KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 18:15
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.492 474.975 20.951.585 -8.447.363 35.766.779 35.766.779
Transferler
27 0 0 0 0 0 -8.447.363 8.447.363 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -193 0 0 -10.768.708 -10.768.901 -10.768.901
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 12.504.222 -10.768.708 24.997.878 24.997.878
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 12.504.222 -10.768.708 24.997.878 24.997.878
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.768.708 10.768.708 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -1.615 0 0 -10.739.016 -10.740.631 -10.740.631
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-660.368 -2.996.330
Dönem Karı (Zararı)
37 -10.739.016 -10.768.708
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.846.978 10.161.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.742 -11.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.742 -11.871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
248.327 766.946
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 248.327 766.946
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 10.589.909 9.083.170
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 322.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-520.002 -2.029.593
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.059.555 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -730.127 -17.886
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -14.000 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.546 -230.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 63.881 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -820.395 -1.962.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.370 181.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 6.301 -1.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-73.671 183.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-412.040 -2.637.159
Ödenen Faiz
-248.328 -359.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
863.576 2.990.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 863.576 2.990.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
203.208 -6.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
203.208 -6.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 24 6.354
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 203.232 24


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 203.232 24
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.187.546 457.419
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.168.805 455.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 18.741 1.461
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 14.000 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.541 7.842
ARA TOPLAM
1.406.319 465.285
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.406.319 465.285
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 17.244.940 28.894.403
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.244.940 28.894.403
TOPLAM VARLIKLAR
18.651.259 29.359.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 3.136.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 543.837 0
Ticari Borçlar
10 163.219 174.765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 0 81.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 163.219 93.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 63.881 0
Diğer Borçlar
11 38.499 769.357
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 7.211 742.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 31.288 27.021
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.779 1.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.779 1.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 67.348 172.846
ARA TOPLAM
881.563 4.254.985
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
881.563 4.254.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.456.163 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 89.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 0 89.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.459 17.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 24.459 17.288
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 31.827 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.512.449 106.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.394.012 4.361.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.257.247 24.997.878
Ödenmiş Sermaye
27 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -14.300 -12.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.300 -12.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -14.300 -12.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.735.514 12.504.222
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -10.739.016 -10.768.708
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.257.247 24.997.878
TOPLAM KAYNAKLAR
18.651.259 29.359.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 574.106
Satışların Maliyeti
28 0 -897.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -322.897
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -322.897
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -433.134 -1.135.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.251.757 502.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.308.665 -9.226.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.490.042 -10.182.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.490.042 -10.182.785
Finansman Gelirleri
34 0 180.275
Finansman Giderleri
33 -248.974 -766.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.739.016 -10.768.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.739.016 -10.768.708
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -10.739.016 -10.768.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -10.739.016 -10.768.708
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,48810000 -0,48950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.615 -193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.615 -193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.615 -193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.740.631 -10.768.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.740.631 -10.768.901http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666204


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.