292.101
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 15.229 -17.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 16.072 33.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -8.739 87.576
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 523 -664.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.794 74.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 29.705 -8.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 43.089 82.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-613 68.772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -12.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -65.280
Ödenen Faiz
33 0 -65.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-613 -9.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-613 -9.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 109.775 119.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 109.162 109.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 109.162 109.775
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 2.153 94.527
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 898 94.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.255 0
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.115 17.344
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.295 31.000
ARA TOPLAM
114.725 252.646
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.725 252.646
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 23.253.388 11.309.550
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 10.591.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 10.591.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 1.006 2.447
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.254.394 21.903.052
TOPLAM VARLIKLAR
23.369.119 22.155.698
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 62.453 46.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 62.453 46.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 78.837 87.576
Diğer Borçlar
11 177.970 177.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 145.382 145.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 32.588 31.886
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 42.459 24.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.645 1.784
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 40.814 22.407
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 101.983 84.598
ARA TOPLAM
463.702 420.193
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.702 420.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.627 7.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 13.627 7.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 99.153 73.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.780 80.594
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
576.482 500.787
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.792.637 21.654.911
Ödenmiş Sermaye
27 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 17.197.511 17.197.511
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 29.552 29.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.403 -676
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.403 -676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.403 -676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.604.255 3.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -19.175.731 -12.003.132
Net Dönem Karı veya Zararı
37 1.138.453 -7.172.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.792.637 21.654.911
TOPLAM KAYNAKLAR
23.369.119 22.155.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 8.778.265
Satışların Maliyeti
28 0 -8.623.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 154.883
BRÜT KAR (ZARAR)
0 154.883
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -481.351 -1.411.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.753.547 1.020.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -133.535 -6.878.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.138.661 -7.113.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.138.661 -7.113.828
Finansman Gelirleri
34 0 6.509
Finansman Giderleri
33 -208 -65.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.138.453 -7.172.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.138.453 -7.172.599
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 1.138.453 -7.172.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 1.138.453 -7.172.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,05700000 -0,35900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37 -727 -6.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-727 -6.509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 -182.867
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -182.867
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-727 -189.376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.137.726 -7.361.975
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.137.726 -7.361.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665141


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 25.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9483 Değişim: -0,05%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9656
Açılış: 7,9522
9,4938 Değişim: 0,13%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5067
Açılış: 9,4816
462,34 Değişim: 0,08%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.