KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:29
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 3.135 -1.093.034 363.093 46.075.818 -69.839.095 16.059.407 16.059.407
Transferler
0 0 0 0 0 0 -69.839.095 69.839.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -862 1.093.034 0 0 -14.418.201 -13.326.029 -13.326.029
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 0 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378
Transferler
27 0 0 0 0 0 -14.418.201 14.418.201 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -1.346 0 0 -2.128.025 -2.129.371 -2.129.371
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.367.778 4.053.395
Dönem Karı (Zararı)
37 -2.128.025 -14.418.201
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.709.972 13.756.574
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
138.153 127.445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.924 3.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.377 3.535
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.547 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
403.255 1.078.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -315.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 403.255 1.394.747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 999.006 9.955.924
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 142.634 2.590.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.251.256 3.532.964
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.250 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
673.673 2.978.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.869 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.898 77.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
34.514 43.960
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
273.390 506.760
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.005.595 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.805 -73.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
51.536 -22.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
206.269 -51.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.833.203 2.871.337
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 3.534.575 1.182.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-406.060 315.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.805 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.805 0
Ödenen Faiz
33 -403.255 0
Alınan Faiz
34 0 315.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.961.662 -4.390.128
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.961.662 -4.390.128
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56 -20.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56 -20.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63 21.033
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 119 63


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 119 63
Finansal Yatırımlar
7 1 1
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 21.475 605.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 17.806 605.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.669 0
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 23.869 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 18.483 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 5.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 47.172
ARA TOPLAM
45.464 652.847
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.464 652.847
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 4.595.425 9.279.890
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 89.537
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 89.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 283.110 418.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 833.141 837.505
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.711.676 10.625.390
TOPLAM VARLIKLAR
5.757.140 11.278.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 3.043.134
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 1.282.499
Ticari Borçlar
10 147.814 125.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 147.814 125.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 78.474 43.960
Diğer Borçlar
11 1.646.007 1.372.617
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 1.601.854 1.220.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 44.153 151.861
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 3.005.595 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24-38 3.005.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.488 28.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 24.441 14.795
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 13.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 133.372 0
ARA TOPLAM
5.062.750 5.896.421
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.062.750 5.896.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 2.636.029
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.486 12.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 17.486 12.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 72.897 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.383 2.648.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.153.133 8.544.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
604.007 2.733.378
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 927 2.273
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
927 2.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 927 2.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -38.181.478 -23.763.277
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -2.128.025 -14.418.201
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
604.007 2.733.378
TOPLAM KAYNAKLAR
5.757.140 11.278.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.534.575 1.182.058
Satışların Maliyeti
28 -3.677.209 -3.772.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-142.634 -2.590.686
BRÜT KAR (ZARAR)
-142.634 -2.590.686
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -804.122 -1.003.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 248.943 268.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.026.493 -9.955.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.724.306 -13.281.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.724.306 -13.281.719
Finansman Gelirleri
34 0 315.763
Finansman Giderleri
33 -403.719 -1.452.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.128.025 -14.418.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.128.025 -14.418.201
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.128.025 -14.418.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -2.128.025 -14.418.201
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,48810000 -0,48950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.346 -862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.346 -862
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.093.034
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.093.034
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 1.093.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.346 1.092.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.129.371 -13.326.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.129.371 -13.326.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665205


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8706 Değişim: 0,50%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8821
Açılış: 7,8314
9,5207 Değişim: 0,69%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,5375
Açılış: 9,4552
462,85 Değişim: 1,32%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 463,50
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.