KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2020 - 21:38
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.691.163 1.691.163 1.691.163
Dönem Karı (Zararı)
1.691.163 1.691.163 1.691.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
140.585 379.440 520.025 520.025
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 622.702 52.909.664 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 1.691.163 250.885.443 0 250.885.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.823.433 1.823.433 1.823.433
Dönem Karı (Zararı)
1.823.433 1.823.433 1.823.433
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
763.287 2.089.898 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 104.537.919 1.823.433 266.667.411 0 266.667.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.163.928 -122.447.795
Dönem Karı (Zararı)
1.823.433 1.691.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.513.417 3.735.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 304.184 272.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
927.308 1.071.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 681.667 947.449
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245.641 123.999
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
281.085 2.601.995
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
840 -210.937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 840
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11, 24 -210.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.494.116 -128.755.368
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.236.608 404.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.236.608 404.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-501.583 -177.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-501.583 -177.252
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.127.665 -92.372.227
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.324.503 -32.362.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.632.472 -3.107.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.632.472 -3.107.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.011.786 -4.130
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.011.786 -4.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.075.557 -1.136.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.414.993 -10.538.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.490.550 9.402.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.157.266 -123.329.055
Alınan Faiz
604.476 1.454.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.624 -347.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 418.486 -226.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -396.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.575.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.964.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.597.533 149.534.734
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 520.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
684.050.838 262.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 62.200.838
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 621.850.000 262.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-596.409.886 -111.447.147
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -595.000.000 -110.456.788
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.409.886 -990.359
Ödenen Faiz
-15.043.419 -1.538.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.566.395 26.690.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.566.395 26.690.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 24.922.441 23.439.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
356.046 50.130.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 356.114 25.013.066
Ticari Alacaklar
2.657.384 666.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.657.384 666.417
Diğer Alacaklar
509.445 7.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
509.445 7.862
Peşin Ödenmiş Giderler
10 91.585.213 33.260.710
ARA TOPLAM
95.108.156 58.948.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.108.156 58.948.055
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
12 589.086.705 514.771.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 218.679.805 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
13 2.540.256 2.436.500
Diğer Duran Varlıklar
16 62.058.121 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
872.365.928 789.950.063
TOPLAM VARLIKLAR
967.474.084 848.898.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
403.293.617 313.403.579
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 63.198.841 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 340.094.776 312.744.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.059 231.870
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 140.059 231.870
Ticari Borçlar
53.508.241 49.401.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 43.728.402 42.371.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.779.839 7.030.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 170.290 257.607
Diğer Borçlar
2.340.144 4.264.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.340.144 4.264.613
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.046 45.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.281.013 673.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.209.513 601.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 71.500 71.500
ARA TOPLAM
460.740.410 368.278.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
460.740.410 368.278.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.834.586 2.461.006
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.834.586 2.461.006
Ticari Borçlar
167.900.188 171.556.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 150.240.170 156.319.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.660.018 15.236.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 69.035.374 41.506.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
296.115 252.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 296.115 252.042
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.066.263 215.775.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
700.806.673 584.054.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
266.667.411 264.843.978
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.620.122 54.620.122
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3, 18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.956 -63.956
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-63.956 -63.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.537.919 91.194.974
Net Dönem Karı veya Zararı
1.823.433 13.342.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
266.667.411 264.843.978
TOPLAM KAYNAKLAR
967.474.084 848.898.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.618.019 7.420.074 3.713.280 3.717.997
Satışların Maliyeti
19 -1.497.961 -2.009.953 -827.242 -1.159.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.120.058 5.410.121 2.886.038 2.558.612
BRÜT KAR (ZARAR)
6.120.058 5.410.121 2.886.038 2.558.612
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -4.169.181 -3.492.579 -1.782.559 -1.680.068
Pazarlama Giderleri
20 -116.004 -392.952 -71.367 -189.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 227.509 786.395 12.446 33.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -21.623 -17.859 -10.687 -4.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.040.759 2.293.126 1.033.871 717.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 210.937 3.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.040.759 2.504.063 1.033.871 721.689
Finansman Gelirleri
23 720.945 8.769.136 187.529 7.769.305
Finansman Giderleri
23 -938.271 -9.582.036 -358.092 -8.719.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,03600000 0,03380000 0,01700000 -0,00520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861914


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3802 Değişim: 1,11%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3855
Açılış: 8,2883
9,7619 Değişim: 0,84%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
506,45 Değişim: 1,82%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.