***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 11:28

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -199.445 1.011.391 -69.665 7.709.576 8.680.742 -17.054.318 73.883.873 73.883.873
Transferler
-17.054.318 17.054.318
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.020 45.759 -4.687.173 -4.472.394 -4.472.394
Dönem Karı (Zararı)
-4.687.173 -4.687.173 -4.687.173
Dönem Sonu Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -199.445 1.180.411 -23.906 7.709.576 -8.373.576 -4.687.173 69.411.479 69.411.479
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504
Transferler
-17.193.782 17.193.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
509.729 136.759 2.213.269 2.859.757 2.859.757
Dönem Karı (Zararı)
2.213.269 2.213.269 2.213.269
Dönem Sonu Bakiyeler
15 48.450.000 25.355.592 -205.626 2.161.808 0 7.709.576 -25.567.358 2.213.269 60.117.261 60.117.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.288.265 -21.109.167
Dönem Karı (Zararı)
2.213.269 -4.687.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.574.409 599.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.201.863 629.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
386.400 342.400
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
386.400 342.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-795.336 -1.330.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4,17 -1.683.618 -2.650.480
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 888.282 1.320.265
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
831.134 952.562
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.652 5.414
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-49.652 5.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.475.092 -16.792.738
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.080.373 -15.735.131
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.280.983 -4.560.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.280.983 -4.560.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.073.619 1.014.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.073.619 1.014.016
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
700.056 516.843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
441.061 3.590.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
441.061 3.590.337
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.168 -21.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-961.832 -1.596.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-299.185 -623.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-662.647 -973.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.262.770 -20.880.272
Ödenen Faiz
18 -888.284 -1.320.265
Alınan Faiz
17 1.748.433 1.923.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -831.134 -809.615
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.520 -22.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.966 -348.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.479 -312.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-246.445 -36.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.952.144 12.913.797
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.913.797
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.952.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.238.155 -8.543.997
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
128.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.366.516 -8.543.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.488.674 76.571.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.855.190 68.027.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.410.698 57.016.623
Finansal Yatırımlar
5 1.609.935 19.393.839
Ticari Alacaklar
7 31.425.033 33.706.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.425.033 33.706.016
Diğer Alacaklar
8 243.698 1.420.594
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.087.531 1.787.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 831.134 660.309
ARA TOPLAM
93.608.029 113.984.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.608.029 113.984.968
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.544.635 4.704.345
Diğer Alacaklar
8 585.628 482.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
585.628 482.351
Maddi Duran Varlıklar
10 3.944.020 4.248.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.623.280 1.810.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.084.454 2.084.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.782.017 13.329.892
TOPLAM VARLIKLAR
106.390.046 127.314.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 32.142.133 56.094.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.142.133 56.094.277
Ticari Borçlar
7 10.653.648 10.120.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.653.648 10.120.214
Diğer Borçlar
8 235.060 374.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
235.060 374.228
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.476.543 2.832.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 303.848 794.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.172.695 2.037.495
ARA TOPLAM
45.507.384 69.421.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.507.384 69.421.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
765.401 636.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 765.401 636.162
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
765.401 636.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.272.785 70.057.356
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.117.261 57.257.504
Ödenmiş Sermaye
15 48.450.000 48.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-205.626 -205.626
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-205.626 -205.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.161.808 1.515.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.161.808 1.652.079
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -136.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.709.576 7.709.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.567.358 -8.373.576
Net Dönem Karı veya Zararı
2.213.269 -17.193.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.117.261 57.257.504
TOPLAM KAYNAKLAR
106.390.046 127.314.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 580.879.013 2.491.512.712
Satışların Maliyeti
16 -581.323.213 -2.490.766.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-444.200 746.102
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 7.043.425 5.747.901
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.043.425 5.747.901
BRÜT KAR (ZARAR)
6.599.225 6.494.003
Genel Yönetim Giderleri
-6.261.065 -10.888.562
Pazarlama Giderleri
-204.165 -235.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
222.369 481.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.432 -136.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
328.932 -4.285.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
328.932 -4.285.396
Finansman Gelirleri
17 3.238.838 2.039.441
Finansman Giderleri
18 -1.354.501 -2.298.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.213.269 -4.544.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -142.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -142.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.213.269 -4.687.173
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.213.269 -4.687.173
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.213.269 -4.687.173
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04568151 -0,09674248
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
509.729 1.180.411
Yabancı Para Çevrim Farkları
509.729 1.180.411
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
136.759 -584.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
136.759 -730.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
146.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
646.488 596.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.859.757 -4.091.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.859.757 -4.091.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681023


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.