***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 - 18:22

***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 2.962.728 35.532.969 28.737.377 269.775.241 16.991.503 286.766.744
Transferler
379.284 1.304.478 27.053.615 -28.737.377
Dönem Karı (Zararı)
12.123.626 12.123.626 179.533 12.303.159
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 12.123.626 281.898.867 17.171.036 299.069.903
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276
Transferler
1.570.428 55.205.789 -56.776.217
Dönem Karı (Zararı)
29.608.995 29.608.995 437.389 30.046.384
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.396.475 5.396.475
Dönem Sonu Bakiyeler
27 150.000.000 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 29.608.995 356.160.453 24.187.682 380.348.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.256.433 -8.479.238
Dönem Karı (Zararı)
30.046.384 12.303.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.046.384 12.303.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.657.728 -7.482.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
294.239 309.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.984.837 -850.863
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
131 131
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.984.968 -850.994
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.088.585 -5.824.734
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.088.585 -5.824.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
121.455 -1.117.049
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
107.964.898 -14.031.054
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
932.817 467.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.373.266 -19.490.317
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-450.827 625.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.922.439 -20.115.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.372.364 109.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.372.364 109.445
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.673.366 -66.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.396 -499.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-243.110 -299.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-909.286 -199.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
989.964 430.071
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
989.964 430.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197.613.509 5.018.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-829.857 652.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
198.443.366 4.365.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.353.554 -9.210.638
Ödenen Faiz
-131 -131
Alınan Faiz
1.958.684 838.484
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-55.674 -106.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-182.232.153 5.182.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.384 -10.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.687
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.384 -1.384
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
639.998 -1.305.060
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
5.453.477 6.498.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-188.324.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.950.703 9.062.295
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.950.703 9.062.295
Kredilerden Nakit Girişleri
6.950.703 9.062.295
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.025.017 5.765.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.025.017 5.765.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 94.528.210 51.403.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 50.503.193 57.169.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 50.529.477 94.620.511
Finansal Yatırımlar
7 7.273.230 8.206.047
Ticari Alacaklar
10 170.602.164 93.228.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 1.381.489 930.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
169.220.675 92.298.236
Diğer Alacaklar
11 6.894.456 3.522.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.894.456 3.522.092
Türev Araçlar
12 1.635.108 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.635.108
Peşin Ödenmiş Giderler
13 12.327.249 2.653.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 55.674
Diğer Dönen Varlıklar
26 624.761 597.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
624.761 597.487
ARA TOPLAM
249.942.119 202.828.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.942.119 202.828.918
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.042 1.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.042 1.045
Stoklar
14 218.196.743 33.912.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 4.971.270 4.931.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 175.506.975 171.466.975
Maddi Duran Varlıklar
18 890.247 1.009.701
Tesis, Makine ve Cihazlar
159.129 196.688
Mobilya ve Demirbaşlar
106.783 116.663
Özel Maliyetler
416.986 462.246
Diğer Maddi Duran Varlıklar
207.349 234.104
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.210.943 1.384.344
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.210.943 1.384.344
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 210.308 126.828
Diğer Duran Varlıklar
26 26.741.826 26.184.090
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26.741.826 26.184.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.223.411 240.510.894
TOPLAM VARLIKLAR
679.165.530 443.339.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 42.446.305 35.495.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.446.305 35.495.602
Banka Kredileri
42.446.305 35.495.602
Ticari Borçlar
10 11.114.993 12.267.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 42.351 285.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.072.642 11.981.928
Diğer Borçlar
11 7.502.932 6.512.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.502.932 6.512.968
Türev Araçlar
12 868.266 228.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
868.266 228.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 7.515.253 1.783.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.641.818 4.909.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.889.152 3.477.402
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.752.666 1.431.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 11.398.075 3.924.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.398.075 3.924.287
ARA TOPLAM
85.487.642 65.121.388
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.487.642 65.121.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.867 36.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.867 36.867
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 36.867 36.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 5.713.875 5.389.280
Diğer Borçlar
203.188.759 23.646.011
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
177.700.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 25.488.259 23.646.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 4.390.252 4.240.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.329.753 33.313.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
298.817.395 98.434.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.160.453 326.551.458
Ödenmiş Sermaye
27 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 -26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.912.440 3.342.012
Yasal Yedekler
4.912.440 3.342.012
Diğer Yedekler
1.304.478 1.304.478
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.792.373 62.586.584
Net Dönem Karı veya Zararı
29.608.995 56.776.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 24.187.682 18.353.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.348.135 344.905.276
TOPLAM KAYNAKLAR
679.165.530 443.339.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 26.287.032 12.548.863
Satışların Maliyeti
28 -23.564.306 -9.588.202
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.722.726 2.960.661
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28 43.355.217 25.668.711
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
38.095.074 24.010.119
Faiz Gelirleri
5.260.143 1.658.592
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
28 -210.248 -570.363
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-210.248 -570.363
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28 43.144.969 25.098.348
BRÜT KAR (ZARAR)
45.867.695 28.059.009
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -17.149.072 -17.450.854
Pazarlama Giderleri
29-30 -1.608.327 -1.105.917
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -6.793 -7.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.372.810 858.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -777.925 -3.183.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.698.388 7.169.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.040.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 39.916 65.705
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.778.304 7.234.722
Finansman Gelirleri
31 9.826.283 7.774.509
Finansman Giderleri
31 -3.977.169 -99.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.627.418 14.909.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -7.581.034 -2.606.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.515.253 -3.830.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-65.781 1.224.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.046.384 12.303.159
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.046.384 12.303.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
437.389 179.533
Ana Ortaklık Payları
29.608.995 12.123.626
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.046.384 12.303.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 437.389 179.533
Ana Ortaklık Payları
29.608.995 12.123.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680886


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.310 Değişim: -1,48% Hacim : 8.314 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.181 20.03.2019 Yüksek 105.099
Açılış: 104.807
5,4755 Değişim: -0,01%
Düşük 5,4657 20.03.2019 Yüksek 5,4840
Açılış: 5,47605
6,2223 Değişim: 0,08%
Düşük 6,2104 20.03.2019 Yüksek 6,2297
Açılış: 6,21715
229,48 Değişim: -0,24%
Düşük 229,27 20.03.2019 Yüksek 230,52
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.