KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 18:45

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129
Transferler
4.138.092 52.711.086 -56.849.178 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-365.728 87.047.177 86.681.449
Dönem Karı (Zararı)
87.047.177 87.047.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-365.728 -365.728
Kar Payları
-41.538.421 -41.538.421
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.226.553 17.184.183 170.784.245 87.047.177 301.058.157 301.058.157
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146
Transferler
8.676.302 123.444.813 -132.121.115 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.091 248.186.875 247.190.784
Dönem Karı (Zararı)
248.186.875 248.186.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.091 -996.091
Kar Payları
-86.920.522 -86.920.522
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.407.593 25.860.485 207.308.536 248.186.875 506.217.408 506.217.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.497.646 72.605.564
Dönem Karı (Zararı)
248.186.875 87.047.177
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.158.415 17.016.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 8.151.408 4.366.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-734.024 -84.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -139.232 -1.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -594.792 -82.526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.786.883 1.576.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.676.128 1.032.240
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 26.937 -104.047
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.083.818 648.173
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.316.976 -1.955.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.090.991 -3.419.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 774.015 1.464.076
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.432.090 4.449.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.098.284 -3.485.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 25.946.865 12.210.051
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -9.547 -60.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-168.826.167 -19.087.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.502.987 -19.100.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.517.463 1.066.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.370.828 -7.533.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.954.947 1.367.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.487.953 6.267.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-749.598 303.110
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.221.222 -104.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
560.481 -1.352.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
264.711 -603.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
295.770 -749.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.519.123 84.976.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -366.604 -205.814
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -20.654.873 -12.164.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-733.962 -11.289.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 86.693 63.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.285.013 -15.943.698
Alınan Temettüler
9 1.784.984 1.019.991
Alınan Faiz
5.679.374 3.570.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.757.499 -52.620.814
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.930.329 -221.328
Kredilerden Nakit Girişleri
2.930.329 -221.328
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.993.291 -9.396.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.993.291 -9.396.989
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
16 -86.920.522 -41.538.421
Ödenen Faiz
-774.015 -1.464.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.993.815 8.694.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.993.815 8.694.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 213.385.303 169.548.324
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 209.391.488 178.243.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 210.078.541 213.660.739
Ticari Alacaklar
141.827.823 67.185.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,11 487.206 122.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 141.340.617 67.062.806
Diğer Alacaklar
70.101.015 7.595.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
56.521.161 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.579.854 7.595.020
Stoklar
5 92.186.085 49.937.425
Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.220.500 3.747.868
Diğer Dönen Varlıklar
7 530.448 795.162
ARA TOPLAM
524.944.412 342.921.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
524.944.412 342.921.818
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.728 120.728
Diğer Alacaklar
39.433 27.965
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.433 27.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 18.215.070 12.901.770
Maddi Duran Varlıklar
8 62.569.222 64.314.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 13.664.717 12.145.588
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.696.347 214.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.981.027
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.286.544 89.725.014
TOPLAM VARLIKLAR
623.230.956 432.646.832
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 18.071.300 12.974.147
Ticari Borçlar
45.669.302 30.181.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,11 504.583 354.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 45.164.719 29.826.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.179.632 4.469.230
Diğer Borçlar
90.807 48.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.807 48.752
Ertelenmiş Gelirler
2.514.929 283.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 12.837.705 5.466.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.298.864 2.648.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 540.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.758.864 2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
270.541 16.827
ARA TOPLAM
86.933.080 56.088.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.933.080 56.088.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 20.851.500 23.579.526
Ertelenmiş Gelirler
0 9.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.228.968 6.674.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.228.968 6.674.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 346.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.080.468 30.610.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.013.548 86.699.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
506.217.408 345.947.146
Ödenmiş Sermaye
15 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.407.593 -3.411.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.407.593 -3.411.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.407.593 -3.411.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 25.860.485 17.184.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.308.536 170.784.245
Net Dönem Karı veya Zararı
248.186.875 132.121.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
506.217.408 345.947.146
TOPLAM KAYNAKLAR
623.230.956 432.646.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
399.470.913 242.881.197 163.057.410 86.337.471
Satışların Maliyeti
-224.893.987 -141.532.597 -87.951.306 -49.272.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.576.926 101.348.600 75.106.104 37.065.215
BRÜT KAR (ZARAR)
174.576.926 101.348.600 75.106.104 37.065.215
Genel Yönetim Giderleri
-10.854.854 -11.282.487 -2.538.299 -4.117.587
Pazarlama Giderleri
-12.938.313 -5.816.493 -5.496.525 -2.393.928
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.415.708 -1.680.014 -940.927 -463.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 75.395.172 15.489.146 41.670.603 1.145.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -26.045.034 -14.388.579 -11.677.548 -1.883.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
197.718.189 83.670.173 96.123.408 29.352.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 6.100.538 3.479.355 2.374.413 1.129.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 7.098.284 3.485.953 3.400.904 1.239.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
210.917.011 90.635.481 101.898.725 31.721.726
Finansman Gelirleri
19 104.120.921 32.688.281 75.443.303 7.425.703
Finansman Giderleri
19 -40.904.192 -24.066.534 -30.474.230 -2.667.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
274.133.740 99.257.228 146.867.798 36.479.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.946.865 -12.210.051 -12.037.082 -4.617.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -28.025.806 -12.431.679 -13.200.014 -4.840.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.078.941 221.628 1.162.932 223.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
248.186.875 87.047.177 134.830.716 31.862.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
248.186.875 87.047.177 134.830.716 31.862.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
248.186.875 87.047.177 134.830.716 31.862.533
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,78790000 0,27630000 0,42800000 0,10120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-996.091 -365.728 -767.289 -16.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.245.114 -457.160 -959.112 -21.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
249.023 91.432 191.823 4.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 249.023 91.432 191.823 4.201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-996.091 -365.728 -767.289 -16.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
247.190.784 86.681.449 134.063.427 31.845.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
247.190.784 86.681.449 134.063.427 31.845.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718038


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.