KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 22:04
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146
Transferler
0 132.121.115 -132.121.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.310 42.289.497 41.293.187 41.293.187
Dönem Karı (Zararı)
42.289.497 42.289.497 42.289.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.310 -996.310 -996.310
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.407.812 17.184.183 302.905.360 42.289.497 387.240.333 387.240.333
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 38.767.274 644.226.557
Transferler
347.519.858 -347.519.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-826.305 85.495.542 84.669.237 4.414.618 89.083.855
Dönem Karı (Zararı)
85.495.542 85.495.542 4.355.766 89.851.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-826.305 -826.305 58.852 -767.453
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -5.325.006 25.860.485 554.828.394 85.495.542 690.128.520 43.181.892 733.310.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.910.479 -6.716.220
Dönem Karı (Zararı)
89.851.308 42.289.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.140.499 7.562.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.770.481 2.422.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-473.400 -496.876
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 431 -18.239
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -473.831 -478.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.378.513 716.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.140.723 716.697
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-44.218 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
282.008 215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.004.438 -1.852.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.832.566 -2.081.506
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.837.004 229.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.602.871 2.439.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.373.304
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 10.897.827 5.705.400
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.231 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.945.530 -56.452.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.281.880 -28.999.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.528.651 -3.060.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.855.879 -14.597.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.940.086 -117.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.980.901 -3.154.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.613.713 -808.697
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.678.742 -29.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.192.222 -5.683.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.060.104 23.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.132.118 -5.707.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.046.277 -6.600.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -780.365 -116.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -355.433 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.300.970 -255.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
556.452 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -20.383.612 -1.921.131
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
3.526.190 1.665.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.331.312 -5.397.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.833.384 -188.619
Kredilerden Nakit Girişleri
24.833.384 -188.619
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.469.764 -4.979.589
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.469.764 -4.979.589
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-5.032.308 -229.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.940.821 -12.369.538
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.940.821 -12.369.538
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 217.684.972 213.385.303
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 293.625.793 201.015.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 294.381.194 219.357.624
Ticari Alacaklar
213.409.445 193.772.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,11 46.666.354 46.356.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 166.743.091 147.415.873
Diğer Alacaklar
22.317.951 23.855.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 22.317.951 23.855.381
Stoklar
5 132.486.858 136.080.475
Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.881.602 5.048.118
Diğer Dönen Varlıklar
7 8.614.838 1.331.110
ARA TOPLAM
677.091.888 579.445.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
677.091.888 579.445.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
152.636 143.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
152.636 143.857
Maddi Duran Varlıklar
8 122.177.327 108.150.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
162.961.990 161.923.675
Şerefiye
9 142.353.617 142.353.617
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 20.608.373 19.570.058
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.997.384 3.890.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.429.384 2.393.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.718.721 276.502.612
TOPLAM VARLIKLAR
968.810.609 855.947.883
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 49.366.200 28.320.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 25.363.686 24.964.279
Ticari Borçlar
84.569.449 91.794.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,11 245.180 1.354.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 84.324.269 90.439.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.995.857 6.909.570
Diğer Borçlar
107.337 111.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107.337 111.001
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.296.600 6.617.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 8.784.069 5.311.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.929.105 5.391.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.296 21.636
ARA TOPLAM
192.574.599 169.441.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.574.599 169.441.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 25.460.102 27.133.805
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.465.496 15.145.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.465.496 15.145.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.925.598 42.279.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.500.197 211.721.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
690.128.520 605.459.283
Ödenmiş Sermaye
15 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.325.006 -4.498.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.325.006 -4.498.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -5.325.006 -4.498.701
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 25.860.485 25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
554.828.394 207.308.536
Net Dönem Karı veya Zararı
85.495.542 347.519.858
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.181.892 38.767.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
733.310.412 644.226.557
TOPLAM KAYNAKLAR
968.810.609 855.947.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
266.816.134 99.780.770
Satışların Maliyeti
-171.973.717 -60.062.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.842.417 39.718.738
BRÜT KAR (ZARAR)
94.842.417 39.718.738
Genel Yönetim Giderleri
-7.778.946 -3.688.619
Pazarlama Giderleri
-8.512.596 -2.871.730
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-588.716 -616.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 30.852.576 14.568.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -18.978.286 -9.635.318
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.836.449 37.475.213
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.872.797 2.081.506
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.373.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.707.246 40.930.023
Finansman Gelirleri
18 18.334.162 11.158.906
Finansman Giderleri
18 -10.292.273 -4.094.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.749.135 47.994.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.897.827 -5.705.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -9.741.940 -6.887.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.155.887 1.181.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.851.308 42.289.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.851.308 42.289.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.355.766 0
Ana Ortaklık Payları
85.495.542 42.289.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,28520000 0,13430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-767.453 -996.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-959.316 -1.245.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.863 249.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
191.863 249.077
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-767.453 -996.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.083.855 41.293.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.414.618 0
Ana Ortaklık Payları
84.669.237 41.293.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762775


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9421 Değişim: 0,05%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9469
Açılış: 7,9378
9,3885 Değişim: -0,03%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3990
Açılış: 9,3915
486,67 Değişim: 0,14%
Düşük 485,70 23.10.2020 Yüksek 487,38
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.