KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2019 - 18:23
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.119.827 -31.119.827 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.408 7.803.063 7.858.471 7.858.471
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.408 7.803.063 7.803.063 7.803.063
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.870 -85.870 -85.870
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -488.983 4.115.442 2.346.863 85.410.785 7.803.063 178.410.673 178.410.673
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
135.067 135.067 135.067
Transferler
28.426.630 -28.426.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.027 8.234.861 8.415.888 8.415.888
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.870 -85.870 -85.870
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -131.116 5.065.442 2.003.385 103.022.482 8.234.861 197.418.557 197.418.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.824.354 59.449.041
Dönem Karı (Zararı)
8.234.861 7.803.063
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.803.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.371.932 4.897.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.590.705 1.891.554
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-314.091 255.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
449.578 255.839
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-763.669
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.459.611 480.309
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.322 -45.980
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.297.741 526.289
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.164.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.139.928 2.269.915
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
495.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.988.907 49.540.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.801.566 -7.444.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
110.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.801.566 -7.555.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.710 -816.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -115.710 -816.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 23.824.364 28.643.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 11.932.780 -2.841.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.442.806 32.321.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
923.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.442.806 31.397.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.033.908 -362.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.467.915 -280.526
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.467.915 -280.526
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 19.208.056 321.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.595.700 62.241.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-132.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -5.639.036 -2.792.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.071.636 -1.184.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-44.610
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -44.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.071.636 -1.139.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -18.071.636 -1.139.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.023.696 -26.519.445
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.239.110
Kredilerden Nakit Girişleri
12 196.239.110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-202.825.989 -26.039.136
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -202.825.989 -26.039.136
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-213.000
Ödenen Faiz
18 -5.226.139 -526.289
Alınan Faiz
18 2.322 45.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.729.022 31.745.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.729.022 31.745.099
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.742.391 10.631.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.471.413 42.376.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.471.413 3.742.391
Ticari Alacaklar
30.512.299 6.108.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.512.299 6.108.449
Diğer Alacaklar
233.663 117.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
233.663 117.954
Stoklar
8 107.737.032 132.725.588
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.125.019 1.515.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.213 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.906.899 2.420.606
ARA TOPLAM
175.993.538 146.637.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
175.993.538 146.637.901
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 212.593.767 195.883.844
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 84.473.114 85.518.241
Binalar
10 25.452.068 25.644.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 28.319.000 10.848.954
Taşıtlar
10 3.218.239 3.509.089
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.313.617 2.381.665
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 172.250 492.355
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 1.156.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.905 57.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15.542.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.542.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 697.798 626.314
Diğer Duran Varlıklar
11 4.705.000 4.705.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 4.705.000 4.705.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.070.900 216.839.443
TOPLAM VARLIKLAR
394.064.438 363.477.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 31.075.388 37.139.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 31.075.388 37.139.915
Banka Kredileri
12 31.075.388 37.139.915
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 580.431 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 580.431
Ticari Borçlar
135.963.530 123.682.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.563.608 552.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 132.399.922 123.129.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
824.109 1.858.017
Diğer Borçlar
981.607 963.229
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
941.015 922.637
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 19.434.349 226.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 19.434.349 226.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.256.668 5.639.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
228.058 228.058
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
228.058 228.058
ARA TOPLAM
191.344.140 169.736.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.344.140 169.736.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
423.542 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
423.542 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 423.542 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.878.199 4.787.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.878.199 4.787.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.301.741 4.787.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
196.645.881 174.523.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.418.557 188.953.472
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-131.116 -312.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.116 -312.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.116 -312.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.065.442 5.065.442
Yasal Yedekler
5.065.442 5.065.442
Diğer Yedekler
2.003.385 2.089.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.022.482 74.460.785
Net Dönem Karı veya Zararı
8.234.861 28.426.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.418.557 188.953.472
TOPLAM KAYNAKLAR
394.064.438 363.477.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 194.009.913 115.016.744
Satışların Maliyeti
17 -158.786.967 -92.454.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.222.946 22.562.115
BRÜT KAR (ZARAR)
35.222.946 22.562.115
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.482.845 -4.061.252
Pazarlama Giderleri
16 -5.889.220 -4.437.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.453.059 1.078.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -9.606.079 -3.782.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.697.861 11.359.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.697.861 11.359.957
Finansman Gelirleri
18 749.169 4.291.415
Finansman Giderleri
18 -8.072.241 -5.578.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.374.789 10.072.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.139.928 -2.269.911
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.256.668 -2.258.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 116.740 -11.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.234.861 7.803.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.234.861 7.803.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.234.861 7.803.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

hisse başına kazanç/zarar 0,00800000 0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
226.284 71.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
226.284 71.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-45.257 -15.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.257 -15.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-45.257 -15.628
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.027 55.408
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.415.888 7.858.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.415.888 7.858.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: -0,36% Hacim : 8.909 Mio.TL Son veri saati : 11:40
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8894 Değişim: 0,35%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5736 Değişim: 0,59%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,81 Değişim: 1,02%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.