KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:16

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378
Transferler
27 0 0 0 0 0 -14.418.201 14.418.201 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 0 -1.289.951 -1.289.951 -1.289.951
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -38.181.478 -1.289.951 1.443.427 1.443.427
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007
Transferler
27 0 0 0 0 0 -2.128.025 2.128.025 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -1.155 0 0 -1.333.820 -1.334.975 -1.334.975
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -228 363.093 -40.309.503 -1.333.820 -730.968 -730.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.144 7.427.804
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.333.820 -1.289.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.164.173 929.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 58.486 78.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.781 6.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 6.781 20.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -13.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 403.249
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 403.249
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.098.906 328.202
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
31 1.098.906 328.202
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 112.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
170.791 4.755.823
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-25 8.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-903 -7.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.195 -28.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.846 73.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
140.620 22.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.444 942.408
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-47.861 3.526.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.525 219.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.614 35.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-32.139 184.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.144 4.394.924
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 3.032.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -7.364.911
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -6.961.662
Ödenen Faiz
33 0 -403.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.144 62.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.144 62.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119 63
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.263 62.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.263 119
Finansal Yatırımlar
7 26 1
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 22.378 21.475
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 17.035 17.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.343 3.669
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.674 23.869
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 0 18.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.674 5.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
ARA TOPLAM
26.341 45.464
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.341 45.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.496.519 4.595.425
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 224.624 283.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 811.527 833.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.532.670 5.711.676
TOPLAM VARLIKLAR
4.559.011 5.757.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 152.660 147.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 152.660 147.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 219.094 78.474
Diğer Borçlar
11 1.709.451 1.646.007
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 1.705.319 1.601.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.132 44.153
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 2.957.734 3.005.595
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24-38 2.918.770 3.005.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24 38.964 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.404 51.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 31.357 24.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 174.130 133.372
ARA TOPLAM
5.271.473 5.062.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.271.473 5.062.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.506 17.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 18.506 17.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 72.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.506 90.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.289.979 5.153.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-730.968 604.007
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -228 927
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228 927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -228 927
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -40.309.503 -38.181.478
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.333.820 -2.128.025
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-730.968 604.007
TOPLAM KAYNAKLAR
4.559.011 5.757.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 3.032.880 0 3.032.880
Satışların Maliyeti
28 0 -3.145.209 0 -3.145.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -112.329 0 -112.329
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -112.329 0 -112.329
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -313.444 -444.116 -148.789 -278.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 116.857 5.671 -738.927 4.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.136.702 -335.928 -1.078.420 505.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.333.289 -886.702 -1.966.136 119.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.333.289 -886.702 -1.966.136 119.224
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -531 -403.249 -8 -137.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.333.820 -1.289.951 -1.966.144 -17.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.333.820 -1.289.951 -1.966.144 -17.901
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -1.333.820 -1.289.951 -1.966.144 -17.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -1.333.820 -1.289.951 -1.966.144 -17.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,03330000 -0,03220000 -0,04920000 -0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.155 0 -72 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.155 0 -72 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.155 0 -72 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.334.975 -1.289.951 -1.966.216 -17.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.334.975 -1.289.951 -1.966.216 -17.901http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702124


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8156 Değişim: -0,18%
Düşük 5,8107 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4720 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4675 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
278,97 Değişim: -0,18%
Düşük 278,84 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.