KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2019 - 19:40

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 66.620.697 72.840.230
Satışların Maliyeti
28 -25.614.417 -24.887.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.006.280 47.952.744
BRÜT KAR (ZARAR)
41.006.280 47.952.744
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.962.247 -4.523.160
Pazarlama Giderleri
29 0 -48.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 132.710.521 29.210.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.893.971 -1.442.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.860.583 71.149.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.342 36.848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.861.925 71.186.265
Finansman Gelirleri
33 16.475.389 3.720.646
Finansman Giderleri
33 -151.938.617 -83.623.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.398.697 -8.716.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -13.149.913 -3.260.614
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-642.460 -1.859.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.507.453 -1.400.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.248.784 -11.977.166
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.248.784 -11.977.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64 -199
Ana Ortaklık Payları
16.248.720 -11.976.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00250000 -0,00184000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 -19.952 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 -139.315 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.967 0 -10.967 0 0 0 0 0 -10.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 0 -11.987.934 -199 -11.988.133
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 0 -11.976.967 -199 -11.977.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.967 0 -10.967 0 0 0 0 0 -10.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.967 0 -10.967
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Not:2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 -100.520
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.945.224 -11.976.967 0 229.411.133 952 229.412.085
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 11.976.967 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434 0 0 0 0 0 -98.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 0 16.150.286 64 16.150.350
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 0 16.248.720 64 16.248.784
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434 0 0 0 0 0 -98.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.341.530 40.622.981
Dönem Karı (Zararı)
16.248.784 -11.977.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.248.784 -11.977.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.596.605 55.927.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 356.601 695.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.805.500 758.076
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.806.842 787.535
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.342 -29.459
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
362.734 118.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 153.722 73.601
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 99.438 -16.271
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 109.574 60.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.068.936 19.194.784
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -311.516 -340.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 25.293.850 19.536.252
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 86.602 -786
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 111.538.300 60.534.359
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-131.685.379 -28.626.493
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -131.685.379 -28.626.493
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 13.149.913 3.260.614
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -7.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-538.315 -1.829.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.313.008 -3.660.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -5.302 -618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -4.307.706 -3.659.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.794 2.609.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 80.104 -973.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.223.219 -1.403.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 39.294 708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.183.925 -1.404.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 10.839 35.158
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.887 479.278
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 252.887 479.278
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 2.166.272 -66.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.166 1.149.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.307.074 42.120.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -11.730 -7.013
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -953.814 -1.490.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-378.089 -329.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 39.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -107.468 -316.319
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -270.621 -52.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.439.225 -29.387.402
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 120 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 306.125.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -10.913.050 -297.409.703
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
11 0 -19.065.197
Ödenen Faiz
33 -24.843.773 -19.372.222
Alınan Faiz
33 317.478 334.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-475.784 10.906.357
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-475.784 10.906.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.544.065 637.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.068.281 11.544.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.248.784 -11.977.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98.434 -10.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -123.043 -13.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.609 2.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 24.609 2.742
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-98.434 -10.967
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.150.350 -11.988.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64 -199
Ana Ortaklık Payları
16.150.286 -11.987.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.068.281 11.550.027
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 8.972.133 6.681.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 7.175 1.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.964.958 6.679.568
Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
Stoklar
13 492.706 489.912
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.029.100 803.798
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 29.034 25.625
Diğer Dönen Varlıklar
26 65.645 109.811
ARA TOPLAM
21.822.175 19.825.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.822.175 19.825.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 734.510.000 602.554.000
Maddi Duran Varlıklar
18 913.065 1.167.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.630 3.089
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.630 3.089
Peşin Ödenmiş Giderler
26 584.455 889.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
736.017.150 604.614.347
TOPLAM VARLIKLAR
757.839.325 624.440.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 43.296.634 28.887.987
Ticari Borçlar
10 2.461.286 1.238.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 79.886 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.381.400 1.197.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 163.163 152.324
Diğer Borçlar
11 748.176 716.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 747.489 715.705
Ertelenmiş Gelirler
26 1.474.291 583.019
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 60.667 368.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 913.859 704.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
913.859 704.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
49.118.076 32.651.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.118.076 32.651.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 394.700.602 308.033.922
Diğer Borçlar
11 630.032 408.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 630.032 408.929
Ertelenmiş Gelirler
26 1.275.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
542.990 277.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 542.990 277.955
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 66.010.070 53.555.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.158.694 362.276.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
512.276.770 394.927.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 245.561.419 229.511.653
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-129.353 -30.919
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-129.353 -30.919
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.968.257 129.045.744
Net Dönem Karı veya Zararı
16.248.720 -11.976.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.136 952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.562.555 229.512.605
TOPLAM KAYNAKLAR
757.839.325 624.440.237



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6667 Değişim: 1,56%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2798 Değişim: 1,46%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,56 Değişim: 0,37%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.